Математика

Материалдық құндылықтар, оларды жіктеу және бағалау

Өндіріс процесінде еңбек құралдарымен қатар өндірістік болсалқы қорлар, еңбек заттары ретінде қатысады. Еңбек құралдарынан айырмашылығы, еңбек заттары өндіріс процесіне бір-ақ рет қатысады және олардың...

Материалдық ағым туралы түсінік

Материалды ағым түсінігі логистикада негізгі болып табылады.Материалды ағымдар шикізаттың алғашқы көзінен бастап соңғы тұтынушыға дейін шикізаттарды, жартылай фабрикаттарды және дайын бұйымдарды тасымалдау, қоймалау және...

Материалдық қорлар

Материалдық қорлар түсінігі логистикада маңызды болып табылады . Табиғаттан алынатын шикізат дайын өнім түрінде соңғы тұтынушыға келер алдында басқа материалдармен орналасады , бірігеді ,...

Математиканы оқыту әдістемесі, оның мәні

Математиканы оқыту әдістемесі ( методикасы ) - педагогиканың бір саласы. Ол математика ғылымының белгілі бір даму дәрежесіне лайық қоғамның алға қойған оқыту мақсаттарына сай...

«Математика және музыка» тақырыбына жазылған ғылыми жобасына

Математика мен музыка - ең ежелгі ғылымдар. Музыканың құрылысы математика заңдарына бағынатыны мыңдаған ғасырлар бұрын белгілі болған. ...Музыка математикалы, ал математика музыкалы. Екеуінде де сан...

Арифметикалық прогрессияның анықтамасы

Жоспар: І. Кіріспе: Арифметикалық прогрессияның анықтамасы. ІІ. Негізгі бөлім: Арифметикалық прогрессияның маңызы. ІІІ. Қорытынды: Арифметикалық прогрессия ұғымын тереңірек ашып көрсету. Арифметикалық прогрессия Тізбектер. Жұп оң сандарды өсу ретімен теріп жазайық. Ондай бірінші...

Дизьюнктивті және коньюнктивті нормаланған формалар. Логикалық амалдардың толықтығы

Анықтама.формуласынформулаларының коньюнкциясы деп атайды және оны арқылы белгілейді. Егер жоғарыдағы коньюнкциядағыформулалары әріп немесе әріптің терістеуі болса, онда бұл формула элементар коньюнкция деп аталады. Дизъюнкция үшін жоғарыдағы...

Логикалық эквиваленттіліктер және олардың қолданылуы

Анықтама. Құрамындағы әріптердің кез келген ақиқаттық мәндерінің орналасуында ақиқаттық мәндері бірдей болатын (ақиқаттық кестелеріндегі соңғы бағандары бірдей) j және y формулалары логикалық эквивалентті (пара-пар)...

Тавтология және қайшылық. Тавтологияның қасиеттері

Анықтама. Құрамындағы әріптердің ақиқаттық мәндерінің кез келген орналасуында тек ақиқат мән қабылдайтын формуланы тавтология (жалпымәнді) деп атаймыз. Егер j формуласы тавтология болса, оны...

Пікірлер логикасының тілі, формулалары және ақиқаттық кестелер

Анықтама. Пікірлер логикасының тілі алфавиттен – , логикалық операциялардан – , қосымша символдардан – D тұрады. арқылы әріптер жиынын белгілейміз. Әріптер латын алфавитініңбас әріптері арқылы...

Кантор – Бернштейн теоремасы

Алдымен жиындар қуаттарының арасында төмендегiдей қатынас орнатайық. Егер A жиыны B жиынының қандай да бiр iшкi жиынымен тең қуатты болса, онда A жиынының қуаты B...

«Темперамент формуласы» тесті. (А. Белов бойынша)

Адамда темпераменттің әртүрлі типтерінің белгілі бір пайыздық мөлшері болатынын анықтау. Бүл темпераменттік мөлшерді білу жетекшіге өзіндік бақылауды жэне өздеріне баға беруді тиімді атқаруға мүмкіндік...

Кәсіпті таңдау тесті (Голланда әдісі).

Бланкіде әртүрлі мамандықты парлап келтірген. Олардың аттарын жақсылап қарап шығыңыз. Егер сіз мамандықтың немен шұғылданатынын білмесеңіз, онда жүргізілетін тестке көңіл аударуыңызға болады. Әр пардан...

Интеллектуалдық икемделгіштікті (лабильділікті) анықтау әдістемесі

Әр түрлі тапсырмаларды орындауға икемділікті, бір әрекеттен екіншіге ауысудың жеңілділігін және зейін аударуға қабілеттілікті зерттеу. Орындау ережесі: Әдістеме жүргізу үшін тапсырмалар арнайы бланкке түсіріліп, зерттелінушілердің...