“Халық банктің” жарғысы

Басқарма құрылымы 10.07.1998.ж. №281-1 Қазақстан Республикасының Заңы «Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңына және Банк басқармасы орындарының жарғысына сәйкес мыналар болып табылады:

— Жоғары орын басқармасы – акционерлердің ортақ   жиналысы.

— басқарма орны – директорлер Кеңесі

— атқарушы орын – Басқарма.

— бақылаушы орын – Ревизиялық комиссия.

Акционерлердің ортақ жиналысы. Дайындық тәртібі мен жылдық кезектен тыс және қайталанған акционерлердің ортақ жиналысын өткізілуі, ортақ жиналысты өткізілу туралы мәліметтердің жеткізілуі және кворум анықтамасы 10.07.1999.ж. №281-1«Акционерлік қоғам туралы» Қазақстан Республикасының Заңына қатысты сұрақтарды шешу мәселесімен Банк қызметін және акционерлердің ортақ жиналысының компетенциясын шығарушы Банк жарлығын ортақ басшылық жүзеге асырады. Сайлау тәртібімен директорлар кеңесінің құрамы Банк жарлығымен заңдар талабына негізделген акционерлердің ортақ жиналысымен анықталады.

Банктың атқарушы орны.

Банк қызметінің қазіргі басшылығын коллегиалдық, атқарушы орын басқарма атқарады. Басқарма акционерлердің ортақ жиналысы мен Банк директорлер кеңесінің шешімін орындайды. Басқарма заңдар бойынша қалыптасқан банк тәртібі атынан әрекет етеді және акционерлердің ортақ жиналысы мен Банк директорлерінің кеңесінде қабылданған басқа да құжаттармен және ережелермен айналысады.

Ревизиялық комиссия.

Банк басқармасының қаржылық шаруашылық қызметін бақылауын, ревизиялық комиссияның функциясын жүзеге асуын акционерлердің ортақ жиналысында бекітілген тәуелсіз аудитор атқарады. Ревизиялық комиссия мүшесі болып директорлер Кеңесі мен Банк Басқармасы мүшелері сайлана алмайды.

 Банктің ассоциацияларға, бірлестіктерге және қоғамдық  ұйымдарға тиістілігі.

Банк мыналардың қатысушысы болып табылады:

— Физикалық тұлғалардың аманатына кепілдік беретін Қазақстан фондының;

— Қазақстандық фондтық Биржаның;

— Қазақстан Республикасының финансистер Ассоциациясының

— Халық Банктің финанстық өнеркәсіптік Ассоциациясының;

— SWIFT – тің дүниежүзілік төлемдік системасының

— WESTERN UNION ақшалай аударудың дүниежүзілік систе-масының;

 1. Банктің құрылуы мен дамуының тарихы.

Акцирнерлік қоғамының «Халық банкі» акционерлік банкінің құқылы орын басушысы болып табылады. Ең алғаш регистрация болған күні 10.10.1991ж. 26.03.1996ж. акционерлердің ортақ жиналысында Халық банкі» акционерлік қоғам атына өзгертілді және 18.06.1996ж №1335-1930 акцирнерлік қоғамының юристік тұлға ретінде Қазақстан Республикасының юстиция Мминистерствосының Қарағанды обылысындағы Басқарма юстициясында қайта тіркелді. Қазақстан Республикасының Ұлттық Банк қағидалары негізінде «Екінші дәрежелі банктердің халық-аралық стандарттарға өту тәртібі туралы» №292 12.12.1996ж. «Ақмола Банк» ААҚ «Фениксбанк» АБ базасы бойынша құрылған.

Жалпы ережелер:

 «Қазақстан Халық Банк» АҚ – юристік «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызмет туралы» заңды күші бар. Қазақстан Республикасының Президентінің Жарлығына сәйкес коммерциялық ұйым болып табылатын юристік тұлға банктік қызметті іске асыруға толық құқылы.

Банктің ресми статусы Ұлттық Банктің оның ашылуына рұқсат беруімен, Министрлік юстицияда банк есебіндегі юристік тұлғаның мемлекеттік регистрациясы және банктік операция жүргізу үшін Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің қолдағы бар лицен-зиясымен анықталады. “Халық банкі” Қазақстан Республикасының тұтас банктік системасына кіреді және депозиттік банк болып табылады. Ұйымдық – құқықтық формасы – акционерлік қоғам.

