Бас бет Химия

Химия

Ұңғының түп аймағыны тұз қышқылымен өңдеу

Өткізгіштігі әлсіз болатын (тығыз ақтастар, сазды фракциялармен цементеллінген құмтастар, карбонаттар) жыныстардан құралған қабаттарда пайдаланылатын ұңғылар аз әдебитті болып келеді. Олардың өнімділігін арттыру үшін тұзқышқылмен...

Нитрофенолдар

о-, n-Нитрофенолдар фенолды сұйытылған азот қышқылымен нитрлеу арқылы алынады. Екі изомерді әрі қарай нитрлегенде 2,4-динитрофенол және, ақырында, пикрин қышқылы алынады. М-Нитрофенолды динитробензолдан келесі схема бойынша...

Үш атомды фенолдар

Үш изомерлік үш атомды фенол бар: пирогаллол (1, 2, 3-бензентриол) (І), оксигидрохинон (1, 2, 4-бензентриол) (ІІ) және флороглюцин (1, 3, 5-бензентриол) (ІІІ): Олардың бәрін де...

Екі атомды фенолдар

Алу тәсілдері. Екі атомдық фенолдар келесі негізгі тәсілдермен алынады: Дисульфоқышқылдардың немесе фенолсульфоқышқылдардың тұздарын сілтілік балқыту арқылы алады: Бұл тәсіл барлық мүмкін үш екі атомдық фенолды...

Бір атомды фенолдар

Алу тәсілдері. Ароматик ядроға гидроксил топты енгізудің бірнеше тәсілдері бар. Олардың көпшілігі өндірісте қолданылады. Сульфоқышқылдардың тұздарын сілтілермен балқыту: Бұл әдіс өнеркәсіпте кеңінен пайдаланылады. Реакцияны әдетте...

Технеций реферат

Технеций (лат. Technetium), Тс, радиоактивный химический элемент VII группы периодической системы Менделеева, атомный номер 43, атомная масса 98, 9062; металл, ковкий и пластичный. Технеций стабильных...

Химическое загрязнение биосферы

Обзор этой темы я начну с рассмотрения тех факторов, которые приводят к ухудшению состояния одной из важнейших составляющих биосферы - атмосферы. Человек загрязняет атмосферу...

Химическое загрязнение атмосферы

Свой контрольную я начну с обзора тех факторов, которые приводят к ухудшению состояния одной из важнейших составляющих биосферы - атмосферы . Человек загрязняет атмосферу...

ХИМИЧЕСКИЙ КАБИНЕТ ШКОЛЫ

Кабинет химии — это школьное помещение, организованное и оборудованное для проведения урочных и внеурочных занятий, направленных на решение учебно-воспитательных задач общеобра­зовательных программ по химии. Методические...

Г.Мендельдің тәжірибелері

Гибридологиялық әдісі алғаш рет австриялық ғалым Г.Мендель тарапынан қолданылды (1865). Ол тәжіребиелерінде өздігінен тозаңданатын асбұршақ өсімдігін қолданды. Мендель бір-бірінен бір, екі және одан да...

Атом туралы жалпы түсінік

АТОМ ҚҰРЫЛЫСЫ Атом құрылысының ядролық (планетарлық) теориясы XIX ғасырдың аяғы мен XX ғасырдың басында ашылған физика мен химияның ұлы жаңалықтары: катод сәулелерінің, электролиз құбылысының, радиоактивтіктің ашылуы...
Кітап суреті, оқулық

Алюминий – (лат. Aluminum ) Al

Мазмұны Кіріспе Негізгі бөлім: Рефераттың мазмұны   2.1. Алюминийлі қорытпалар   2.2. Алюминий ашудастары   2.3. Алюминийлеу   2.4. Алюминий-органикалық қосылыстар   2.5. Алюминий тотығы   2.6. Алюминотермия Пайдаланған әдебиет Кіріспе Алюминий – (лат. Aluminum ) Al –...

Ақуыздардың жіктелуі

Жоспар Кіріспе 1.1. ақуыздардың жіктелуі. II Негізгі бөлім. 2.1. жай ақуыздар (гистондар, протоминдер, проломиндер, глютоминдер, альбулимдер, глобулиндер, протеинолдтер). 2.2. Күрделі ақуыздар (хромопротеидтер, хлорофилпротеидтер, фловопротеидтер, гемопротеидтер, нуклепротеидтер, липидақуыз жинағы,...
Кітап суреті, оқулық

Ақуыз — органикалық дүниенің материалдық негізі

Жоспар Ақуыз - органикалық дүниенің материалдық негізі Ақуыздарға түсініктеме Жәй ақуыздар Ақуыз –Органикалық дүниенің материалдық негізі Ақуыздың құрлысы Аминқышқылының құрлысы Ақуыздың қасиеті және атқаратын...