Психология

Мәселенің қойылуы

Қолында түрлі стратегиялар (яғни басқарылатын айнымалылардың мәндері) бар шешім қабылдаушы кісі әрбір стратегияны қабылдағанда қайбір дәрежедегі өз мақсатына сай келетін түрлі нәтижелерді алады. Таңдалатын...

Қазақстан коллизиялық нормасы өзара түсіністік

Қазақстан коллизиялық нормасы өзара түсіністік пен сілтеме жасаған шетел құқығын қолдану алдын ала келісім алды ма? Қазақстан соты алдын ала бет бұрудан бұрын шетел...

Ақынның психологиялық ой пікірлері

Ақын шығармаларында жастық шақтың ерекшеліктері «сөзімді ыстық жүрек», дүние мен үшін жаралған», «қайғы алған жоқ жүректің бір бұрышын» т.б. осындай сөз тіркестерімен сипатталып отырады....

Дарын және қабілеттілік,олардың диагностикасы

Әр адам балалық, жасөспірім және жастық шағынан бастап, өмірде үлкен жетістіктерге жетуді армандайды. Жасөсіпірімдік шақ- бұл ізденіс, үміт, күмәндану, мазасыздану кезі. Көптеген балалар ерте...

Мектеп алды тобындағы балаллрды зерттеу міндеттері

Баланың мектепке баруымн байланысты оның өмірінің мүлдем жаңа кезеңі басталады. Мектеп балаға едәуір қиындығы бар міндеттер артады.Кішкентай мектеп оқушысы барлық сабақтарда берілген тапсырмаларды жүйелі...

Мектеп жасына дейінгі баланың қабілетін қалыптастыру

Мектепке дейінгі мекемелерде тәрбиеші баланың  оқуға ынтасын тәрбиелеу арқылы олардың қабілетінің дамуына кең жол ашады. Тәрбиеші алғашқы күнен бастап баланың бейімділігін, оның қолынан не...

Қабілет саласындағы жеке айырмашылықтар

«Алуан – алуан жүйрік бар, әліне қарай шабатын» дегендей адамдардың қабілет саласындағы дара айырмашылықтары да алуан болып келеді. Мәселен, біреу іске күшті жігермен, қатты...

Мектепке дейінгі баланың қабілетін дамытудағы іс-әрекеттің рөлі

Үлкендер мен құрдастары тарапынан балаларға тигізілетін ықпал негізінен іс-әрекет процесінде жүзеге асады. Үлкендер балалардың іс-әрекетін ұйымдастыра отырып ойындар мен суреттердің сюжеті жайында кеңестер мен...

Мектеп жасына дейінгі балалардың психикалық дамуындағы қабілеттің рөлі

Балалардың психикалық дамуында жеке дара елеулі ерекшеліктер болады. Бұл айырмашылықтар ең алдымен психикалық дамудың қарқынына байланысты. Қандай да бір мәдениет жағдайында тәрбиеленген балаларда дамудың...

Қабілет туралы жалпы ұғым

Күнделікғті ауыз екі сөзде «Қабілет» деген атауды жиі қолданамыз.Мәселен мұғалім оқушысына мінездеме бере отырып,осы баланың математика пәніне, қабілеті күшті екенін айтады.Мектепте оқушыларға түрлі қоғамдық...

Іс-әрекеттің жалпы психологиялық теориясын жасаудың негізгі бағыттары мен мәселелері

XX ғасырдың басында Л.С.Выготский психологиядағы іс-әрекет бағытының нобанын белгіледі. Бұл кезде психотехниктер (еңбек психологиясының мамандары) еңбек іс-әрекеті түрлерінің профессиографиялық мазмұнын жетілдіріп, адамның еңбекке кәсіби...

Л.С.Выготский мен оның ізбасарлары көзқарастарындағы алшақтықтар

Жалпы психология ғылымындағы іс-әрекет бағытының дамуында екі бағдарды бөліп шығаруға болады. Бірініші бағдар психика дамуының белгілік-рәміздік жүйесімен (Л.С.Выготский), екіншісі — психика дамуының іс-әрекеттік жүйесімен (Л.Н.Леоньтев,...

Л. С. Выготский зерттеулеріндегі іс-әрекет бағытының негізделуі

Л.С.Выготскийдің психологиялық теориясының негізгі идеялары іс-әрекет бағыты дамуының ағымы ретіндегі гылыми мұраларын талдау В.В.Давыдов, Л.С.Радзихов, Н.Ф.Талызина зерттеулерінде неғұрлым толық ұсынылған. Олар Л.С.Выготскийдің ғылыми шығармашылығында...

Іс-әрекет категориясын талдаудың теориялық бағдарлары

Іс-әрекет категориясының мәні мен жалпы мазмұнын ашатын неғұрлым маңызды теориялық бағдарлар ретінде мына жағдайларды бөліп шығаруға болады. 1)Іс-әрекет категориясы адам болмысын сипаттайтын маңызды категория болып...