«Банктің толық фирмалық атауы:

Орыс тілінде: Акционерное общество «Народный банка»

Банктің қысқартылған фирмалық атауы:

Қазақ тілінде: АҚ « Халық банк »

Орыс тілінде: АО « Халық банк »

Банк қызметі конституциясымен және Қазақстан Республикасы заңдарының актілерімен, 1995ж 31 августінен «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызмет туралы» күшіне енген Қазақстан Республикасы президентінің басқа актілерімен, халықаралық шарттармен, Қазақстан Республикасы бекіткен келісімдермен, сонымен қатар негізгі Жарлық бойынша оның компетенциясына қатысты сұрақтарды Қазақстан Республикасының Президенті Жарлығымен және заңдар актілерімен шешу және қалыптастыру үшін шығарылған Қазақстан Республикасының Ұлттық Банктің нормативті актілермен реттеледі.

Банктің мекен жайы – Оңтүстік Қазақстан облысы Жетісай қаласы М.Әуезов көшесі н/ж. Банктің Жетісай қаласы басқармасындағы корреспонденциялық есеп шоты №292199

Банктің ресми тілдері қазақ тілі, орыс тілі болып табылады.

Банк шектеусіз мерзімге құрылады.

 Банктік қызмет:

Банктік қызмет болып банктік операциялардың жүзеге асуы, сонымен қатар «Қазақстан Республикасындағы банктер мен банктік қызмет туралы» заңды күші бар. Қазақстан Республикасы Жарлығында қалыптасқан басқа да банктер операциялары табылады. Халық банкі төмендегі операцияларды жүргізу үшін банкке лицензия беру құқығына ие.

Банк мынадай операция түрлерін жүзеге асырады:

— юристік тұлғалардың депозитін қабылдау;

— физикалық тұлғалардың депозитін қабылдау;

— банктердің корреспонденциялық есебін және банктік емес финанстық мекемелердің, сондай-ақ банктердің металдық есеп-шотын ашу және жүргізу.

— кассалық операциялар: қабылдау, қайта есептеу, айырбастау, алмастыру, банкноттар мен монеттерді орау мен сақтау.

— аудармалық операциялар: юристік және физикалық тұлғалардың ақшалай аудару жұмысы бойынша тапсырыстарын орындау.

— есепке алу операциялары: вексельдерді және басқа да юристік және физикалық тұлғалардың қарыздық міндеттерін есепке алу.

— несиелік операциялар: кредиттердің ақшалай формада қойылуы;

— инвестициялық қаражат жарлықшыларының немесе иелерінің тапсырысы бойынша капиталды салымдардың қаржыландырылуы;

— сенімділік операциялар: сенушінің тапсырыс және қызығушылығы бойынша ақшалай қаражатты басқару;

— клирингтік операциялар: теру, жинау, сорттау және төлемді растау, сондай-ақ оларды өзара зачетпен өткізу және клирингке қатысушылардың таза позицияларын анықтау;

— сейфтік операциялар: құнды қағаздар, құжаттар мен клиенттердің бағалыларын, оның ішіне сейфтік жәшік, шкаф және жайын арендаға беруін қосып сақтау бойынша қызмет;

— чектердің эмиссиясы;

— инкассаға, акцептке және төлем құжаттарын растауға қабылдау;

— төлем карточкаларын шығару;

— банкнот, монета және құндылықтардың қайта жіберілуі мен инкассациясы;

— шетел валютасымен ұйымның айырбас операциялары.

Негізгі жарғылықтың көрсетілген Банк Қазақстан Республика-сының Ұлттық Банк інің лицензиясын алған кезде мына операцияларды іске асыруға құқылы:

* сатып алу, аманатқа, есепке сақтауға және қымбат бағалы металдарды (алтын, күміс,платина, платиналық топтан жасалған металдар) тұтастай түйіршік түрінде, ұнтақтап, тұздап, қымбат бағалы металдан жасалған монеталарды, сондай-ақ қымбат тастар мен қымбат металдардан тұратын зергерлік бұйымдарды сату және қабылдау;

* кепілдемелік операциялар: кепілдік және басқа міндеттеме-лерді ақшалай түрде орындауды қарастыратын үшінші тұоғаға беру,

* келісілген мерзімге жалға берілетін жалдаушының меншігін сақтау құқығымен мүлікті жалға беру;

* меншіктік құнды қағаздар эмиссиясын (акциялар, облигациялар, векселдер және депозиттік сертификаттар);

* факторлық операциялар; сатып алушыдан тауарды (жұмыс,қызмет) төлемеу тәуекелімен қабылдап, төлеу талабына құқықты мүліктену;

* форфейтингтік операциялар: сатып алушының тауарларға, жұмыс қызметке вексел сатып алу жолымен ұзақ мерзімдік міндеттеме бойынша төлеу.

