Психология

Кітап суреті, оқулық

Топтық динамика

Жоспары. Шағын топ және ұжым. Кіші топтың түрлері. Топтар іс - әрекетінің эффектісі. 4.Топтың өзара конфликтісі және оны топтастыру 5.Кіші топтың ұжым болып құрылуы. 6.Топпен ұжымның арасындағы...
Кітап суреті, оқулық

Топтағы жеке адамның ролі

Жоспары. Жеке адамның мінез – құлқы және түсінігі. Топтағы адамдардың рольдік теориялары. 3.Қарым – қатынастың интерактивті психосоциологиялық концепциясы.Қарым – қатынас кезінде топтағы адамдарға топ мүшелерінің...
Кітап суреті, оқулық

Топты ұйымдастыру қоғамдық, топтық және даралық қажеттіліктерді қанағаттандырып, жүзеге асыру

Жоспары. Бос уақытта дұрыс пайдалануды топтар арасында жүзеге асырып, қалыптастыру, әдетке айналдыру. “Диалектикалық топтар теориясы”. Топтағы қатынасты символикалық интеракционизмде шешу жолдары. Пайдаланылған әдебиеттер. Негізгі: Ярошевский М.Г....
Кітап суреті, оқулық

Топтар арасындағы феномен ретінде

Жоспары. Топтағы ара – қатынас процестеріндегі компонентер. Ара – қатынас түрлері. 3.Өзара қарым – қатынас жүйесіндегі қайшылықтардың болуы. 4.Коллективизм,топтар жеке топ арасындағы қатынас жүйесіндегі жеке адамның...
Кітап суреті, оқулық

Психодраманың даму фазасы

Жоспары. Психодраманың псикикалық әдістері. 2 . Дж.Мореннің социометриялық концепциясындағы психодрама түсінігі жайлы. Тәлім – тәрбие кезіндегі тұлға бойында коллектившіл бағытының қалыптасуының әлеуметтік және психологиялық, коллективизм...
Кітап суреті, оқулық

Коммуникативті түсініктің мазмұны

Жоспары. Басқару фунциясын орындау үшін коммуникативті жетектіліктің ерекше мәнділігі. Жеке адамның коммуникативті – орындаушылық шеберлігі. 3.Коммуникативті процесті уақытпен кеңістік көлемінде ұйымдастыру жүйес. 4.Визуальді байланыс “контакт” жасау...
Кітап суреті, оқулық

Жеке адамға қарым – қатынас субъектісінің пиктограммасы

Жоспары. Жеке адамның қарым – қатынас жайлы түсінігі. Коммунилативті іскерліктермен психологиялық іскерліктер. Пайдаланылған әдебиеттер. Негізгі: Ярошевский М.Г. История психологии. 3-е изд. М., 1985, стр. 573 2.Ярошевский М.Г....
Кітап суреті, оқулық

Психологиялық әсерлердің классификациясы

Жоспары. Психикалық реттеудің контуры.( А.Г. Ковалев) Қарым – қатынастың коммуникативті, интерактивті,перцеттивті жақтары. Жеке адамның қарым – қатынасымен әлеуметтік қарым – қатынас. Пайдаланылған әдебиеттер. Негізгі: Ярошевский М.Г....
Кітап суреті, оқулық

Қарым – қатынастың әлеуметтік субъектілердегі өзара әрекеті

Жоспары. 1.Тілдің психотехникасы. Қарым – қатынаста өзара түсіністіктің механизмі. Әлеуметтік жағдайлар Р.Ф.Бейле бойынша. Пайдаланылған әдебиеттер. Негізгі: Ярошевский М.Г. История психологии. 3-е изд. М., 1985, стр. 573 2.Ярошевский М.Г....
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтік психологияның методологиялық негіздері

Жоспары. Жалпы методология және жекелеген методология. Зерттеу әдістерінің түрлері, топтағы бөлінуі. Мәдени психологиялық тренинг әдістері. Қарым – қатынастың философиялық және анторпологиялық теориясы. Диалогты ұйымдастырудың...
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтік психология пәні

Жоспары. 1.А.К.Уледов әлеуметтік психология объектісінің динамикалық сипаты.Әлеуметтік психологиялық теориялардың қалыптасуы. 2.Әлеуметтік психиканың табиғаты және фнуциясы әлеуметтік психология жайлы А.Г.Ковалевтің схемасы. Қазақ халқындағы әлеуметтік көзқарас, әлеуметтік көзқарастың...
Кітап суреті, оқулық

Әлеуметтік психолгияның ғылыми білімдер жүйесіндегі дамуы

Жоспары. Әлеуметтік психолгия пәнінің міндеттері. Әлеуметтік психологияның теориялық және эмпирикалық қайнар көзі. Г.Гиби, М.Форберг Маркстік әлеуметтік психолгияға кіріспе. Методология, феноменология, праксипология. Қазіргі кездегі психология...