Журналистика бөлiмi

Кітап суреті, оқулық

Сын жанрлары. Баспасөздегі әдеби сын

Сын жанрларын сараптаңыз «Қазақ әдебиеті шығып тұруымен бірге сынның белсенділігі,обьективтілігі,жауынгерлік сипаты,ғылыми негізділігі,әдеби процестегі ролі арта түсті.Ішкі мүмкіндіктері толығырақ пайдаланылып,сын жанрларының сипаттық белгілері арта түсті.Сын жанрларының...
Кітап суреті, оқулық

Нәзiр Төреқұлов – публицист әрi дипломат

Нәзiр Төреқұлов – Ахмет Байтұрсынов, Әлихан Бөкейханов, Мұстафа Шоқай, Тұрар Рысқұлов секiлдi қазақ халқының бағына Темiрқазықтай жарқырап туып, құйрықты жұлдыздай ағып түскен, қысқа ғұмырында...
Кітап суреті, оқулық

Төлеген Тәжiбаев – публицисти әрi дипломат

Кеңестер Одағын құру туралы 1922 жылғы Шартта Одақтағы және республикалардағы атқарушы өкiмет орындарының құрылымы анықталған болатын. Одақтық үкiметтiң құрамында төраға және оның орынбасарының лауазымдарынан...
Кітап суреті, оқулық

Баспасөз туралы Заң және дипломатиялық этикеттiң негiзгi ережелерi

Этикет (фр. I¢etiquette) – жүрiс-тұрыс, ұқыптылық мәнерi. Оның ережелерi жылдар бойы әбден сүзгiден өтiп, қалыптасқан. Оның негiзi мынада: сөз мәдениетi, ұқыптылық, қарапайымдылық, жылы ықылас. Этикеттiң...
Кітап суреті, оқулық

Журналист психологиясы және дипломатиядағы ым тiлi (жест)

Ым (жест), бет құбылысы, интонация – дипломатиялық басқосуда ерекше рөл атқарады. Вербальды құралдан (сөз) гөрi вербальды емес (ым) мұндай қарым-қатынас көп жағдайда дипломатиялық келiссөз...
Кітап суреті, оқулық

Баспасөз мәслихаты және дастархан басындағы ресми емес қабылдаулар

Қабылдаулардың iскерлiк қарым-қатынастарды орнықтырудағы маңызы зор. Мәселе iшiп-жеуде емес, көп жағдайда сол дастархан басындағы жылы шырайлы кездесулердiң өзi бiраз шаруларды шешуге мұрындық болады. Мұндай...
Кітап суреті, оқулық

Журналист әдебi және визит карточкалары

Iскерлiк қарым-қатынастардан басқа, ресми және ресми емес сипаттағы өзара байланыстар да болып жатады. Мәселен, құттықтау, көңiл айту, құттықтауға және көңiл айтуға жауаптар, т.б. Визит карточкалары...
Кітап суреті, оқулық

Ресми қабылдаулар және оның БАҚ арқылы насихатталуы

Жоғары дәрежедегi кездесудi дайындау – сыртқы саясат ведомствосының, сол ведомствоның қолы, көзi, құлағы және аяғы мiндетiн атқаратын елшiлiк жұмысының өлшемi болып табылады. Кез-келген ресми қабылдаулар...
Кітап суреті, оқулық

Үкiметаралық келiсiм құжаттары және олардың әзiрлену үлгiлерi

Үкiметаралық келiсiмдердiң қорытынды құжаттары келiсiм үстелiнде отырған екi жақ құжаттың әрбiр сөйлемiн, әр абзацын әбден талқылап, қабылдаған соң ғана дайын болады. Мұндай құжаттардың ең...
Кітап суреті, оқулық

Баспасөз бастандығы және дипломатиялық өкiлдiктiң дербестiгi

Дипломатияның негiзгi принциптерiнiң бiрi – дипломатиялық өкiлдiктер мен елшiлiктердiң, миссиялардың, олардағы дипломатиялық қызметкерлердiң дербестiгi. Бұлармен қатар халықаралық конференциялар мен ұйымдар делегаттарына да осындай еркiндiк...
Кітап суреті, оқулық

Дипломатиялық құжаттар мен хат-хабарлар, олардың әзiрлену үлгiлерi

Дипломатия қызметкерлерiнiң бөгде көзге көрiнбейтiн қат-қабат шаруалары бастан асып жатады. Оның бiрқатары келiссөз үстiнде атқарылып жатса, көпшiлiгi оған дейiн әзiрленiп қойылады. Сол шаруалардың ең...
Кітап суреті, оқулық

Дипломатиялық қызметтер. Баспасөз атташесi

Мәмiлегерлiктiң негiзгi мiндетi – түрлi мүдделердi бейбiт мақсаттарға жұмылдыра отырып, ынтымақтас елдермен өзара достық байланыстарды қалыптастыру. Тiптi, өзара жау елдермен де бiтiмгершiлiк әрекеттер жасау...
Кітап суреті, оқулық

Әскери дипломатия және журналистика

Қазақта батыр көп. Әлi тиiстi бағасы берiлмей, халық жадында сақталған батырлар қаншама. Олар өз елiнiң тұтастығы үшiн жанқиярлықпен шайқасып, ерлiк көрсеттi. Бiрi – ел...
Кітап суреті, оқулық

Дипломатияның туу, қалыптасу және даму кезеңдерi

Араға сан ғасыр салып, құдай басқа түсiрген талай сыннан, жарым-жартылай қырылса да, аман шыққан Қазақ елi өз егемендiгiн айдай әлемге жария еткен соң, басқа...