Банктің акционерлері:

Банктің ұйымдастырушысы мен акционері болып юристік және физикалық тұлға – Қазақстан Республикасының резиденттері және резидент еместері («Қазақстан Республикасындағы банктік қызмет және банктер туралы» заңды күші бар, Қазақстан Республикасы Президентінің Жарлығының 18 бабында көрсетілген шектеулігін есепке ала отырып) бола алады.

Банк қызметі және қалыптастыру кезінде оның ұйымдастыру-шысының ешқайсысы тікелей немесе жанама түрде дауыс құқығымен банк акциясының 25%-нен артық басқара немесе билей алмайды.

Банк акционерлерінің мынадай құқықтары бар:

-банк жарлығымен анықталған банк тәртібіндегі жұмыстарды басқаруға қатыса алады;

— банк қызметінен табыстың бір бөлігін алуға;

— банк қызметі туралы мәліметтер алуға, соның ішінде бухгалтерлік есеппен есептілікпен және басқа да банк жарлығымен қарастырылған тәртіптегі құжаттармен танысуға;

— банк шешімімен қабылданған соттық тәртіпте дауласуға;

Банк акционерлері ұйымдастырылған құжаттармен қарап шығарылған тәртіп бойынша, көлемде және тәсілмен акцияларды төлеуге тиісті.

Мүлік жасау тәртібі:

Банк мүлігін негізгі фондтар мен айналым мүлігі сондай-ақ банктің өзіндік балансы түріндегі көрінетін өзге мүліктер құрайды.

Мүлік банктің жекеменшік құқығы ретінде жатады.

Банк мүлкінің қалыптастырудың қайнар көзі болып мыналар табылады:

— қатысушылардың Жарғылық фондқа аманат салуы;

— оның қызметінен алынған табыстар;

— заңдар актілерімен тыйым салынбаған өзге де негіздер.

Жарғылық фонд.

Банктің жарғылық фонды 36000000 теңге көлемінде жасалған.

Жарғылық фондтық кезектегі ұлғаюы акцияның номиналды бағасының ұлғаюы есебінен немесе қосымша акциялар шығару, соның ішінде Банк табысының капитализация есебінен және оның акцияларына облигацияларды айырбастауы ақшалай түрде жүргізілуі мүмкін.

Жарғылық фондтың кішіреюі қызметтегі заңдарға байланысты шығарылады.

Жарғылық фонд есебінен дивиденттер төлемі банктік қызметке байланысты шығындарды жабу үшін Жарғылық фондтық ұлғаюына жолберілмейді және шығарылмайды.

Акциялар.

Жарғылық фонд 179000 қарапайым атаулы және 1000 ерекше артықшылығы бар акциялардың әрқайсысы 0 теңгеден бөлінген.

Акция иелеріне акцияның жалпы номиналды бағасына сертификат беріледі. Аталған акция қозғалысы акционерлердің реестрінде қойылады.

Банк акциялары тек оның бағасымен толық төленгеннен кейін ғана беріледі.

Дивидентке оның төлемінен жарияланған күнінен ресми түрде кеміне 30 күн ішінде қалыптасқан акция құқылы.

Банк акционерлері Банктен қосымша шығарылған акцияларды сатып алуға толық құқыққа ие.

Акциялардың алғашқы сатылуы оның номиналды бағасынан төмен емес бағада және барлық акционерлерге ортақ бағада шығарылуы мүмкін. Акцияларға тек ақша түрінде төленеді.

Табысты тарату және шығындардың орнын толтыру.

Банктің баланстық және таза пайдасы заңдарда қаралған тәртіп бойынша анықталады.

