Бас бет Ұлы Отан соғысы

Ұлы Отан соғысы

Коммунистік адамгершілік тәрбиесі

М. И. Калининнің барлық сөйлеген сөздерінде Коммуниетік жас өспірімдерді коммунистік мораль рухында тәрбилеу мәселелері кең орын алған. Ол мораль жөніндегі марксизм-ленинизм іліміне сүйене, оны...

Коммунистік тәрбиенің мақсаттары туралы

М.И.Калинин өзінің сөйлеген сөздерінде коммунистік тәрбиенің мәнін және оның буржуазиялық тәрбиеден бүтіндей өзгешелігін анықтады. 1940 жылы 2 октябрьде Москва қаласының партия активінің жиналысында жасаған «Коммунистік...

Ұлы Отан соғысы жылдарындағы мектеп және педагогика

Совет халқының фашистік Германияға қарсы Ұлы Отан соғысы соғысы көптеген материалдық күшті керек етті, еңбекке жарайтын миллиондаған адамдарды бейбітшілік еңбектен бөлді. Соғыстың ауыр зардабы...

Мұғалімдер даярлау ісі

1934—1935 оқу жылында елімізде 772 педучилище болды. 115 педагогтың институтта 67 мың студент оңыды. Жеті жылдық және он жылдық мектептердің санының өсуіне байланысты, 1933...

Ұлы Отан соғысы қарсаңындағы және соғыс жылдарындағы совет мектебі (1937—1945 жылдар)

1939 жылы ВКП(б)-ның XVIII съезі өз қарарларында еліміздегі социалистік құрылыстың барлық салаларындағы зор табыстарын қорытты, социалистік қоғам құруды аяқтау және бірте-бірте коммунизмге өтудегі міндетті...

Горьковский Автомобильный завод в годы Великой Отечественной войны

22 июня 1941 года. Этот воскресный день был для автозаводцев по-необычному праздничным. Накануне, в субботу, с конвейера сошёл юбилейный мотор. Миллионный мотор! Заводская многотиражка...

Казахстан в годы ВОВ 41-45г

22 июня 1941 г. войска фашистской Германии вторглись в Совет­ский Союз. Гитлеровцы рассматривали войну против СССР как решающий этап на пути к созданию «германского территориально-этнического...

Начало великой отечественной войны

22 июня 1941 г. и изменение характера войны. Напа­дение фашистской Германии на Советский Союз готови­лось давно и было центральным звеном во всех гитлеров­ских планах...

Подвиги советских партизан

Коммунистическая партия, мобилизуя все силы народа на отпор врагу, руководя действиями Советской Армии, тружеников советского тыла, вместе с тем явилась организатором и всенародного партизанского...

Победа Великой Октябрьской социалистической революции

Победа Великой Октябрьской социалистической революции была встречена трудящимися всех национальностей России с энтузиазмом. Она положила начало триумфальному шествию Советской власти на огромных просторах страны,...

Мәметова Мәншүк Жиенғалиқызы (1922-1943)

Мәншүк Мәметова Жеңсікәліқызы (Жиенғалиқызы) 1922 Батыс Қазақстан қазіргі Орал облысының Орда ауданында туған. Мәншүктің ата-анасы ерте қайтыс болды да, бес жасар баланы оның тәтесі...

Қазақстанның соғыстан кейінгі жылдардағы әлеуметтік-саяси дамуы

20-жылдардың соңында жеңіске жеткен әміршіләкімшіл жүйе 40-50-жылдарда күшейіп тұрған еді. Қазақстан тарихын қоғамның сол кездегі саяси жүйесінсіз кезге елестету мүмкін емес. Оған адамның бостандығын...

ҚАЗАҚСТАН ҰЛЫ ОТАН СОҒЫСЫ ЖЫЛДАРЫНДА (1941-1945)

Адамзат тарихында ірілі- уақты он бес мыңға жуық соғыстар өткен екен. Бірақ солардың ішінде ауқымы, құрбандықтары мен алапаттығы жөнінен ең жантүршігерлігі екінші дүниежүзілік соғыс...

Қазақстан республикасының ордендері

«Отан» ордені «Отан» ордені 1993 жылы тағайындалған. Аталған орденмен мемлекеттік және қоғамдық қызметінде экономиканы, әлеуметтік саланы, ғылым мен мәдениетті, мемлекеттік құқық қорғау және әскери қызметтегі...