Бас бет Тесттер Страница 3

Тесттер

Кітап суреті, оқулық

«Лингвистикалық терминология» пәні

<question> «Термин» қай елдің сөзі? <variant> латын <variant> грек <variant> неміс <variant> француз <variant> испан <question> «Термин» сөзі нені білдіреді? <variant> шек <variant> барлау <variant> пысықтау <variant> даралау <variant> қайталау <question> Қазақ тілінің терминологиясын кім зерттеген? <variant>...
Кітап суреті, оқулық

«Қазақ тілінің жалпы курсы» пәні

question>Аффикстердің жалғануы арқылы грамматикалық мағынаның өзгерілуі қалай аталады? <variant>аффиксация <variant>ішкі фленция <variant>біріктіру тәсілі <variant>қосарлану тәсілі <question>Фузия қай тілге тән құбылыс? <variant>үндіевропа <variant>түркі <variant>монғол <variant>славян <question>Түбірдің дыбыстық құрамының өзгерілуі арқылы берілетін тәсіл: <variant>ішкі флекция <variant>интонация <variant>орын тәртібі <variant>көмекші сөздер <question>Хабардың мақсатына қарай...
Кітап суреті, оқулық

Сандық әдістерді программалау

<question> Сызықты теңдеулер жүйесін шешуде жиі қолданылатын әдістердің бірі <VARIANT> белгісіздерді жою алгоритмі <variant> жақындасушы есептеу процесінің алгоритмі <variant> шекті қадамды есептеу алгоритмі <variant> дұрыс жауабы жоқ <question> А...
Кітап суреті, оқулық

Биологияны оқыту әдістемесі

Жеңіл сұрақтар   <question>Нешінші сыныпта табиғатқа экскурсия жасаудың үлкен маңызы бар? <variant> 6 сыныпта <variant> 7 сыныпта <variant> 10 сыныпта <variant> 3 сыныпта <variant> 11 сыныпта <question> Көң қандай тыңайтқыш деп аталады? <variant>...
Кітап суреті, оқулық

“Мемлекет және құқық теориясы” пәні

Құқық принциптерінің термині қалай түсініледі? A құқықтың негізін құрайтын немесе құқықтың қалыптасу, даму қызметін атқару үрдістерінің жетекші бастаулары; B құқықта өз көрінісін тапқан мемлекеттің еркі; C қоғамдық...
Кітап суреті, оқулық

“ҚР Конституциялық құқық” пәні

Тұлғаның мемлекетпен арадағы өзара құқықтары мен міндеттерін айқындайтын саяси-құқықтық байланысы қалай аталады? А/ Азаматтық В/ Құқықсубъектілік С/ Құзірет Д/ Құқықтық мәртебе Е/ Заңдастыру Сенат депутаты болу үшін білім керек па: А/...
Кітап суреті, оқулық

Пән: «Казақстан Республикасынын кәсіпкерлік құқығы »

  <guestion> Кәсіпкерлік құқықтың негiзгi қағидасы кайсы: <variant>пайда табу <variant>меншiктi коргауды камтамасыз ету <variant>кiнәсiздк презумпциясы <variant>жоспарлау <variant>мiндеттi төлеу <guestion>. Кәсіпкерлік құқық обьектiсi кайсысы: <variant>өндіріс орындары <variant>енбек ету <variant>салык <variant>занды факт <variant>жәрдемақы <guestion>.Кәсіпкерлік құқық субьектiсi кайсысы <variant>мемлекет, ел, жұрт,...
Кітап суреті, оқулық

«Заңгердің кәсіби этикасы»

<guestion> Грек тілінің ләззат іздеу,қызыққұмарлық деген мағынадағы сөз. <variant>Гедонизм <variant>Эвдемонизм <variant>Стоицизм <variant>Каллогатия <guestion> Көне грек этикасыныңбасты сипаттамасы. <variant>Эвдемонизм <variant>Гедонизм <variant>Стоицизм <variant>Каллогатия <guestion> Грек этикасының бұл бағытынаөмірден тек ляззат алу мүмкін емес, өйткені қуаныш соңын...
Кітап суреті, оқулық

«Альгалогия» пәні

<question> Көк – жасыл балдырлар қандай споралар арқылы көбейеді? <variant> Моно, тетра, полиспоралармен <variant> Зооспора, автоспора <variant> Гонидия, коккамен және планококкамен <variant> Зооспоралармен және конидиялармен <variant> Аско және базидиоспоралармен <question>...
Кітап суреті, оқулық

Соңғы кезде дыбыстық жүйе туралы еңбек жазды

<question>Соңғы кезде дыбыстық жүйе туралы еңбек жазды <variant> М. Балақаев <variant> І. Кеңесбаев <variant> Мырзабеков <variant> Омарбеков <question>Қазақ тілінің теориялық негізін салған ғалым <variant> А.Байтұрсынов <variant> І.Кеңесбаев <variant> Ә.Болғанбев <variant> Қалиев <variant> Ш.Сарыбаев <question>Қазақ тілінің...
Кітап суреті, оқулық

Ықтималдықтьар теориясы және математикалық статистика

Жеңіл сұрақта <question> Сынақ элементар оқиғалар кеңістігімен сипатталатын болсын, ал А-осы сынаққа қатысты оқиға болсын. Сынақты бір рет өткізген соң нәтижесі алынған. Төмендегі жағдайлардың қайсысы...
Кітап суреті, оқулық

“Информатика” пәні

Информацияларды жинақтау, түрлендіру әдістерін және заңдылықтарын зерттейтін ғылым: А) Кибернетика. В) Логика. С) Статистика. D) Информатика. Е) Динамика. Принтер құрылғысы - бұл: А) Текстік және графикалық мәліметтерді қағазға басып...
Кітап суреті, оқулық

ПЕДАГОГИКАЛЫҚ МЕНЕДЖМЕНТ ПӘНІНЕН БАҚЫЛАУ СҰРАҚТАРЫ

<question> Басқару стилі қанша түрін атауға болады. <variant>3 <variant>4 <variant>8 <variant>9 <variant>7 <question> Әсемдікке құмар, шексіз, билеуге құрғақ беделге ие болу, болмысының ролін көтеру, ұжымның мүмкіндіктерін бағаламау <variant>өктемдік стиль <variant>демократиялық стиль <variant>ымырашылдық стиль <variant>дұрыс...
Кітап суреті, оқулық

Жоғары оқу орындарында дербес әдістемелерді оқытудың ғылыми- теориялық негіздері

<question>М. Жұмабаевтың “Бастауыш мектепте ана тілі” еңбегі қай жылы жарияланды? <variant>1923ж. <variant>1926ж. <variant>1924ж. <variant>1925ж. <variant>1927ж. <question>Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің негізгі міндеті: <variant>білім берудің Мемлекеттік станларты талаптарына сай болашақ студенттерді оқу-тәрбие...