Бас бет Экология

Экология

Қоғам мен табиғат арасындағы қарым-қатынастың негізгі принциптері

Қоғам дамуын тоқтатпай-ақ табиғатпен үйлесімділікке жетуге болады. Ол үшін теорияда және тәжірибеде бұрынғы қалыптасқан ұғымдардан, әдеттерден арылып, табиғатты пайдалануды жаңа принциптер негізінде жүзеге асыру...

Экономикадағы экололгиялық факторлар

Экономика саласында жаңа экологиялық-экономикалық жобаларды қалыптастыру үшін экономикалық дамуды экологиялау қажет болады. Қоғамның техносферамен және оны қоршаған табиғи ортамен қарым-қатынасына экономиканың барлық құрылымдары мен...

Қазақстан Республикасының экологиялық мәселелері

Туған еліміздің экологиялық ахуалы қандай екенін көпшілік біле бермейді. Heгe десеңіз, экологиялық ақпараттарды игеру үшін экологиялық білім қажет. Қазақстанның экологиялық жағдайына қосымша талдау жасағанда...

Қазақстанның ұлттық экономикалық және экологиялық мәселелері

Қазақстан Республикасы 1991 жылы Кеңестер Одағы тарағаннан кейін өз тәуелсіздігін жариялаған кезде елдегі экономикалық қайта кұру, экологияның, территорияның, тарихтың және мәдениеттің бүкіл шындықтарымен қайшылықгы...

Географиялық-Экологиялық ғалым, профессор А.С.Бейсенованың зертеуіндегі еңбегіндегі рөлі

Әлия Сәрсенқызы экология ғылымын дамытудағы Э.Геккельдің сол кезеңдегі анықтамасына тоқтала келіп, оның бүгінгі таңдағы өресі кеңіп жаратылыстану ғылымдарының ғылыми деңгейіне көтерілгені туралы баға бергені...

Қазақстан табиғатының экологиясы жағдайының зерттелуі

Табиғат - адам баласының тіршілік тынысы әрі таусылмас қазынасы. Адам табиғаттың туындысы ретінде біте қайнасып, өміріне қажетті азық қорын осыдан алады. Биологиялық түр ретінде...

Экология ғылымының қоғамдағы рөлі

Ғылыми техникалық прогрестің жедел даму барысында, қоғам мен табиғат, табиғат пен адам арасындағы қарым-қатынас мәселесіндегі күрделі шиеленістерді дұрыс шеше білу, бүкіл жер шарының болашағын,...

Экологиялық білім мен тәрбие беру міндеттері

Адам еңбегімен шаруашылық қызметінің әсерінен табиғит және ондағы жаратылыс процестері елеулі өзгерістерге ұшырап отыр. Қоғамның өндіргіш күштерінің шапшаңдықпен дамуы айналаны қоршаған ортаға өз әсерін...

Ежелгі қазақ халқының табиғат пен экологияны қорғауы туралы түсінік

Кез келген қауымдастықтың адаптация (сөзбе сөз: бейімделу) мәселелерін талдау осы терминге нақты анықтама беруді қажет етеді. Биологиялық мағынасында кеңінен қолданылып жүрген «бейімділушілік» ұғымы особтің...

Экология ғылымының қалыптасу тарихы

Қоршаған ортаны танып-білуге деген құштарлық сонау адамзат дамуының ақ таңы атқан кезден басталды деуге болады. Алғашқы қауымдық қоғамның өзінде-ақ адамдар өздерімен бірге қатар өмір...

Арал өңіріндегі егіншілік аймақтарының агроэкологиялық және топырақ-мелиоративтік сипаттамалары

Түгіскен аймагы - шөл зонасының жусанды-эфемерлі даласын алып жатыр. Аймақтың негізгі бөлігінде тақыр тәрізді топырақ (41 %) дамыған. Дарияға жақындаған сайын шөлге айналған шабынды...

Глобальные экологические проблемы и приоритеты XXI века

В июне 1997 г. в Нью-Йорке на специальной сессии Генеральной ассамблеи ООН подведены итоги работы за 5 лет, минувших после 2-Ой конференции ООН по окружающей среде...

Загрязнение атмосферного воздуха автомобильным транспортом

ХХ век принес человечеству немало благ, связанных с бурным развитием научно-технического прогресса, и в то же время поставил жизнь на Земле на грань экологической...

Организация экологического мониторинга и системы предотвращения загрязнения экосистемы Северного Каспия

В соответствии со ставшим уже каноническим определением, экологический мониторинг — информационная система наблюдений, оценки и прогноза изменений в состоянии окружающей среды, созданная с целью...