Бас бет Транспорт және коммуникация

Транспорт және коммуникация

Қазақстан темір жолының келешектеті нетізті бағыттары және олардың маңызы

Транссібір магистралімен салыстырғанда болашақ трансконтиненттік темір жолдың Қытай және Қазакстан мамандарының бағалауынша, мынадай артықшылықтары бар: ол шамамен 2 мың километр төте, мұның мәнісі жүкті...

Темір жолдарды электрлендіру

Электрлендіру деген айтуға оңай болғанымен, шындығында күрделі іс. Электрлендірудің нәтижесінде экололгия өзгереді. адамның тіршілігі тіпті бүкіл адамзаттың өмірі өзтеріп шығады. Техника да бір орнында тоқтап...

Қазақстан территориясында теміржолдың даму мәселелерімен келешегі

Егемен Қазақстандаты казіргі сыртқы экономикалық құрылыста тарихи тәжірибені пайдалану тиімді екені өз алдына, оны пайдалану етене қажетте. Бұрынғы замандарда, атап айтқанда, бір кездегі Ұлы...

Қазақстан темір жол тарихының дамуы

Он тоғызыншы ғасырдың соңғы шенінде Казақстан мен Орта Азияның сирек қоныстанған, мүлде зерттелметен аймақтарына теміржол магистралін салу туралы ой, шын мәнінде адамзат баласының ақыл-ойы...

Темір жол көлітінің халық шаруашылығы дамуындағы рөлі

Темір жолдың пайла болуына дейін жер бетінде тек су және арба көлік транспорты ғана болған. Темір жолдың экономикалық қатынастардың дамуына титізетін әсері сөзсіз. Арзан,...

ВЕЛИКИЙ ШЕЛКОВЫЙ ПУТЬ НА ТЕРРИТОРИИ КАЗАХСТАНА. ГОРОД И СТЕПЬ

Начало контактов и обменных связей восходит к III—II тыс. до н. э. Эти связи были налажены в связи с разработкой месторождений лазурита в горах...

Содержание таможенного режима, создание свободной таможенной зоны

Таможенную территорию Республики Казахстан составляют сухопутная территория Республики Казахстан, территориальные воды, внутренние воды и воздушное пространство над ними.  Таможенная территория Республики Казахстан включает в себя...

ТРАНСПОРТНЫЕ УСЛОВИЯ КОНТРАКТА ПОСТАВКИ КУПЛИ-ПРОДАЖИ

Гражданский Кодекс воспроизводит традиционное для законодательства Республики Казахстан определение договора купли-продажи. По договору купли-продажи продавец обязуется передать покупателю в собственность (хозяйственное ведение, оперативное управление)...

ТРАНСПОРТ – ОТРАСЛЬ ИНФРАСТРУКТУРЫ МИРОВОГО РЫНКА И ТРАНСПОРТНОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ ВНЕШНЕТОРГОВЫХ ОПЕРАЦИЙ

Обслуживание играет важную роль в производстве, но это вовсе не означает, что оно является составной частью производ­ства, в то время как инфраструктура - его...

Город и автомобили

Автомобильный парк, являющийся одним из основных источников загрязнения окружающей среды, сосредоточен, в основном, в городах. Если в среднем в мире на 1 км2 территории...

Халықаралық тасымалдау жол-көлік құралын тауарларды кедендік пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куәлік беру»...

Жалпы ережелер «Халықаралық тасымалдау жол-көлік құралын тауарларды кедендік пломбалармен және мөрлермен тасымалдауға жіберу туралы куәлік беру» мемлекеттік көрсетілетін қызметі (бұдан әрі – мемлекеттік...

Теміржол көлігі

Теміржол көлігі  күрделі көп салалы шаруашылық. Оның құрамына темір-жол мен кәсіпорындар, сондай-ақ әкімшілік-шаруашылық, мәдениет-тұрмыс, медициналық мекемелер, ғылыми және оқу институттары, техникумдар, мек-тептер кіреді. Тасымалдау...

Тасымалдауды маршруттауды ұйымдастыру

Тиелген вагон ағындарының тасымалын тиімді ұйымдастырудың маңызды тәсілінің бірі – жөнелтушілік маршруттау немесе тиеу орнынан маршруттау. Маршрут дегеніміз – ТПЕ-сіне сәйкес бекітілген массасы және ұзындығы...

Қараңғы мезгілде автомобильді басқару

Жүргізуші ақпараттың көп бөлігін көзбен көру арқылы алады. Шамамен (85%-90%-ы) деп есептеуге болады. Күндіз жүргізушіге еркін жүруге ақпарат мол болса түнде қараңғылыққа байланысты жүргізушілерге...