Кәсіптік оқыту теориясы

Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім берудің тұтас педагогикалық процесінің әдістемесі

Жоспар. Педагогикалық технологияның мәні және белгілері. Тұлғаның белгілі сапасын дамытуға түрлі педагогикалық технологиясын ықпалының дәрежесі. Кәсіптік білім берудің технологиясының басымдылықтары. Пайдаланылатын әдебиеттер: а) Негізгі әдебиеттер: 1.ҚР Білім...
Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім берудің тұтас педагогикалық процесінің сипаттамасы

Жоспар. Кәсіптік білім берудің тұтас педагогикалық процесінің мәні мен құрылмы. Кәсіптік білім берудің тұтас педагогикалық процесінің заңдылықтары менг принциптері. Кәсіптік білім берудің тұтас педагогикалық...
Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім берудің оқу жоспарын құрудың принциптері

Жоспар. Мемлекеттік базистік оқу жоспары.Инварианттық компонент.Вариативтік компонент. Кәсіптік компонент. Кәсіптік мектеп оқушысының жеке білім алу бағыты. Пайдаланылатын әдебиеттер: а) Негізгі әдебиеттер: 1.ҚР Білім туралы Заңы Алматы, 1990 2.ҚР...
Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім берудің мазмұны

Жоспар. Кәсіптік білім берудің мемлекеттік білім беру стандарты. Кәсіптік білім беру мазмұнын жаңартудың бағыттары. Пайдаланылатын әдебиеттер: а) Негізгі әдебиеттер: 1.ҚР Білім туралы Заңы Алматы, 1990 2.ҚР 2015...
Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім беру жүйесін ұйымдастырудың моделі

Жоспар. Кәсіптік білім берудің түрлі моделдерін жүзеге асырушы жалпы білім беретін мекемелерді инновациялық қамтамасыз ету.. Кәсіптік білім беруді басқару теориясы. Пайдаланылатын әдебиеттер: а) Негізгі әдебиеттер: 1.ҚР Білім...
Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім берудің моделі

Жоспар. 1. Кәсіптік білім берудің моделін жасаудың ерекшеліктері . 2 . Мектепішілік кәсибилікке бөлудің моделі. Пайдаланылатын әдебиеттер: а) Негізгі әдебиеттер: 1.ҚР Білім туралы Заңы Алматы, 1990 2.ҚР 2015 жылға...
Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім беруді жүзеге асырудың әдістері мен құралдары

Жоспар. Кәсіптік педагогика пәні, бақылау түрлері. Кәсіптік білім берудің шетелдік тәжірибесі. Кәсіптік білім беру педагогикасы пәнінің білім беру процесінде алатын орны. Пайдаланылатын әдебиеттер: а) Негізгі әдебиеттер: 1.ҚР...
Кітап суреті, оқулық

Кәсіптік білім беру педагогикасы — оқу пәні

Жоспар. ҚР білім беру жүйесі. 2 . Қазіргі кездегі білім беруді жетілдірудің талаптары. Кәсіптік білім берудің педагогикалық принциптері. Кәсіптік білім беруде оқушылардың тұлғалық қасиеттерін дамытуға...