Бас бет Тесттер Страница 2

Тесттер

Кітап суреті, оқулық

Нүктенің орнын толықтырыңыз . There …….. a space war before the year 2150.

<question>Нүктенің орнын толықтырыңыз . There …….. a space war before theyear 2150. <variantwill be <variant>is <variant>Shall <variant>is going to be <variant>are <question>Нүктенің орнын толықтырыңыз. My mother’s birthday is next Friday....
Кітап суреті, оқулық

Ежелгі андроновтық дөңгелек баспаналар негізінде пайда болған

<question>Ежелгі андроновтық дөңгелек баспаналар негізінде пайда болған үй: <variant>Киіз үй <variant>Кірпіш үй <variant>Тас үй <variant>Шатыр үй <variant>Ағаш үй <question>Ұқсастықтарына қарай ежелгі грек авторлары кімдерді «Азиялық скифтер» деп атаған? <variant>Сақтарды <variant>Қыпшақтарды <variant>Наймандарды <variant>Арабтарды <variant>Қимақтарды <question>Шыңғыс хан екінші...
Кітап суреті, оқулық

Пән: Педагогика

  <question>жоғары мектеп едагогикасының негізгі категориялары <variant>тәрбие, білім беру, оқыту <variant> алгоритмизация <variant>сан, сапа, себеп-салдар <variant>әлеуметтік қалыптасу <variant> тәрбие, өзін-өзі тәрбиелеу <question>жоғары мектептегі тәрбие жұмысы <variant>тәрбиелеу жұмысының процесі мен нәтижесі <variant> қалыптасып келе...
Кітап суреті, оқулық

П с и х о л о г и я ж ә н...

  Ж е ң і л с ұ р а қ т а р < q u e s t i o n 1>Жалпы психологияның зерттеу...
Кітап суреті, оқулық

Бейнелеу өнерiн оқыту әдістемесі

  Бейнелеу өнерін оқыту әдістемесінде нені оқытады?   А) Оқытуды және тәрбиенің ең тиімді әдіс-тәсілдерін;   В) Сурет салудың және үйретудің ең тиімді әдіс-тәсілдерін;   С) Өнер түрлерін;   D) Сабақ өту жолдарын;   Е)...
Кітап суреті, оқулық

«Қазақ тілін оқыту әдістемесі» пәні бойынша

  <question1>Әдістеме туралы ұғым <variant> әдіс-тәсілдер туралы ұғым <variant> фонема, дыбыс туралы пән <variant> сөз байлығы <variant> сөз таптары <variant> сөз тіркестері <question1>Әдістеме ғылыми шыққан ғылым саласы <variant> педагогика <variant> әдебиет <variant> тарих <variant> тіл <variant>...
Кітап суреті, оқулық

Тесті лік сауалнамалар.

  Этнопедагогиканы зерттеуші тұңғыш қазақ әйелі ? А) Н. Құлжанова В) Р. Сыздықова С) Р. Нұртазина Д) К. Дөненбаева Е) З. Тамшыбаева 2.“Айтолды” қай шығарманың кейіпкері? А) “Даналық кітабы” В) “Құтты білік” С)...
Кітап суреті, оқулық

“Физиканы оқыту технологиялары мен әдістемелері” пәні

Негінзгі физикалгық шамаларды көрсет. A) U, S, t, F, E. B) J, C, m, a, φ. C) F, R, P, A. D) I, m, t, T, J, Ư,...
Кітап суреті, оқулық

Қоршаған дүниені оқыту технологиясы пәнінен бойынша

1. Дүниетану пәні білім блоктарын біріктіреді А. жануар, дала В. құс, адам С. адам,қоғам, табиғат Д. білім, білік 2. Адам, қоғам, табиғат туралы оқушыларда біртұтас көзқарас қалыптастыру және адамның...
Кітап суреті, оқулық

«Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесі»

      Жеңіл сұрақтар <question1> Бастауыш мектепте математиканы оқыту әдістемесінің негізгі міндеті: <variant> білім берудің Мемлекеттік станларты талаптарына сай болашақ студенттерді оқу-тәрбие міндеттерін шешуге қажетті білім және біліктермен...
Кітап суреті, оқулық

ДЕЛЬФИ ПРОГРАММАЛАУ ТІЛІ

    Дельфи-ң бірінші нұсқасы қай жылы жарыққа шықты? А) 1994 В) 1984 С) 1974 Д) 2004   Объектінің ағымдық күйін анықтайтын айнымалының ерекше түрі. Бұл сөйлем қайсы ұғымға тиісті? А) қасиет В) модуль С)...
Кітап суреті, оқулық

Педагогикалық шеберлікті қалыптастыру және дамыту

  Жеңіл сұрақтар <question> «Қамқорлық стилі»- осылардың қайсысы: <variant> өзара сенімділік көрсету, істі бірлесе жүргізу, өзара тіл табысу <variant> оқушыға қанағаттанбаушылық білдіру, өктемдікпен сөйлесу <variant> танымдық әсер ету, еркін...
Кітап суреті, оқулық

Трактор, ауыл шаруашылық машиналар шығаратын қалалары

<question>Трактор, ауыл шаруашылық машиналар шығаратын қалалары <variant>Астана, Павлодар <variant>Астана, Теміртау <variant>Арқалық, Павлодар <variant>Балқаш, Ақтау <variant>Теміртау, Павлодар <question>Ауаның газдық құрамы: <variant>N-21%, O2-78%, CO-0,03% <variant>O2 -78% және басқа да элементтер <variant>N-0,03%, O2-78%, CO-21% <variant>N-60%, O2-40%, <variant>N-78%, O2-21%,...
Кітап суреті, оқулық

Химия пәнінен тест сұрақтары

<question >Протонның заряды <variant> +1 <variant> +2 <variant> -1 <variant> -2 <variant> +3 <question >Нейтронның заряды <variant> 0 <variant> +2 <variant> +3 <variant> -1 <variant> -2 <question >Электронның заряды <variant> -1 <variant> +2 <variant> 0 <variant> +3 <variant> -2 <question >Массасы 152г....