Дене шынықтыру

Мектеп пен отбасы ынтымақтастығы

Мектеп - өскелең ұрпақты тәрбиелеу жүйесіндегі шешуші буын. Оның жас ұрпақты тәрбиелеудегі рөлі өте зор. Еліміздің бүкіл жастары мектеп арқылы өмірге жолдама алады. Мектеп...

Дене шынықтыру сабағы үрдісінде оқушылардың денсаулығын нығайту

Жеке адамды жан – жақты дамытуда дене тәрбиесінің маңызы өте зор. Оқушыларға арналған дене тәрбиесінің бағдарламасында көрсетілген басты міндеттерге сүйеніп, дене тәрбиесінің кейбір мәселелерін қарастырайық. Оқышылар...

Дене шынықтырусабағы үрдісінде оқушылардың экологиялық тәрбиесін қалыптастыру

Экология жас ғылым. Ол 200 жылдан аса ғана пайда болды. “Экология сөзін Естественная история происхождения” (Natural History of Creation) атты өзінің кітабында ең бірінші...

Дене шынықтыру сабағы үрдісінде оқушылардың эстетикалық тәрбиесін қалыптастыру

Адамдардың эстетикалық сезімдері олардың өмірінде зор рөл атқарады. Оқушыларды әсемдікті көре, түсіне, жасай білуге тәрбиелеу, олардың рухани өмірін байытады, оған ең жоғары рухани ләззатануға...

Дене шынықтыру сабағы үрдісінде оқушылардың құқықтық тәрбиесін қалыптастыру

Оқушының мектептегі өмірі тұлғаның азаматтық қалыптасуының шешуші кезеңі болып табылады. Осы жылдары адамгершіліктің дүниетанымы, сенімдері, ұжымшылығы, тәртіптілігі, өзіне және басқаға талап қоюы, адалдығы мен...

Дене шынықтыру сабағы үрдісінде оқушылардың экономикалық тәрбиесін қалыптастыру

Оқушының еңбекті қажетсінкін, еңбек сүйгіштігін, қоғамдық еңбектегі белсенділігін, саналы еңбек тәртібін жәнее басқа моральдық сапаларын қалыптастыру экономикалық тәрбинің алғышарттары болып табылады.Экономикалық тәрбие деп оқушыларды...

Дене шынықтыру сабағы үрдісінде оқушылардың еңбек тәрбиесін қалыптастыру

Адамның жан-жақты және үйлесімді дамуында еңбек шешуші факторлардың бірі. Ал халық педагогикасында еңбекті бүкіл тәрбие жүйесінің күре тамыры деп қарастырады. Адам еңбексіз дамымай, кері...

Дене шынықтыру сабағы үрдісінде оқушылардың адамгершілік қасиеттерін қалыптастыру

Еліміздің әлеуметтік – экономикалық дамуының жаңа құрылысын жүргізіп отырған шақта адамдардың құлықтық саналығын тәрбиелеу қоғам дамуының ең бір басты айқындаушы міндеті болып табылады. Осы...

Тәрбие әдістері

Қазіргі педагогикалық теорияда “Тәрбие әдісі” ұғымы әліде жете зерттелмеген мәселелердің бірі. Өйткені бұл жөнінде әр түрлі көзқарастардыі бар екені байқалуда. Бұған көптеген авторлардың тәрбие...

Дене шынықтыру және спорт мамандығы мұғалімінің кәсіптік шеберлігі

Мұғалім - балаларға білім беруші ғана емес, сонымен бірге олардың жаңадан ғана қалыптасып келе жатқан сана - сезімін жоғары дәрежедегі рухани байлықтармен байытушы, балаларда...

Дене шынықтыру және спорт мамандығы мұғалімі қызметінің стилі

Мектептің іс - әрекетін басқару әдістерін үйлесімді етіп шеберлікпен пайдалану жұмысты басқарудың СТИЛІН анықтайды. Басқару стилі- бұл жеке адамдарға және ұжымға әсер ететін әдістер...

Дене шынықтыру және спорт мамандығы мұғалімінің педагогикалық міндеттері

Мұғалім мамандығы туралы ұғым Еліміздің әлеуметтік–экономикалық дамуын жетілдірудің бағдарламалық міндеттерін шешу жас мамандардың кәсіби біліктілігіне, мәдениетіне, рухани кемелдігіне тікелей байланысты. “Халық мұғалімі” – жас өспірімнің рухани...

Мектеп кезеңіндегі балалардың дене тәрбиесі

Дене тәрбиесінің жалпы негіздері Адамның дене шынықтыру жаттығуларымен шұғылданудың тиімділігі педагогикалық процестің ұйымдастырылуына, ғылыми және материалдық қамту деңгейіне, басқару және бақылау органдарының жетілуіне байланысты....

Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі пән ретінде

Дене тәрбиесінің теориясы мен әдістемесі туралы түсінік Дене тәрбесінің териясы мен әдістемесінің пайда болуы қоғамымыздың жақсы дене дайындығы бар адамдарға мұқтаждығы, дене тәобиесінің заңдылықтарын...