Бас бет Құқық

Құқық

Шетел құқығын түсінудің жалпы мәселесі

Коллизиялық нормалардың қолдану тәртібі мемлекеттік ішкі құқықтық нормасын қолдану процесінен айтарлықтай өзгерістері бар. Осы процесстің қиыншылығы яғни осы нормаларды қолданар кезде қзінің қолдану кезеңі...

Құқық мирасқорлық теориялары. Құқық мирасқорлығы және шарт құқығы

Жоғарыда көрсетілгендей халыкаралык күқык ғылымында, ізашар-мемлекеттін және мираскорлық мемлекетінің күкык субъектіліктін ара катысы түсіндірмесіне сүйеніп, күкык мираскорлык киыншылығын жалпы шешімін табу мүмкіндіктер колданды. Халықаралық...

«Мемлекеттердің құқық мирасқорлығы» түсінігінің құқтық мәні

Қазіргі заман ғылыми қазіргі заманның халықаралык күкыктык манызды күрамдастардың бірі - мемлекеттердің күкык мираскорлығы жөнінде маңызды білім кешеніне ие. Ғылымдағы көптеген пікірталастардан кейін заңның...

Мемлекеттердің құқық мирасқорлығы халықаралық құқықтық қиыншылығы ретінде

Тарихта, бір мемлекет екі немесе одан да көпке бөлінген кезде. екі немесе одан да көп мемлекеттер жаңа бір мемлекет болып біріккен кезде, мемлекет территориясында...

Шоғырландырылған қаржылық есеп беру және оны құрастырудың әдістемесі

Шоғырландырылған қаржылық есеп беруді құрудың негізгі мақсаты - бас және еншілес банктердің қызметін біртұтас шаруашылық етуші субъект ретінде ұсыну. Бас банк - бір және бірнеше...

Несиелер мәні,түрлері және несиелеуді ұйымдастыру

Кәсіпорындармен тұрғындарды несиелеу банк қызметінің дәстүрлі түріне жатады. Сол себепті банкті несиелендіру кәсіпорны деп атайды.Банк активінің біршама бөлігі несиелік операцияларға орналастырылған.Қазақстанның екінші деңгейдегі банктерінің...

Бухгалтерлік балансы және қаржылық талдауы

Қаржылық есеп беруді ұсыну пайдаланушылырды Халық банктің қаржылық жағдайы, қызмет нәтижесі және есепті кезеңдегі оның жағдайының өзгеруі туралы маңызды, қажетті және маңызды ақпараттармен қамтамасыз...

“Халық банктің” жарғысы

Басқарма құрылымы 10.07.1998.ж. №281-1 Қазақстан Республикасының Заңы «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Банк басқармасы орындарының жарғысына сәйкес мыналар болып табылады: - Жоғары орын...

Қазақстан Республикасындағы банктер және банк қызметі туралы туралы заңдарына шолу

Банк – осы Заңға сәйкес банк қызметін жүзеге асыруға құқылы коммерциялық ұйым болып табылатын заңды тұлға. Банктің ресми мәртебесі заңды тұлғаны әділет органдарында банк ретінде...

Факторинг шарты құқықтық реттеудің кейбір мәселелері және оларды шешу амалдары

Қазақсатан Республикасының Ұлттық Банкі беру жағдайлары бойынша несиенің классификациясы тұжырымдалған: овальді, акцептко-рамбурстік, акцептік, аукциондық, валюталық, ипотекалық, консорциалдық дебиторлықты жоюға, ломбардтік, онкольдік, тұтынушы, револьвердік, резервтік,...

Факторингтің түрлері және талаптары құқықтық жағдайы

Арнайы әдебиеттерде факторингтің мынандай түрлері бар: Талаптардың орналасқан жеріне байланысты ішкі (ұлттық)-халықаралық (сыртқы). Борышкердің факторингке қатысуы-қатыспауын білу-білмеуіне байланысты ашық (конвенционды) және жабық құпия. Регресстік...

Үкімдердің жиынтығы бойынша жаза тағайындау кезіндегі заңдылықты сақтау мәселелері

Қазақстан Республикасы Конституциясының барлық адам заң мен сот алдында тең, ешкім де сот үкiмiнсiз қылмыс жасауда кiнәлі деп танылуға жатпайды және қылмыстық жазаға тартыла...

Үкімдердің жиынтығы бойынша жаза тағайындау әдістері

Егер сотталған адам үкiм шығарылғаннан кейiн, бiрақ жазаны толық өтегенге дейiн жаңадан қылмыс жасаса, сот соңғы үкiм бойынша сот тағайындаған жазаға соттың алдыңғы үкiмi...

Сот үкімінің құрылымы және түрлері

Үкімнің кіріспе бөлігі ҚІЖК-нің 378-бабының талаптарына сәйкес келуі және онда Қазақстан Республикасының атынан шығарылғаны көрсетілуі тиіс. Үкім жарияланған күн, ай және жыл оның шығарылған...