Бас бет Химия Страница 3

Химия

Мыс және оның қосылыстары химиясы

І топ қосымша топшасы Сu, Aq, Au Сыртқы электрон қабаты (n-1)d10 nS1 +1 +2 +3тотығу дәрежесін көрсетеді. Алтын және +4 +5 тотығу дәрежесінде көрсете алады Ең тұрақты...

Айналымның блоктік моделі

Биогиохимиялық айналымдарды бейнелеудің әртүрлі әдістері бар. Бейнелеу әдісі нақтылы элементтің биогеохимиялық циклының ерекшеліктеріне қарай таңдап алынады. Оттегінің айналымын талқылаған кезде экологтар әдетте оттегінің органикалық...

Экожүйенің энергетикасы

Энергия – материяның барлық түрлерінің қозғалысы мен әрекеттесуінің сандық орта өлшемі, табиғаттағы барлық құбылыстардың өзара байланыста болу себебі осыдан. Жүйедегі энергия жұмыс істелген...

Экожүйелердің концепциясы

Белгілі болуынша табиғатта кездесетін тірі организмдер және оларды орап тұрған сансыз жыныстар бір – бірлерімен барлық уақытта өзара байланыста болады. Әрқандай үлкен – кішілі...

Биоценоздардың эволюциясы

Әрқандай территория абиотикалық факторлар бойынша орын алмасады. Мұндай процессті сукцессия деп атайды. Трофикалық процестер бойынша жаңа мекен – жайларды бірінші рет те өсімдіктер игереді....

Биогеоценоз тіршіліктің биогеоценотикалық бөліктің элементар бөліктері

Тірі организмдердің және олардың элементтерінің және өлі табиғаттың таралуы биогеоценоз концепцияларын құрайды. Биогеоценоз – бұл өсімдіктер, жануарлар, микроорганизмдердің ауа, лито, гидросфералармен байланысты компоненттері. Биоценоз биотикалық...

Биоценозда түрлердің әртүрлілігінің маңызы

Биоценоздарда түрлердің әртүрлілігін зерттеуде қиыншылықтар көптеп кездеседі мысалы : өсімдіктер фитоценозын үйренуде қысқа вегетациялы эфемерлер, эфемероидтар бір немесе көп жылдық түрлерді үйренуде өсу, гүлдеу,...

Амин қышқылдары – белок гидролизінің негізгі өнімдері, олардың қасиеттері

Молекуласында карбоксил және амин топтары бар қосылыстарды амин қышқылдар дейміз. Олдардың құрамы жалпы формуламен өрнектеледі. R - CH – COOH NH2 Амин қышқылдары түссіз кристалды...

Пластмассалар және олардың түрлері

Пластмассалар— иілгіштік қасиеті бар, сондықтан белгілі бір жағдайларда тиісті пішінге келтіруге болатын, жоғары молекулалы органикалық заттар негізінде жасалатын материалдар. Иілгіштік қасиет — дененің сырткы...

Жоғарғы молекулалық қосылыстардың халық шаруашылығындағы маңызы

Жоғары молекулалы қосылыстар немесе полимерлер деп молекулалары жүздеген немесе мыңдаған көміртегі атомдарынан, соған сәйкес молекулалық массалары мыңдаған, тіпті миллиондаған массаның атомдық бірлігіне тең болатын...

Сірке қышқылын ацетиленнен өндіру

Қазіргі уақытта ацетилен өнеркәсіпте кальций карбидінен және көмірсутекті шикізатты пиролиздеу,негізінен табиғи газды пиролиздеу аркылы алынады.Кальций карбидін ізбес шихтасын және коксты электротермиялық пештерде 1700-1800° С...

Синтетикалық каучук өндірісі

Каучук өндіру, табиғи болсын, синтетикалық болсын, қазіргі адамзаттың тұрмысы үшін ең қажетті бұйымдар жасауда ең бір алғашқы кезекте тұратын мәселе болып табылады. Біздің қазіргі...

Органикалық синтездің шикізаты

Өзімізге таныс полимерлерге назар аударайык. Полиэтилен өндіру үшін этилен кажет; полихлорвинил ацетиленнен жөне этиленнен алынады, полистирол алу үшін бензол, этилен және т.б., фенолформальдегид пластмассалары...

Отынды химиялық жолмен өңдеу. Мұнай мен табиғи газды өңдеу

Көмірсутектердің, табиғи көздері: табиғи және мұнайга ілеспе газдар, тас көмір және торф болып саналады. Табиғи және мұнайға ілеспе газдардың бір-бірінен негізгі айырмашылыктары — құрамында,...