Бұқаралық коммуникация және халықаралық қатнастар пәнінен емтихан сұрақтары

Мамандығы: 5В050400 – Журналистика

1-Жай сұрақтар

1.Ақпараттың қызметі мен рөлі қандай?

 1. Лаңкестік ұғымы және БАҚ тақырыбын тарқатыңыз.
 2. Ирак мәселелері және оның батыстық БАҚ-тағы көрінісі туралы баяндап беріңіз.
 3. Біріккен Ұлттар Ұйымының жұмысы туралы журналистер жазған мақалаларға шолу жасаңыз.
 4. Халықаралық қатынастар тақырыбына жазылған шолуларға тоқталыңыз.
 5. Қазақстанның сыртқы саясаты ТМД, ШЫО, ЕЫҚО т.б. халықаралық құрылымдардар шеңберінде қызмет өлшемін сипаттап жазыңыз.
 6. Ақпараттқы соғыста жаңа ақпараттық технологияның рөлі қандай?
 7. 1990 жылдардағы Батыс елдеріндегі саяси дағдарысты себептерін түсіндіріңіз.
 8. БҰҰ : қызметі, өлшемдері
 9. Халықаралық қатнастар жүйесі: әлемдік және аймақтық проблемалар туралы таратып айтыңыз.
 10. Қазіргі кездегі әлемдегі күрделі мәселелер және оның бұқаралық коммуникациядағы сипатына тоқталыңыз.
 11. Трансұлттық саясаттың мемлекеттерге ықпалын түсіндіріңіз.
 12. БҰҰ, ЕЫҚҰ, АЕО, Ислам конференциясы халықаралық ұйымдарының қызметі туралы айтыңыз.
 13. Қазақстан мен БҰҰ.
 14. Халықаралық және өңірлік қауiпсiздiк Қазақстан Республикасының саясаты.
 15. Халықаралық жағдайларға байланысты шетелдік ақпарат құралдарының ақпарат тарату үрдістері.
 16. SNN –нің әлемнің ыстық нүктелерінен тікелей репортаждарын талдаңыз.
 17. Шетелдідің телеарналардың (әл-Жазира» т.б.) халықаралық тероризм тақырыбындағы тікелей көрсетілімдер мен репортаждардың сипатына тоқталыңыз.

2-орташа сұрақтар

 1. Парсы шығанағындағы шиеленістердің себебін тарқатып айтыңыз.
 2. Тәуелсіз Қазақстанның сыртқы саясаты баспасөз беттеріндегі көрінісін сипаттап жазыңыз.
 3. Тәуелсіз Қазақстан сыртқы саясаты және халықаралық аренадағы келбеті туралы бұқаралық коммуникациядағы көрініс жайында сипаттап жазыңыз.
 4. Жаңа ақпараттық технологиялардың басқару мен шешешім қабылдаудағы ықпалы.
 5. Ақпараттық қоғам теориясы (Д.Белл, А.Тофлер т.б еңбектері бойынша) экономика, мемлекет пен билік, постиндустрализм кезеңіндегі халықарақ қатынастар.
 6. Ақпараттық қауіпсіздік жаһандық мәселе.
 7. Ақпараттық соғыс:теориялық концепциялар.
 8. Жаһандық ақпараттық жүйеге жалпы сипаттама беріңіз.
 9. Мемлекетаралық интеграция мәселелері және оның бұқаралық коммуникациядағы көрінісіне талдау жасаңыз.
 10. Қазіргі кезде халықаралық құқықтың маңызы мен міндеттері туралы баяндаңыз.
 11. Жаһандық ақпараттық жүйеге жалпы сипаттама беріңіз.
 12. Халықаралық тақырыптарға қатысты сұхбат туралы түсінігіңізді жазыңыз
 13. Шет ел баспасөздеріне шолуды сипаттап жазыңыз.
 14. АҚШ-тың сыртқа хабар тарату қызметі туралы баяндаңыз.
 15. Қазақстанда антиядролық қозғалыстың басталуы және оның әлемдегі саяси ахуалды жақсартуға ықпалы туралы жазыңыз.
 16. КСРО-ның ыдырауы — әлемдік саясат сахнасына бетбұрыс жасауын тарқатып айтыңыз.
 17. Парсы шығанағы шиеленісінде АҚШ-тың ықпалы, Ресейдің ұстанымы және оның батыстық бұқаралық ақпарат құралдарында көрінісін сипаттап жазыңыз.
 18. Халықаралық ұйымдар қызметінің жаһандық аймақтық аспектілеріне талдау жасаңыз.
 19. Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі КСРО сыртқы саясаты несiмен ерекшеленедi? Қазiргi күнгi Ресейдің сыртқы саясаты туралы пікіріңіз қандай?

3-күрделі сұрақтар

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі әлемдегі халықаралық жағдайдың өрбуін сипаттап жазыңыз.

Елуінші жылдардағы Еуропаны бөліс қалай өрбіді?

Елуінші жылдардағы Германия мәселесіне тоқталыңыз

Әлемнің соғыстан кейінгі сипаттары қандай еді?

Халықаралық қатынастардың биполярлық сипаты дегеніміз не?.

«Қырғи-қабақ соғыстың» алғашқы кезеңі туралы әңгімелеңіз.

Екінші дүниежүзілік соғыстан кейінгі Еуропадағы геосаяси жағдайды түсіндіріңіз.

Халықаралық қақтығыстардың сипаты қандай болды?

«Батыс-Шығыс» конфронтациясының сипаты қандай еді?

50-жылдардағы Корея мәселесі туралы баяндаңыз.

Араб-Израиль дағдарысы кезіндегі журналистика туралы жазыңыз

Халықаралық ұйымдар қызметінің жаһандық аймақтық міндеттері туралы баяндаңыз.

Ақпараттық қоғам және жаңа ақпараттық технологиялар дамуымен туындаған үрдістер туралы тарқатып айтыңыз.

70-жылдардағы Вьетнам соғысы және әлемдік саясатқа әсері жөнінде баяндаңыз.

Вьетнам соғысындағы АҚШ-тың агрессияшыл саясаты салдары туралы не айтасыз?

Ауғаныстан мәселесіндегі бірқатар елдердің саясаттары мен олардың журналистердің еңбектерінде қалай көрініс тапқанын жазыңыз.

Журналистердің КСРО-ның «Бейбіт қатар өмір сүру» саясаты кезіндегі қызметіне баға беріп сипаттаңыз.

Ауғанстан мәселесінде КСРО-ның позициясы қандай еді?

90-жылдар басындағы халықаралық қатынастардың ерекшеліктері қандай болды?

Дүниежүзілік жаңа тәртіп принциптерінің орнығуы және қалыптасуы және бұқаралық коммуникациядағы көрінісі туралы түсіндіріңіз.