Бас бет Қазақ тілі

Қазақ тілі

Кітап суреті, оқулық

Қазіргі қазақ тіліндегі неологизмдердің бөлінуі

Неологизмдер лексикалық және семантикалық болып екі түрде кездесбеді. Лексикалық неологизмдерге жаңа ұғымдардың тууымен бірге шыққан жаңа терминдер жатса, семантикалық неологизмдерге калька  тәсілімен сөзбе-сөз аудару...
Кітап суреті, оқулық

Есім баяндауыштың табиғаты,қалыптасып, даму жолдары

Түркі сөйлемдерінің дамуындағы ең көне және баяндауыш құрамының ең толық түрі жіктеу есімдіктерінің сараланып шығып, баяндауыш құрамында қолданылуымен байланысты. Мен(біз), сен(сендер), сіз(сіздер), ол(олар) есімдіктері...
Кітап суреті, оқулық

Баяндауыш мүшенің зерттелуіне шолу

Сөйлемде айтылатын ойдың негізгі тірегі-баяндауыштың сөз таптары ыңғайындағы есімді және етістікті болып бөлінуі- тарихи дамудың кейінгі кезеңдерінің жемісі. Ертедегі ескерткіштер тілінде-ақ баяндауыш қызметінде есімдік,етістік...
Кітап суреті, оқулық

Дидактикадағы оқыту технологиясының мәнің мен мазмұны

Әлеуметтік технология деп, онда бастапқыда соңғы нәтиже болатын адам болады, ал негізгі оның көрсеткіші өзгеріп тұратын бір немесе бірнеше оның қасиеттері болады. Әлеуметтік технологияға...
Кітап суреті, оқулық

Ауызекі сөйлеу диалогінің лексикалық ерекшеліктері

Тіліміздегі сөздердің мағыналарына бірден түсіну үшін олардың тарихын білу керек, тіл тарихын жасауға көмектесетін стилистика. Әрбір сөздің, әрбір құрылымның өз алдына стильдік өңі болатындығы...
Кітап суреті, оқулық

Диалог құрылымындағы тілдесімдік көрсеткіштер

Сөйлеу әрекеті, адамдар арасындағы қарым-қатынас белгілі бір жағдайларда кеңістік пен уақыт кеңістігінде орын алады. Сөйлеу әрекеті жүзеге асатын экстралингвистикалық факторлардың жиынтығы сөйлеу жағдаятын қалыптастырады....
Кітап суреті, оқулық

Диалогтің табиғаты және тіл біліміндегі зерттелуі

Диалог сөзі гректің "діа1оgos" сөзінен пайда болған. Оның мағынасы – жалпы сөйлесу, екі я одан да көп адамдардың өзара әңгімелесу ұғымын білдіреді. Тіл білімінде...
Кітап суреті, оқулық

Ойын арқылы адамгершілік тәрбие берудің мазмұны

Баланың қоршаған ортадағы жақсылықты көру, қабылдану нышаны бөбектік шақтан – ақ байқалады. Оны дамытып кемелдендіру, шығармашылыққа баулу, бақылап сезген, көрген адами болмысты терең түсіну,...
Кітап суреті, оқулық

Грамматика сабақтарының түрлері

Күнділікті тәрбие көрсетіп жүргендей, алты жасар балалар ойындарына дұрыс басшылық жасалған жағдайда олар ұйымдастырушылық шеберліктің жоғарғы деңгейіне жетіп, ойынды өз беттерімен ұйымдастырумен бірге, ұжымда...
Кітап суреті, оқулық

Пунктуацияны бастауыш сыныпта оқыту

Бастауыш сынып оқушыларының тыныс белгісін еркін қоюын қамтамасыз ету үшін мұғалімнің пунктуациялық іскерлігі болуы тиіс. Ондай іскерлікті пунктуацияны оқыту әдістемесі қарастырады. Бастауыш сыныпта пунктуацияны оқытудың...
Кітап суреті, оқулық

Пунктуация ережелері

Сөйлем ішінде қолданылатын тыныс тыныс белгілерінің атқаратын негізгі қызметі – оқушыларға сөйлемнің құрамын, оның қандай бөлшектерден құралатындығын, ол бөлшектердің бір-бірімен мағыналық және синтаксистік қатынастарын...
Кітап суреті, оқулық

Тыныс белгінінің түрлері және оларды дұрыс қолдана білу

Әрбір тыныс белгісі – сөйлемнің мағынасын айқындаушы көрсеткіш. Сондықтан бір тыныс белгісінің орнына екінші тыныс белгісін қоя салсақ, бір сөйлемнен әлденеше мағына ұғынылатынын түсіну...
Кітап суреті, оқулық

Қазақ тіліндегі жалқы есімдердің марфологиялық құрылысы

Жалқы есімдердің марфологиялық құрылысын Лингвистикалық бағдарда зерттеу өзекті мәселелердің бірінен болып саналады. Сондықтан да адам аттарының грамматикалық құрылысы бірқатар тілші ғалымдардың ғылыми еңбектерінде әр...
Кітап суреті, оқулық

Фразовые глаголы

Прежде чем приступить к описанию фразовых глаголов, необходимо дать определение адвербиальному послелогу в современном английском языке. Насколько важную роль играет послелог в составе фразового глагола,...