Педагогика

Қарама-қайшылық педагогикалық процестің қозғаушы күші

Педагогика ғылымында қарама-қайшылықгардың  рөлін XX ғасырдың барлық кезендерінде ашып көрсетуге тырысты. Әрине, оқытудың қарама-қайшылығы басқалардан бұрын зерттеген (М.А. Данилов, М.Н. Алексеев, М.Н. Скаткин, Ю.К....

Тұтас педагогикалық процестің ұғымы өзіндік ерекшеліктері

Педагогиканың екі категориясы (оқыту, тәрбие) бір – бірімен өзара байланысы, тұтас педагогикалық процеске айналады. Бірақ екі ұұғымның өзіндік ерекшеліктері бар. Қазіргі кезендегі біртүтас педагогикалық процестің...

Нашақорлық, маскүнемдік әлеуметтік патология ретінде

Нашақорлық (гр. Narke - өзін жоғалту) – ауру, нашаға деген қарсылық білдіре алмайтын құмарлық. Наша – мидың улаушы. Адам ағзасына әсер ететін күшін маман-дәрігерлер...

Жезөкшелік, балалар жезөкшелігі әлеуметтік патология ретінде

Бұқаралық ақпарат құралдарында пайда болған бірінші ашық жарияланулар оның сенсациялығына қарамастан осы құбылысқа байланысты төтенше жағдайдың күрделілігін ашып көрсете алмады. Бұл әлеуметтік сырқаудың кең...

Маргиналдану әлеуметтік патология ретінде

Девианттық мінез-құлықтың көріну деңгей формасы көптеген факторларға байланысты экономикалық, әлеуметтік, демографиялық және т.б. Қазіргі таңда девианттық мінез-құлықтың ең басты не детерминизациялайды деген сұраққа жауап...

Ауытқыған әлеуметтену және девианттық мінез-құлық

Әлеуметтену – бұл индивидтің сол қоғамда қбылданған нормаларды, құндылықтарды, мақсаттарды өз бойына сіңіріп өзінің өмір барысында әлеуметтенеді, ол индивидтен жеке тұлғаға айналады. Әлеуметтену әрқашанда...

Әлеуметтік ауытқудың себептері

Өкінішке орай, жалпы нормативтік талаптарға сай келетін азаматтары бар бақытты қоғам жоқ. Әлеуметтік ауытқу термині индивидтің немесе топтардың іс-әрекеттері жалпы қабылданған нормаларға қайшы келуі,...

Арнайы мектептегі педагогтардың оқушылармен қарым-қатынас стилін тәрбиелеудің маңызы

Естімейтін балалардың алғашқы мектебі Алматыдағы арнайы мектеп интернат болып табылады. Ол 1931 жылы Қазақ СССР Министрлігінің бұйрығымен ашылды. Естімейтін балалардың алғашқы жылдары, дамуында күрделі...

Біртұтас педагогикалық процесті жүзеге асырудың технологиясы

Қазіргі қоғамда болып жатқан әлеуметтік-экономикалық өзгерістер жеткілікті дәрежеде дәстүрлі орташа жай білім беруге жасалған білім беру моделінің тоқырауын кризисін жеткілікті дәрежеде анық көрсетіп берді....

Арнайы білім берудегі тәрбиенің іскерлік әдістемелік принциптері

Принциптер бұл ерекше білім алу қажеттіліктері бар тұлғалардың танымдық әрекеттерін басқаратын және коррекция-педагогикалық процестің ұйымдастырылу ерекшелігі мен мазмұнын анықтайтын едәуір жалпыланған, маңызды да тұрақты...

Арнайы білім берудің технологилары мен әдістері

Арнаулы педагогикада тәрбиелеу прцнсі қиындатылған жағдайында өтеді. Тәрбиелеушілердің бұл кезде шектеулі мүмкіндіктеріне сүйене отырып, білім беру жүйесінде тәрбиелеу тапсырмаларын жалпы қабылданған түрлерін шешіп қана...

«Балбөбек» Халық педагогикасының негізінде.

«Балбөбек бағдарламасы» бойынша өткізілген «Қыс қызықтары» деген тақырыптағы сабақтың мақсаты: балалардың қыс мезгілі туралы білімдерін тиянақтау, әңгіме, жаңылтпаш, өлең-тақпақтар, мақал-мәтелдер айту арқылы сөздік қорын...

Современная педагогика о факторах, влияющих на становление личности

В литературе по педагогике используют следующие понятия метода и формы обучения. Дадим следующие определения: Форма - характер ориентации деятельности. В основе формы лежит ведущий...

Характеристика эволюционного процесса социологии, как науки

Эволюция любого объекта характеризуется переходом от безсвязности к связности, от однородного к разнородному, от неопределенности к определенности. Спенсер предлагает следующее определение центрального понятия своей...