Банктің таза табысы (бюджетке салықтарды және басқа төлемдерді төлегеннен кейін) банктің басқаруына қалады және резервтік фондқа ауыстырылады, дивидент түрінде банк акционер-лердің ортақ кеңесінде қарастырылған шешім бойынша өндірістің дамуына және өзге мақсатқа бағытталады.

Банк қызметі кезінде туындауы мүмкін залалдар Резервтік және басқа фондтардың немесе акционерлердің ортақ кеңесінің шешімі бойынша толық жарналар есебінен бүркеледі.

Дивидент болып оның меншігінде табылатын акционерлер арасында пропорционалды акциялар санымен таралған таза табыстың бір бөлігі табылады.

Дивиденттер Банк басқармасы ұсыныс бойынша акционерлердің ортақ жиналысында анықталған жылдық қорытынды көлемінде төленеді. Дивидент ұсынылғанынан үлкен бола алмайды, акционерлердің ортақ жиналысымен кішірейе алмайды.

Ерекше артықшылығы бар акциялар бекітілген дивиденттер және облигациялар бойынша проценттер олардың шығарылуымен қалыптасады. Дивиденттер Банк балансында болып табылатын немесе назар аударуға шығарылмаған акциялармен төленбейді.

Дивиденттер көлемі олардың салығының есебінсіз жарияланады. Бірақ төленбеген және алынбаған дивиденттерге процент шығарылмайды.

Банк акционерлердің ортақ жиналысының шешімімен өзінің қызметкерлеріне жеңілдік жағдайда акциялардың белгілі көлеміде сатып алу мүмкіндігін беру құқығына ие.

Табыстың бір бөлігі Банк қызметкерлерінің арасында сарапатау немесе акция түрінде бөлініп таратылуы мүмкін.

Банк фондтары.

Банк міндетті түрде дивиденттер төлегенге дейін табыс есебінен Резервтік фонд қалыптастырады. Резервтік фондтың тәртібі мен кішкентай өлшемі Халық банкімен қалыптастырылады. Фондтың қаражаты Банктың міндеттері мен банктік қызметтің іске асуына байланысты шығындардың орнын толтырумен қамтамасыз ету үшін қолданылады.

Акционерлердің ортақ жиналысының шешімі бойынша банк табысынан өндірістің даму фонды және әлеуметтік даму, құрал-жабдықтар жасаумен негізгі қаражат, сондай-ақ Банк қызметкерлердің әлеуметтік қажеттіліктері жасалады. Фондтарды пайдалану және жасау тәртібі туралы ережелер акциянерлердің ортақ жиналысымен бекітіледі.

Үмітсіз және күмәнді қарыздарға қарсы Банк тәртіпте және қазіргі күнде жүріп жатқан заңдарға сәйкес Ұлттық Банк қалыптастырған шарттармен провизия жасайды.

Банк өзінің акционерлерінің иеленген мүлікті билейді, өзінің мүлкін жасаудағы міндеттеріне жауапкершілік атқарады. Банк акционерлері Банк міндеттеріне жауап бермейді және оларға тиісті акциялар бағасын жасаудағы банк қызметіне байланысты шығын-дарға тәуекел жасайды. Банк акционерлер міндеттеріне жауапкер-шілік алмайды.

Қазақстан Республикасы заңдарымен қаралмаған жағдайда келісімі негізінде жүзеге асырылады. Банктегі юристік және физикалық тұлғаның ақшалай қаражатына және басқа мүлкіне, арест сот шешімі негізінде және ұйымдардың қойылуымен салынуы мүмкін.

Барлық шығындық операциялар корреспонденттерді қоспағанда кедендік және салықтық орындардың шешімімен тоқталуы мүмкін, ал жазалау тек Қазақстан Республикасының заңдарында қаралған негіз бойынша ғана болуы мүмкін. Банктегі юристік және физикалық тұлғалардың ақшалай қаражаттары мен басқа да мүліктерінің шығарылуы мүмкін.

Банк өзінің клиенттері мен корреспонедеттерінің депозиттерін және конфискациясы сот шешімінің заңды күшіне енуі негізінде ғана операция бойынша құпияларына, сондай-ақ сейфтік жәшіктегі, шкафтағы және банк мекемелерінде сақталатын мүліктің құпиялары-на кепілдік береді.

Банкке есепшот номері және нақтылық туралы анықтамалар аманат иесінің есеп-шоты банк басқармасының төрағасы немесе кредит алуға дәлелдейтін құжаты көрсетілген жағдайда ғана, оның орынбасары қол қойған жазбаша мұқтажы негізінде қарыз алушы гарантпен кепілге алушыға беріледі.

