Бас бет Келісім-шарт

Келісім-шарт

Қазақстанның Ұлыбританиямен экономикалық байланысы

Аумағы бойынша әлемде тоғызыншы орынды иеленген Қазақстан сияқты ірі еуразиялық мемлекет өзінің сыртқы саясатын қалай жолға қояды және кандай жетекші бағыттарға басымдық береді, сондай-ақ...

Қазақстанның Америкамен қарым-қатынасы

АҚШ-тың қазіргі өркендеп отырған жағдайы орасан мол табиғи байлықтарды игеруінің нәтижесі. Бүгінде АҚШ Батыс әлемінде тас көмір мен қоңыр көмір, сондай-ақ уран қоры жөнінен...

Еңбекақы шегерімдері

Жұмыс беруші еңбеккерлердің жалақысынан әрекет етіп тұрған заңға сәйкес әртүрлі ұсталымдар жасайды: міндетті зейнеткерлік жарнасын жинақ зейнеткерлік қорға; жеке табыс салығын, атқару парақтарын (сот...

Еңбек стажы. Еңбек стажының түсінігі, түрлері және оларға енетін кезеңдер

Еңбек стажы – бұл зейнетақы төлеу кезінде есепке алынатын жұмыс пен өзге де қызмет кезеңдерінің қосынды ұзақтығы. Алайда, еңбек стажы тек ұзақтығымен ғана емес,...

Еңбек рыногынындағы жұмыс күші сұранысы мен ұсынысы

Еңбек рыногы экономикасы еңбек рыногы қалай ұйымдастырылғанын, қызметiн және оның нәтижесiн зерттейтiн, жұмыс берушiлер мен жұмыс алушылардың арасындағы қатынастардың, әр түрлi факторлардың әсер етуiне...

Шетел мемлекеттеріндегі банктік депозиттерді сақтандыру

Көптеген мемлекеттерде салымшыларды қорғау, банкте кризисті болдырмау мақсатында жинақталған тәжірибелері бар. Олардың тәжірибелерінен жасаған қателіктерді жасамауымыз керек, ал жетістіктерін өзіміздің тәжірибемізде қолдануымыз қажет. Бүкіл...
Кітап суреті, оқулық

Договор на рекламно-информационное обслуживание

ДОГОВОР № ______ на рекламно-информационное обслуживание г. Алматы«___» _________ 2015г. TOO « », именуемое в дальнейшем «Клиент», в лице директора г-жи...., действующего на основании Устава, с одной...
Кітап суреті, оқулық

Жарнамалық-ақпараттық қолдауға арналған келісім шарт

Жарнамалық-ақпараттық қолдауға арналған № ______ ШАРТ Алматы қ. «___» _________ 2015 ж. Бұдан әрі «Клиент» деп аталатын «» ЖШС атынан Жарғының негізінде әрекет ететін мырза бір жақтан жәнебұдан...