Бас бет Өнер

Өнер

Суретші шығармаларының бейнелеу өнер құндылығына қосқан үлесі

Қазақ бейнелу өнерін, әрйне, Әбілхансыз көз алдымызға елестете алмаймыз. Ол-сонау 20-30 жылдары-ақ Қазақстандағы болашақ Суретшілер одағының негізін қалаушлардың бірі. Қазақ бейнелеу өнерінің көш басындағы...

Әбілхан Қастеевтің бейнелеу өнеріне келіуі

Қазақстан бейнелеу өнерінде көпшілікке есімі мен шығармашылық тағдыры қызғылықты таланыт иесі аз емес, солардың ішінде Ә. Қастеевтің көптеген себептермен алдымен ауызға аламыз. Әрі суретші...

Живопись пейзажа

Живопись пейзажа – одна из необходимых видов роботы в процессе подготовки художника – педагога, важный раздел программы курса живописи. Природа бесконечно разнообразна и прекрасна. Солнечный...

КИТАЙСКИЙ ТРАДИЦИОННЫЙ ТЕАТР

Иероглиф "си" в китайском языке - театр, зрелище, игра - состоит из двух частей. Левая - элемент "сюй" означает «Пустоту». Пустота - фундаментальная категория китайской...

Казахский государственный цирк

Напомню, все эти сооружения, которые дороги каждому алматинцу, любящему свой город, построены в 1960-1980-е годы. Между прочим, тогда Алма-Ата строилась не менее интенсивно и...

Натюрморт как жанр искусства

Натюрморт один из жанров изобразительного искусства, посвященный воспроизведению предметов обихода, снеди, цветов. Историческое появление натюрморта связано с развитием реализма в живописи, с расширением её технологических...

Творчество Цицерона

Творчество Цицерона - оратора, родившегося в долинах Центральной Италии, на том склоне Апеннин, 3 января 106 года, в течение долгих лет, по общему признанию,...

Ши тоқу өнері

Ши тоқу өнері көшпелі және жартылай отырықшылықта тіршілік еткен Орта  Азия халықтарына көне заманнан белгілі. Күнделікті тұрмыс пен шаруашылық қажетіне тоқылған ши қазірге дейін...

Қазақтың күй өнері

Қазақ халқының басқа халықтардан ерекшеліктерінің бірі ол өзінің ұлттық музыкасының болуы. Атадан балаға жеткен, қадірлеп көзінің қарашығындай сақталып, қымбат қазынаға айналды. Қаймағы бұзылмай жеткен...

Арқаның дәстүрлі ән мектебі

Жоспар: Қазақтың ән өнері. Сал-серілік өнер. Қазақ әні, әншілері оның зерттелуі. Қазақтың әншілік өнері. Ән және әншілік ерекшеліктері.  Қазақтың ән өнері – сонау көне заманнан...

Айша Ғалымбаева — қазақ суретшісі

Жердегі сұлулықтың мекені Айша Ғарифқызы Ғалымбаева, Қазақстанның халық суретшісі, ҚР Ш.Уәлиханов атындағы Мемлекеттік сыйлығының лауреаты, «Құрмет белгісі», «Еңбек Қызыл ту» ордендерінің иегері. Оның есімі Республиканың...

Сандық белгілер белгіленген проекцияларда сыртқы бет кескіні

Сандық проекциялары бар проекцияда кез келген геометриялық бет нүктелері мен қырларының немесе ерекше сызықтарының проекцияларымен анықталады. Көпжақтар төбелерінің және қырларының проекцияларымен беріледі. Халық шаруашылығында топографиялық...

Сандық белгілер белгіленген проекциялар. Әдіс ерекшеліктері

Табиғатбайлығынигеруүшіналдыналажоспарпаумензерттеулержүргізіледі. Кенорныныңқұрылымын , жерқойнауындағыпайдалықазбалылардыңпішінімен өлшемдерінанықтау, құрылыссалужәнесуландыружұмыстарыгеологиялық , гео-дезиялықбарлауларнақтыөлшеулерменгеометрияпықсалуларнәтижесінде жүргізіледі. Жербетібедері(рельф)өтекүрделіжәнеоныңөзгеруідеәртүрліболады. Соныменқосабеттіңжасалуының қандайдаболмасынзаңдылығыжоқ, яғнижербедерінің бейнесіжалпыламатүрдетүсіндіріледі . Пішіндерінебайланыстытау , жота, сай, қазан-шұңқыр т.с.с.болыпбөлінеді. Құрылыс және маркшейдерлік сызбаларда жер...

Машина графикасы құралдарының перспективалы кескінін құру

Техника мен құрылыста, тұрмыста кездесетін бөлшектерді, бұйымдардыпішіні жағынан геометриялық денелер немесе геометриялық фигуралардың жиыны деп қарастыруға болады. Көпшілік жағдайда геометриялық денелердің жазықтықпен қиылысуы нәтижесінде...