Кітап суреті, оқулық

Клетка инженериясында гибридомаларды алу

1. Гибридомалар 2. Аллофенді жануарлар алу 1. Клетка инженериясыныңең перспективалыбағыты тибридомалар алу. Гибридома дегеніміз лимфоцит және миелома (рак) клеткаларының қосылуы нәтижесінде түзілген гибридтік клетка. Организмнің иммундық...
Кітап суреті, оқулық

Хромосома және геном деңгейіндегі генетикалық инженерия

1. Генетикалық инженерияның деңгейлері 2. Хромосомалық инженерия 3. Клетка инженериясы 1. Әдетте генетикалық инженерияның үш деңгейін ажыратады: 1) гендік-рекомбинантты ДНҚ-ны тікелей зерттеу; 2) хромосомалық-гендердің үлкен топтарын немесе...
Кітап суреті, оқулық

ДНҚ-ның нуклеотидтер қатарын анықтау

1. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың Максам-Гильберт әдісі 2. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың Сэнгер әдісі Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер: 1.Б.Бегімқұлов Молекулалық генетика және биотехнология негіздері. Алматы,...
Кітап суреті, оқулық

Эукариоттар клеткасында ген клонын көбейту

1. Ген инженериясында эукариот-ашытқылардың қызметі 2. рДНҚ молекуласын жануар клеткасына енгізіп, ген клонын алу 3. Генді сүтқоректілер клеткасына енгізудің тәсілдері 1. Осы уақытқа дейін біз эукариоттың ген...
Кітап суреті, оқулық

Бөтен гендердің микроорганизмде жұмыс істеуі

1. Күшті промотрды таңдау 2. Эукариоттық құрылымды бактериялық геномға енгізу 3. Бөгде геннің бактериялық клеткада жұмыс істеуі Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер: 1.Б.Бегімқұлов Молекулалық генетика және биотехнология негіздері. Алматы,...
Кітап суреті, оқулық

Рекомбинантты ДНҚ молекуласын клеткаға тасымалдау және ген клонын көбейту

1.рДНҚ-ны клеткаға енгізу 2.Ген клонын көбейту 3.Скрининг Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер: 1.Б.Бегімқұлов Молекулалық генетика және биотехнология негіздері. Алматы, «Білім» 1996. 2.Дж.Уотсон, Дж.Туз,Д.Курц.Рекомбинантные ДНК.М.Мир, 1986г. 3.А.Сассон Биотехнология:свершения и надеждыМосква “Мир” 1987...
Кітап суреті, оқулық

Рекомбинантты ДНҚ молекуласын құрастыру

1. Рекомбинантты ДНҚ туралы түсінік 2. рДНҚ құрастырудың әдістері Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер: 1.Б.Бегімқұлов Молекулалық генетика және биотехнология негіздері. Алматы, «Білім» 1996. 2.Дж.Уотсон, Дж.Туз,Д.Курц.Рекомбинантные ДНК.М.Мир, 1986г. 3.А.Сассон Биотехнология:свершения и...
Кітап суреті, оқулық

Рестрикциялық ферменттер (эндонуклеазалар)

1. Рестриктизалалық ферменттердің ашылуы 2. Рестриктизалалық ферменттердің типтері 3. Рестрикция –модификация жүйесі Қолданылатын әдебиеттер тізімі. Негізгі әдебиеттер: 1.Б.Бегімқұлов Молекулалық генетика және биотехнология негіздері. Алматы, «Білім» 1996. 2.Дж.Уотсон, Дж.Туз,Д.Курц.Рекомбинантные ДНК.М.Мир, 1986г. 3.А.Сассон...
Кітап суреті, оқулық

Гендік инженериядағы генді алу әдістері

1. Генді тікелей бөлу әдісі 2. Генді синтездеудің химиялық әдісі 3. Ферменттік (энзимдік) әдіс. 1. Генді алудың үш әдісі бар: табиғи генді тікелей бөлу (сирек мүмкіндік), химиялық...
Кітап суреті, оқулық

Гендік инженерия ғылымы туралы жалпы мәлімет

1.Гендік инженерия ғылымының даму тарихы 2.Гендік инженерия пәні, мақсаты мен міндеттері 3.Генетикалық және гендік инженерия 1.Ген инженериясы молекулалық биологияның жаңа саласы. Ол лабораториялық әдіс арқылы генетикалық жүйелер...