Бас бет Ақпарат Страница 3

Ақпарат

Мәдениетаралық қарым-қатынас

Тіл мәдениеттің элементі, ол белгілі бір мәдениет шеңберінде қызмет етеді, ал шетел тілін оқып үйренуші осы мәдениеттің ерекшеліктерімен, тілдің осы мәдениетте қолдану ерекшеліктерімен таныс...

Шетел тілі сабағына қойылатын негізгі талаптар

Біз шетел тілі сабағын қазіргі талаптарға сай ұйымдастырып және жүргізуіміз үшін алдымен шетел тілі сабағына қойылатын талаптарды білуіміз қажет. Г.В. Рогова, Ф.М. Рабинович, Т.Е. Сахарованың...

Ақша қозғалысын талдау

Ұйымның ақша қаражаттарының қозғалысын талдау «Ақша қаражаттарының қозғалысы туралы» есептіліктің мәліметтері негізінде жүргізіледі. Бұл есептіліктің беретін ақпараттары: Ағымдағы есеп беру кезеңіндегі заңды тұлғалардан түсетін...

Банк операцияларының аудиті

Ақшалай қаражат аудитінде банктік операцияларын тексеруге көп назар аударуды талап етеді.Қолданылып жүрген заңнамаларға сәйкес ұйымдар өзнің ақшалай қаражатын қызмет көрсететін банк мекемелерінде сақтауға міндетті....

Кассалық операцияларды тексеру

Кассада сақталатын ақша 451 «Ұлттық валюта түрінде кассадағы қолда бар ақшалар» және 452 «Шетелдік валюта түрінде кассадағы қолда бар ақшалар» 45 бөлімшесінің «Кассадағы қолда...

Кассадағы ақшаның есебі

Ұйымдар өздерінің шаруашылық қызметін жүзеге асыра отырып, заңда және жеке тұлғалармен ақшалай есеп айырысуға негізделген қарым – қатынастарға түседі. Есеп айырысулардың көп бөлігі қолма...

Есеп айырысу шотындағы ақша есебі

Банк мекемелері ұйымдардың ақшаларын олардың шоттарында сақтап, түскен сомаларды есеп шоттарға қабылдайды, олардың ақшаларын шоттардан аудару және беру, сондай – ақ банктің тәртібі мен...

Банктердегі арнаулы шоттардағы ақша есебі

Ұйымдар өздерінің ақшалай қаржыларын сақтауға банк мекемелерінен арнаулы шот ашуларына болады. Бұл шотта ашылған аккредитивтердегі ақшалар, чек кітапшаларындағы ақшалар, банктердегі арнаулы шоттардағы ақшалар және...

Ұйымда бухгалтерлік есепті және есеп саясатын ұйымдастыру

Есеп саясаты – бұл ұйымның есептік нұсқасын, нұсқалар рұқсат еткен есеп объектілерін бағалаудың, сондай – ақ белгіленген нормалардың талаптарына және ұйым қызметінің ерекшеліктеріне орай...

Ақша ұғымы, мәні және оның есебін ұйымдастыру ерекшеліктері

Нарықтық экономикада ұйымдар арасында еңбек құралдарын сатып алу, өнімдерді сату, жалдамалы жұмыс күшінің еңбек ақысын төлеу барысында «төлем құралы» ретінде ақша қаражаттары пайдаланылады. Есептесу...

Әдістмелік жұмыс жетістіктері

Біздің "Қарақол" орта мектебі мұғалімнің біліктілігі мен шеберлігін арттыру, білім сапасын көтеру бағытында еңбек етіп келеді. Мектепті жоғары санатты ұстаз Б. Бекбаев басқарады. Мектептегі...

Жаңашыл әдіс-тәсілдерді кең пайдалану

Қазақстан Республикасының «Білім туралы» Заңында «Білім беру жүйесінің басты міндеті — ұлттық және жалпы адамзаттық құндшықтар, ғылым мен практика жетістіктері негізінде жеке адамды қалыптастыруға...

Топпен жұмыс жүргізудің екі түрі

Бірыңғай топтық жұмыс және сараланған топтық жұмыс . Бірыңғай топтық жұмыс барысында балық топ бірдей тапсырм орындайды, ал сараланған топтық жұмыс барысында берілген тақырып...

Оқу белсенді топтарының жұмысы

Ұжымдық танымдық іс-әрекетсабақта және сабақтан тыс уақытта қолданылтын жұмыс түрлерінің жүйесі болуы мүмкін. Ұжымдық оқу әрекетінің тұлғағ сол тұлғаның өзінің белсенділігіне қарай әсер етуі...