Қойылған жазбалы файлдық жүйелер

Дәл жазбалы файлдық жүйелер сенiмдi,бiрақ өндiрушiлiгi аз, қойылған жазбалы файлдық жүйе өндiрушiлiктi “фондық жазба” кэшерлеу стратегиясының көмегiмен арттырады, басқа сөзбен айтқанда файлдың өзгеруi кэшерлеуге жазылады да, кэштiң iшiндегiсi оптимистендiрiлген әдiспен (көбiнесе фондық режимде) дискiге көшiрiледi.

Қойылған жазба кэшерлеу техникасына байланысты өндiрушiлiктi жақсартуға бiрнеше жолдармен жетуге болады. Бiрiншiден дискiге жазу операцияларының жалпы саны азаяды. өйткенi, реттелген мiндеттi түрде орындалу қажет шығару операциялары қажет емес, дискiге жазылмас бұрын буфердегi мәлiметтер бiрнеше рет өзгере алады. Екiншiден қосымшаның сұраныстары орындау жылдамдығы өседi, өйткенi файлдық жүйе дискiге жазылудың аяқталғанын күтпей шақырушы программалар басқаруды қайтарып бере алады. Қойылған жазба стратегиясы кiру – шығудың бiрнеше сұранысы уақыт аралығында жабылған кезде пайда болатын томның бүтiндiгiн бұзатын аралық жағдайға қарамайды. Бұл бiрнеше кiру-шығу операциялары бiр уақытта атқаруға мүмкiндiк туғызатын көпнақтылы (многоточный) файлдық жүйенi жасауды жеңiлдетедi.

Қойылған жазбаның кемшiлiгi оны падаланған кезде файлдық жүйе жөндей алмайтын томның бүтiндiгi бұзылатын уақыттың болуында. Сондықтан қойылған жазбалы файлдық жүйе томның жағдайын тұрақты бақылап отыру қажет. HPFS, мысалы: осы уақыт аралығына өзгерулер биталы деп аталатын (dirty Bit) бит орнатады, ол томның бүтiндiгiнiн бұзылуын атау үшiн орнатылады. Егер ОЖ –ның бұзылуы том өзгертiлген кезде болса, онда Chkdsr-пен томды жөндейтiн утилитiнiң көмегiмен қалпына келтiруге болады. Апат кезiнде томның бүтiндiгiнiң бұзылғаны белгiсiз болатын болғандықтан Chkdsr -ны өзгертiлген бит орнатылған, әрi қайта қосылған сайын, iске қосу керек. HPFS томын қалпына келтiру уақыты оның көлемiмен қаншалықты зақымға ұшырағанына байланысты.Дискiнi жөндеу кезiнде томның бүтiндiгi әрқашан қалпына келтiрiлгенмен пайдаланушының қалпына келтiру нәтижелерi үнемi қанағаттандырылмайды. Мысалы, Chkdsr HPFS утилитасы кейде жаңадан қайта жасалған файл қай каталогқа тиiстi екенiн анықтай алмайды да “found” барлығын ұстап алатын каталогына апарып орналыстырады. Егер том күрделi бұзылуға ұшыраса кейбiр файлдарды қалпына келтiруге болмайды, олар жоғалып кетедi. Дәл жазбалы файлдық жүйе салыстырғанда қойылған жазбалы файылдық жүйенiң өндiрушiлiгi жоғары болғанымен пайдаланушыларға жүйеи бұзылған кезде көп ыңғайсыздықтар туғызады.