Бас бет Математика

Математика

Нақты сандар бар есептер жүйесі – оқушылардың математикалық ұғымдарды меңгерудің басты құралы

Математикалық есептерді мазмұнына, шығару тәсіліне, функциясына, қиындық дәрежесіне қарай классификациялау мәселенің негізгі жағын – есепті шығарушы оқушының іс-әрекетінің сипатын ескермейді. Барлық математикалық есептер есепті шығарушы...

Мектеп оқуышыларына нақты сандарды оқытудың әдістері мен тиімді жолдары

Қандай да болмасын білімге талпыну, таным кеңейту, соның ішінде математикалық білімді игеріп, іскерлік пен дағдыны қалыптастыру – маңызды да қиын мәселе. Танымдық іс-әрекеттер арнайы...

Мектеп оқуышларына нақты сандар туралы ұғымды қалыптастырудың дидактикалық шарттары

Елімізде болып жатқан экономикалық өзгерістерге байланысты жалпы білім беру жүйесіне қойылатын талаптар да өзгеруде. Білім беру жүйесі қоғамның әлеуметтік-экономикалық дамуының жетекші рөлін атқаруда. Мектеп...

Математика пәнін оқыту үрдісінде нақты сандарды үйретудің рөлі мен маңыздылығы

Иррационал сан ұғымы түбір табуға , кесіндінің ұзындығын өлшеуге және кейбір функцияларды зерттеуге байланысты пайда болған. Иррационал сөзі латынның irrationalis-ақылға ойға сыймайтын, негіздеуге болмайтын...

Мектеп оқушыларының оқу процесінде нақты сандарды меңгерудің өзекті мәселелері

Иррационал (рационал емес) сан деп, ақырсыз периодсыз ондық бөлшек түрінде жазуға болатын санды айтады. Мысалы, 0,101 10 1110 11110... . Математикада белгілі бір саны...

Нақты сандар туралы түсінік

Сан ұғымы өте ерте заманда туған. Бұл ұғым туралы ғасырлар бойы кеңейтіліп әрі жалпылана түскен. Өлшеулер жүргізу қажеттілігі оң рационал сандарға әкеп соқтырады. Теңдеулерді...

Бақылаудағы шетелдік тәжірибе

Диагностикалық тесттерді қолдануда шетелдік мектептердің көне тарихы бар. Э.Торндайктың (1874-1949) педагогикалық тестілеуде аса жоғары беделге ие болған америкалық мектептерде тестілеуді практикаға енгізудің үш кезеңін...

Білім беру диагностикасы

Диагностиканы педагогикалық қызметтің оңтайлы шешімі десек, диагностикалауды іс-әрекеттің барысы (негізгі бөлшегі) деп айқындаймыз. Диагностика немесе баға өлшемі, тағы да еске сала кетейік - әдістемелік құбылыс...

Тест тапсырмаларының берілу тәсілдері

Тест (test, ағылшын сөзі) - тексеру, сынау, байқау. Тест туралы көптеген еңбектердің авторы - Ресей математигі Вадим Сергеевич Аванесов болып табылады. 1864 жылы ағылшын...

Математикадан білім беру саласындағы бақылау, тексеру түрлері

Тексеру тәсілдері: ауызша (жеке, топтық); жазбаша (диктант, мазмұндама, сынақ, зертханалық жұмыс); өз бетінше тексеру жұмысы, емтихан. Тексерудің көбі үлкен тақырып, бөлім аяқталғанда жүргізіледі. Әрбір сабақта,...

Математизация современной науки

Одной из примечательных черт современной науки является ее усиленная математизация. Однако не следует думать, что применение математики в научных исследованиях – это совершенно новое,...

МАГИЧЕСКИЕ КВАДРАТЫ

Полного описания всех возможных магических квадратов не получено и до сего времени. Магических квадратов 22 не существует. Существует единственный магический квадрат 33 ,так как...

Фурье қатарына жіктеу

Анықтама :Егер сегменетте интегралданушы f(х) және  (х) функциялар көбейтіндісінен алынған интеграл нөлге тең болса , оларға өзара ортогональ сызық қиялар делінеді. Периоды 2l-...

Функцияныњ нүктедегі үзіліссіздігі

Егер f(x)=f(x0) (1) шарты орындалса, f(x) функциясы x0 нүктесінде үзіліссіз деп аталады. Бұның мағынасы: f функциясының х0 нүктемінде анықталғандығы қажет. f функциясы белгілі бір...