«Адамзат тәжірибесі» модулінің міндеттері

 • студенттердің адамзатқа ортақ құндылықтар мен мәдениетке құнды қатынастарын дамытуға ықпал ету;
 • студенттерде азаматтық ұстанымды, тұлғаның рухани таңдауындағы дініне құрметпен қарап, транспаренттілікті қалыптастыру;
 • әлемдік мәдени мұраларға мирасқорлық және жауапкершілік сезімін дамыту;
 • тұлғаның жоғары ішкі және сыртқы мәдениетті меңгеру ұмтылыстарын қалыптастыру.

3 «Адамзат тәжірибесі» модулі аяқталған соң студент төмендегідей біліктерді меңгеруі тиіс:

 • адамзаттың мәдени мұрасы мен тәжірибесінің құндылықтарын;
 • адам мен қоғам өміріндегі өнердің рөлі;
 • әртүрлі діндердің ізгілендіруші негіздері;
 • азаматтылық пен отаншылдықты қалыптастыруға ықпал етуші факторлар;
 • мәдени мұраға, адамзаттың мәдениет саласындағы жетістіктеріне сәйкесінше лайықты қатынаста болу;
 • психологиядағы ғылыми және жалған ғылыми тұрғыларды айыра білу;
 • әртүрлі дінді ұстанатын ұлттар, мәртебелер және т.с.с. ортасында адамдармен жағымды әрі теріс түсініксіз араласу;
 • өнер арқылы өзін-өзі тану;
 • әртүрлі дін өкілдерімен рухани келісімде болу;
 • конструктивті ынтымақтастық (транспаренттілік).