Юристік тұлғаның есеп-шотындағы ақшалай қаражаттың қозғалысы мен қалдықтары туралы анықтамалар мыналарға беріледі:

— оның өндіріс жұмысындағы алдын-ала тергеу мен анықтау орындарына;

— сот анықтамасы негізінде олардың өндіріс жұмысындағы сот-тарға;

— тексеруші тұлғаның салық салуымен байланысты сұрақтармен айналысатын салық орындарына;

— сыртқы экономикалық қызмет атқаратын кеден орындарына.

Физткалық тұлға есеп-шотындағы ақшалай қаражаттың қозғалысы мен қалдықтары туралы анықтамалар, сондай-ақ сейфтік жәшік, шкаф және банк мекемелерінде сақталатын оның мүліктерінің бағасы мен характері туралы мәліметтер мыналарға беріледі:

— нотариуспен расталған сенімхат негізінде физикалық тұлға өкілдеріне;

— егер физикалық тұлғаның есеп-шотындағы немесе банкте сақтауда тұратын ақшалай қаражаттарына немесе басқада мүлік-теріне арест салынса немесе мүлікке конфискация шығарылған жағдайда оның өндірісіндегі қылмыстық ісіндегі алдын-ала тергеу мен анықтау орындарына;

— егер физикалық тұлғаның банкте сақталатын ақшалай қаражат және басқа мүлкіне арест салынса, жаза қолданса немесе мүлікке конфисканция шығарылған жағдайда оның өндіріс жұмысының сот анықтамасы негізіндегі соттарға;

— сыртқы экономикалық қызмет атқаратын кеден орындарына; Физикалық тұлғаның есеп-шотының нақтылығы және ондағы ақшалай қаражаттың қалдықтары туралы анықтамалар, сондай-ақ сейф жәшігінде, шкафтарда және банк мекемелерінде сақталатын оның мүліктерінің бағасы мен характері, нақтылығы туралы мәлімет-тер аманат иесі дүниеден өткен жағдайда беріледі, аманат етуге көрсетілген тұлғаға;

— оның өндірісіндегі мұралдық тұлғасындағы нотариус кеңсесі мен соттарға;

 • оның өндірісіндегі мүліктік жұмысындағы шет елдік елшілік немесе консулдық мекемелерге.

Банктің кредиттік қоры.

Банктің кредиттік қоры мыналардың есебінде қалыптасады:

— банктің өз қаражатымен, басқа банктердің акцияларын және облигациялары бар негізгі фондтар шығарған бағаларды қоспағаанда;

— банк есебіндегі, соның ішінде депозит түрінде шығарылған қаражаттар, ұйымдар қаражатымен,

— белгілі бірмерзімге және талап еткенге дейінгі қатысты азаматтардың аманатымен.

Банктің несиелік операциялары Бақылаушы Кеңеспен бекітілген оның ішкі кредиттік саясатына жүзеге асырушы ұйымы болып, банктің кредиттік комитеті табылады.

Кредиттердің қайтарылуы тұрақсыздықпен, кепілдік және аманат тапсыру және басқа да заңдар мен келісімдермен қаралған әдістермен қамтамасыз етуі мүмкін.

Банк мыналарға құқылы:

— кредитберетін ұйымдардан олардың төлей алатын мүмкіндігін растайтын құжаттар, баланстар және есеп алуға, сондай-ақ қойылатын кредиттерді қалыптастыруға;

— банк кредиттердің қатысуымен жүзеге асатын ұйымдардың техникалық қайта жабдықталуына және реконструкцияларына, кеңейтуге, құрылыс бойынша проектілік шешімдерге эңкспертиза жүргізуді талап етуге; сондай-ақ кредиттік келісім бойынша өзінің кредиттік келісім бойынша өзінің кредиттік, міндеттерін орындамайтын қарыз алушыларға байланысты мыналарға құқылы:

* жаңа кредиттерді еркіне қоймауға,

* қарыз алушының кез-келген есеп-шотындағы ақшалай қаражаттарына шара қолдануға;

* Қазақстан Республикасының сүйене отырып төлей алу мүмкіндігі жоқ қарыз алушының банкротын мойындатуы туралы арызбен сотқа арыздануға.

