Өзара түсінісу философиясы

«Өзара түсінісу философиясы» модулі қоғамның глобальді проблемасы болып табылатын – қарым-қатынас пен махаббатқа арналған. Қарым-қатынастың арқасында тұлға адамзат тәжірибесін меңгереді, білім жинақтайды, икемділіктер мен дағдыларға ие болады, өзінің сенімдері мен принциптерін, өмірлік идеалдарын қалыптастырады. Барлығымыз өмірде бақытты және сүйікті болғымыз келеді. Мәселе, қазіргі уақытта қоғамның дәстүрлі құндылықтар негізінің бұзылуынан, қайырымдылық пен зұлымдық туралы ойлардың араласып кетуі, қазіргі заманда адамгершілік қасиеттерінің жоғалуы, оның рөлінің төмендеуі тұлғааралық өзара түсіністік жүйесін құру қиындады. Қоғамдағы материалдық құндылықтардың шексіз өсуі индивидтің ішкі рухани байланысын бұзып, қоғамдық-тарихи процестегі олардың рөлінің төмендеуіне, рухани құндылықтарымыздың маңызының жоюылуына, құнсыздануына, терең өзара түсіністікті тудыруға кедергісін келтіріп, қоғамның барлық салаларында есепсіз дау-дамайлардың тууына алып келуде. Сондықтан студенттер өміріндегі қарым-қатынастың, қайырымдылықтың, махабаттың маңызының жоғары екені туралы әңгімелесуге болады.

Беріліп отырған модулдегі сабақтар студенттерден өзінің өмірге, өзін қоршаған адамдарға қаншалықты ғашықтығын және жасаған әрекеттері мен қылықтарын жан дүниесімен мойындаған ашық жауаптар алуда және шығармашылық жобаларды жасауға ұмтылдыратын әлеуметтік-психологиялық тренинг принциптері бойынша құрылған. Әсіресе, бала, ата-ана қарым-қатынасы мен отбасындағы құндылықтарға арналған бөлімге ерекше мән беруді талап етеді.

«Өзара түсінісу философиясы» модулі материалдары қоғамдағы, отбасындағы, өзінің жақындары мен сүйікті адамдарымен қарымқатынаста өзіндік құндылықтарды түсінуге, ойлану үшін аяқталған сипатта беріліп отыр.