Бас бет Құқық Страница 58

Құқық

Қазіргі кездегі халықаралық құқық субъектілері

Бұл тақырыпқазіргі кездің өзекті мәселесі болып отыр.Өйткені Қазақстан Республикасы өз тәуелсіздігін алып,егеменді мемлекет болғалы бері сыртқы саясатын нығайтып,көптеген мемлекеттердің тануымен қолдауын алып,БҰҰ мен басқа...

Қазіргі кездегі халықаралық құқықтың негізгі қағидалары

Мемлекеттердің іс-әрекетін реттейтін көптеген нормалардың арасында негізін қалаушы нормалар бар. Бұл нормаларды сақтамай, ешқандай мемлекет және халықаралық құқықтың басқа субъектісі қалыпты қарым-қатынас жасап, өмір...

Мемлекеттілік және халықарлық құқықтың ара қатынасы

Халықаралық және мемлекеттің ішкі құқықтарының арақатынасы, әрекеттестік проблемасы бүгінгі күні халықаралық жалпы құқықтағы ең бір маңызды және күрделі проблема болып табылады. Адамның негізгі құқықтары...

Қазіргі таңдағы халықаралық құқықтың қайнар көздері

Халықаралық жрия құқықтың әлі күнге дейін жалпыға танылған, біріңғай қайнар көздері түрлерінің тізімі жоқ екенін айта кету қажет. Бұл тізімнің нұсқауы ретінде, БҰҰ Халықаралық...

Қазіргі таңдағы халықаралық құқықтың жүйесі

Құқық нормасы жалпы субъектілер тәртібінің, норманың реттеуші әсері шеңберінде қамтылатын барлық субъектілеріне қатысты ортақ міндетті тәртібінің стандарты. Жоғарыда келтірілген анықтама ішкімемлекеттік құқыққа тән, дегенмен...

Халықаралық құқық ғылымның даму тарихы

Қазіргі доктринада халықаралық құқықтың бұл даму кезеңінің атауы көрсетілмеген. Г.И. Тункин феодалдық мемлекеттердің қалыптасуынан бастап, сословиелік, абсолюттік монархия және XVII – XVIII ғғ. Буржуазиялық...

Халықаралық құқықтың даму тарихы

Халықаралық құқық мемлекетаралық, ұлтаралық қатынастарды, бейбітшілік пен ынтымақтастықты қамтамасыз ету мақсатын реттейтін және қоғамның даму тарихының бір бөлігі болыптабылатын, көпғасырлық даму тарихы барқұқық...

Қазіргі кездегі халықаралық құқық ұғымы

Мемлекттер арасындағы өзара қарым- қатынастың өзара тығыз байланыста болуы мемлекеттердің халықаралық құқық нормалары мен егемендік құқығынсақұтау болып табылады. Халықаралық құқықтың нормалары халықаралық өзара қарым-қатынастан...