Акционерлердің ортақ жиналысының төтенше компетенциясына мыналар жатады:

 • Банк Жарғының фонд көлемінің өзгерісі туралы,
 • Банктің Жарғылық фонд көлемінің өзгерісі туралы;
 • Қосымша акциялардың шығарылуынан бұрын шығарылған акциялардың бөлінуі мен қосылуы туралы;
 • Облигациялық заемдарды шығару тәртібі туралы;
 • Банктің Бақылауыша Кеңесіне, Банк Басқармасына, ревизиялық комиссия мүшелеріне және банк аудиторына сайлау туралы, сонымен қатар олардың толық құқығының бірден тоқтатуы туралы.
 • Банк қызметінің жылдық нәтижесінбекіту, Банк басқармасының есебі мен ревизиялық комиссияның қорытындысы, табысты тарату тәртібі мен шығындардың орнын толтыру туралы.
 • Банк регламентін қабылдау, оған өзгерістер мен толықтырулар енгізуін қабылдау туралы.
 • Банктің қайта құруы мен таратылуы туралы, тарату комиссиясын белгілеу, тарату балансын растау туралы..
 • Фондтарды жасау мен қолдану тәртібі туралы ережелерді мақұлдау.

Бақылаушы Кеңес пен Банк Басқармасының ықыласы бойынша акционердің ортақ жиналысында қарастыруында Банк қызметінің басқа да сұрақтары енгізілуі мүмкін.

Жылдық ортақ жиналыстар жыл сайын ең кем дегенде бір айдан кейін Банк балансының жылдық қорытындысын шығару үшін Басқарма тарапынан шақырылады. Ортақ жиналыстар арасы 15 айсыз өтілмейді. Жылдықтан басқұа барлық жиналыстар Банк Басқармасымен, ревизиялық комиссиямен немесе кемінде 70 акциясы бар акционерлермен шақырылады.

Ортақ жиналыстың келесі шақырылуы туралы акция иелері акционерлердің реестрде көрсетілген адресі бойынша арнайы тапсырыс хатымен хабардар етеді.

Хабар акция бойынша барлық жарнасын төлеген барлық акционерлерге, сондай-ақ банк аудиторларына жіберіледі.

Сондай-ақ жазбада жиналыстың өтетін жері, күні мен уақыты көрсетілген ортақ хабар жасалуы тиіс. Көрсетілген хабарлама Акционерлердің Ортақ Жиналысының шақырылуына кем дегенде 20 күн қалғанда жасалуы керек. Ортақ жиналыс сол күнгі шақыру қағазға енбегендердің сұрақтарын қабылдамауға құқылы.

Акционерлердің Ортақ Жиналысы онда 50 пайыздан жоғары акционерлер немесе дауыстың 60 пайызынан жоғарысына ие заңды өкілдер қатысқанда ғана толық құқылы болып табылады. Кворум жоқ болған жағдайда Банк басқармасы қатысушы акционерлердің кез-келген жағдайында шешім қабылдауға құқылы Акционерлердің ортақ Жиналысын шақыруға міндетті.

Банктің Бақылаушы Кеңесі акционерлердің ортақ жиналысымен сайланады. Банктің Бақылаушы Кеңесінің мүшелері ішінен акционерлердің ортақ жиналысы Банктің Бақылаушы Кеңесінің Төрағасы мен Төраға орынбасарын таңдап алады.

Егер Банктің Бақылаушы Кеңесінің мүшесі қызметінен босатылған жағдайда ол сайланған уақытқа дейін Акционерлердің Ортақ Жиналысының шешімімен, оның орнына Бақылаушы Кеңестің қалған мерзімдегі құқығына Акционерлердің Ортақ Жиналысы Бақылаушы Кеңеске жаңа мүше сайлайды.

Бақылаушы Кеңестің төтенше компетенциясы.

