Өзін-өзі тану негіздері

Кітап суреті, оқулық

Отбасы –сүйіспеншілік пен жылулықтың қайнар көзі

Сабақтың мақсаты: студенттердің «отбасы қоғамның бір бөлшегі» ретінде түсініктерін кеңейту. Отбасылық дәстүрлер мен ғұрыптарға қызығушылық пен сүйіспеншілікті қалыптастыру. Отбасы мүшелеріне деген сыйластықты, жауапкершілікті және...
Кітап суреті, оқулық

Өзара түсінісу философиясы

«Өзара түсінісу философиясы» модулі қоғамның глобальді проблемасы болып табылатын - қарым-қатынас пен махаббатқа арналған. Қарым-қатынастың арқасында тұлға адамзат тәжірибесін меңгереді, білім жинақтайды, икемділіктер мен...
Кітап суреті, оқулық

Мен жетістікке жеткен тұлғамын

Сабақтың мақсаты: студенттердің өзіне деген сенімділігі мен өзін өзі көрсете алу дағдыларын қалыптастыру. Студенттерге олардың тұлғалық дамуының ерекшелігін көрсету. Алдына қойған мақсатына жетуге деген...
Кітап суреті, оқулық

Болашаққа бетбұрыс: рухани денсаулықтың әліппесі

Сабақтың мақсаты: өзін және өзгелерді сенім мен өзаракөмек форматында қабылдау ептілігін қалыптастыру. Тұлғаның құндылығының дамуына жағымды бағдар құру. Физикалық және психикалық жағынан сау өмір...
Кітап суреті, оқулық

Тұлғаның ішкі әлемі

Сабақтың мақсаты: топтық тұтастылық деңгейін көтеру және эмоционалды шиеленісті төмендету. Студенттерде ішкі жан қуатының, тұлғалық ерекшелігін сезінуге үйрету. Топтық жұмыс арқылы рухани үйлесімділік дағдысын...
Кітап суреті, оқулық

Өзін-өзі танудың баспалдақтары

Сабақтың мақсаты: Суденттерге өзін-өзі тану және өзін-өзі дамыту процестерінің тұлғаның өзін-өзі жүзеге асыруы үшін қажетті шарт екендігі туралы түсініктерін кеңейту. Студенттерді шығармашылық тұрғыда өзін-өзі...
Кітап суреті, оқулық

1- тақырып Өзін-өзі тану. СОӨЖ тапсырмалары

1- тақырып. Хрестоматия материалдарын оқу және талдау. «Студенттік кезең - тұлға дамуындағы қызықты кезең» тақырыбына әңгімелесу. «Даралық презентациясы» жаттығуы (Ступницкая М.Я, В.А. Родионов«Әлеуметтік дағдылар тренингі», 2003). «Мен қаншамын?»...
Кітап суреті, оқулық

Топтық пікірталас әдісі

Топтық пікірталас әдісі. Мұнда топ мүшелері көзқарастарының, ұстанымдары мен мақсаттарының мәнін ашуға (мүмкіндігінше өзгертуге) мүмкіндік беретін қайсібір даулы мәселе бірігіп талқыланады. Топтық пікірталастың психологиялық құндылығы...
Кітап суреті, оқулық

Тікелей нұсқау беру

Тікелей нұсқау беру. Құрылымы айқын пікірталастарда оны қалай жүргізу керектігі жөніндегі ережелер алдын ала нақтыланып, қатысушыларға дәлме-дәл түсіндіріледі. Мысалы, нақты қойылған мәселенің шешімін іздестіру...
Кітап суреті, оқулық

«Миға шабуыл» әдісі Өзін-өзі тану

«Миға шабуыл» әдісі.Миға шабуыл әдісін 1941 жылы А.Ф.Осборн ұсынған болатын. Әуел баста жарнамалық бизнесте қолданылған бұл әдіс адамның шығармашылық ойлауына қозғау салу мақсатын көздеген...
Кітап суреті, оқулық

Эвристикалық сұрақтар әдісі

Эвристикалық сұрақтар әдісі проблемалық жағдаяттар кезінде қосымша ақпарат алу үшін немесе шығармашылық тапсырмаларды орындау барысында алынған білімді реттеу үшін қолданылады. Бұл әдіс көне Римдегі...
Кітап суреті, оқулық

Нақты жағдаяттарды талдау әдістері

Нақты жағдаяттарды талдау әдістері негізінен кейс-әдістің («case» ағылшын тілінен аударғанда – жағдай дегенді білдіреді) түрлі атаулары болып табылады. Ол күнделікті өмірде, кәсіби тәжірибеде кездесетін...
Кітап суреті, оқулық

Ойын әдістері өзін-өзі таныту

Жоғары оқу орындарында жиі қолданылатын әдістердің бірі - ойын әдісі.Ойынның интерактивтік және басқа да бірқатар ерекшеліктері оның адамның білім мен білікті терең меңгеруінің бір...
Кітап суреті, оқулық

Рөлдік ойындарды дайындау және өткізу сатылары

Рөлдік ойынның сценарийін жасауда суденттер саны, курстың жалпы құрылымындағы осы ойын түрінің орны ескеріледі. Ойынға қатысушылардың рөлін сипаттау. Қысқа да қарапайым рөлдерді ауызша беруге болғанымен,...