— банктің стратегиялық және тактикалық басқаруы және оның дамуы бойынша өлшемін қайта жасайды және бекітеді. (басқа банктермен корреспонденттік қатынастардың дамуы, дилингтік және басқа операциялардың, ішкі кредиттік саясаттың, операция жүргізудегі ортақ шарттар, ішкі ережелер мен банк қағидалары, міндеттемелік инструкциялардың т.б. дамуы)

— филиалдарды, банк өкілдіктерін ашу туралы сұрақтарды шешеді және олардың ережелерін бекітеді;

— банк басқармасы төрағасы қызметіне банк акционерлерінің ортақ жиналысына, кандидатурасын ұсынады;

— кредиттік бақылаудағы қызметке бақылау жасайды;

— ішкі банктік аудит қызметіне бақылау жасайды;

— басқарма қызметіне бақылау жасайды, ерекше жауапты шаруашылық келісімге, кепілдік бітімге, аманат тапсыруды бітіруге рұқсат береді.

Банк акционерлерінің ортақ жиналысы атқарушы орынның қызметін бақылау мақсатымен Ревизиялық Комиссия жасайды.

Ревизиялық комиссияның өзінің ықыласы бойынша немесе 60% акцияға ие акционерлердің талабы бойынша тексеру жүргізуі акционерлердің ортақ жиналысының тапсырысы бойынша іске асыралады. Ревизия нәтижесі бойынша ревизиялық комиссия акционерлердің ортақ жиналысының бақылаушы кеңестің немесе банк басқармасының кезектен тыс жиналыс өткізуі талап етуге құқылы.

Басқарма банктің атқарушы орны болып табылады, Акционерлердің ортақ жиналысы мен банктің бақылаушы кеңесінің төтенше компетенциясына кіретіндерден басқа, оның қазіргі қызметінің барлық мәселесін шешеді.

Басқарма Акционерлердің ортақ жиналысы мен банктің бақылау кеңесі алдында өзіне жүктелген мәселелерді орындауға жауапкершілік алады.

Басқарма оған басқарма төрағасын, төраға орынбасарларын және басқарманың басқа мүщелерін қосқанда 5 адамнан тұрады.

Банк басқармасы:

— акционерлердің ортақ жиналысы мен банктің бақылау кеңесі қарастырған негізгі шынайы жарғыға байланысты алдын-ала жүргізілетін тәртіп бойынша барлық мәселелері қарастырады, және солардың негізінде тиісті материалдар мен ұсыныстар дайындайды;

— келісімдердің, есептің, нақтылық және банк қызметінің басқа да негізгі мәселелерін шешеді;

— банк құрылымдық бөліктері туралы ережелер мен ішкі инструкцияларын бекітеді;

— басқарма төрағасы шешімі бойынша Басқармаға қарастыруға шығарылған мәселелерді шешеді;

— акционерлердің ортақ жиналысы мен банктің бақылау кеңесінің төтенше компетенциясына кіретініне басқа, банктің қазіргі таңдағы қызметінің барлық өзге мәселелерін шешеді.

Басқарма шешімі Басқарма төрағасымен, оның орынбасарымен, сондай-ақжиналыс хатшысының қолымен қойылған хаттамалармен хатталады.

Банк Басқармасының Төрағасы.

— өзінің өкілеттігіне байланысты Банктің барлық қызметін басқарады,

— барлық ұйымдарда Банкті көрсеттеді және Банк Басқармасы Төрағасының орынбасарларына жүктеледі;

— қалыптасқан тәртіппен банк жұмысшыларын белгілейді және босатады, дисциплиндік жазалар жүктейді.

Банк қызметін тексеру.

Банк қызметіне бақылау мен тексеру Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық Банкімен іске асады. Банк қызметінің тексерілуі қазіргі таңда жүріп жатқан заңдарға байланысты Қазақстан Республикасы-ның Ұлттық Банкімен және басқа да ұйымдармен іске асады.

Банк есебі мен есептілігі.

Банктегі бухгалтерлік есеп қағидалары мен методологиялары, банктік, бухгалтерлік және басқа да есептілік мерзім көрсеткіштері, түрлері және тізімі, сондай-ақ олардың бұзушылығына жауапкер-шілік Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкімен қалыптасады.

Банк қызметінің қорытындылары кварталды және жылдық баланстарда, табыс және шығындар туралы есепте, сондай-ақ Қазақстан Республикасының Ұлттық Банкі облыстық басқармасына ұсынатын жылдық есепте көрінеді.

Банк табысы мен шығындары туралы есеп пен жылдық баланс ревизия жүргізілгеннен кейін Акционерлердің Ортақ Жиналысымен бекітіледі. Банктің операциялық жылы қаңтардың 1-не басталып, желтоқсанның 31-не аяқталады.