Гендік инженерия пәнінен бақылау сұрақтары

1. Гендік инженерия ғылымы туралы жалпы мәлімет

2. Гендік инженерия ғылымының даму тарихы

3. Гендік инженерия пәні, мақсаты мен міндеттері

4. Генетикалық және гендік инженерия

5. Гендік инженериядағы генді алу әдістері

6. Генді тікелей бөлу әдісі

7. Генді синтездеудің химиялық әдісі

8. Ферменттік (энзимдік) әдіс.

9. Рестрикциялық ферменттер (эндонуклеазалар)

10.Рестриктизалалық ферменттердің ашылуы

11. Рестриктизалалық ферменттердің типтері

12. Рестрикция –модификация жүйесі

13. Ген инженериясының векторлық (тасымалдаушы) молекулалары

14. Векторлар және оларға қойылатын талаптар

15. Вектор түрлері

16. Рекомбинантты ДНҚ молекуласын құрастыру

17. Рекомбинантты ДНҚ туралы түсінік

18. рДНҚ құрастырудың әдістері

19. Рекомбинантты ДНҚ молекуласын клеткаға тасымалдау және ген клонын көбейту

20. рДНҚ-ны клеткаға енгізу

21. Ген клонын көбейту

22. Скрининг

23. Бөтен гендердің микроорганизмде жұмыс істеуі

24. Күшті промотрды таңдау

25. Эукариоттық құрылымды бактериялық геномға енгізу

26. Бөгде геннің бактериялық клеткада жұмыс істеуі

27. Эукариоттар клеткасында ген клонын көбейту

28. Ген инженериясында эукариот-ашытқылардың қызметі

29. рДНҚ молекуласын жануар клеткасына енгізіп, ген клонын алу

30. Генді сүтқоректілер клеткасына енгізудің тәсілдері

31. ДНҚ-ның нуклеотидтер қатарын анықтау

32. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың Максам-Гильберт әдісі

33. ДНҚ тізбегінің нуклеотидтер қатарын анықтаудың Сэнгер әдісі

34. Хромосома және геном деңгейіндегі генетикалық инженерия

35. Генетикалық инженерияның деңгейлері

36. Хромосомалық инженерия

37. Клетка инженериясы

38. Клетка инженериясында гибридомаларды алу

39. Гибридомалар

40. Аллофенді жануарлар алу

41. Ген инженериясы негізінде биотехнологиялық өнімдер алу

42. рДНҚ-ны қолдану барысында қол жеткізген жетістіктер

43. Қажетті гормондарды өндіру

44. Ген инженерия әдістерінің медицинада қолданылуы

45. Қан факторларын алу

46. Ген инженерия әдістерінің иммуномодуляторлар алуда қолданылуы

47. Вакциналарды өндіру

48. Клетка мен эмбриоинженерия

49. Эмбриоинженерия және эмбриондарды трансплантациялау

 

50. Эмбриондарды реконструкциялау

51. Трансгенді жануарлар алу

52. Трансгенді жануарларды алу әдістері

53. Трансгеноз

54. Трансгенді тышқан алу тәжірибесі

55. Плазмидалық векторлар

56. Col EI плазмидасы негізінде құрастырылған кейбір векторлар

57. Фагтық векторлар

58. Космидтер

59. Фазмида

60. рДНҚ молекуласын құрастыру әдістері

61. Жабысқақ ұштар әдісі

62. Гомополимерлі ұштар әдісі

63. Доғал ұштарды жалғау әдісі

64. Ген клонын көбейту65.Ген клонын көбейту әдістері

66. Генотека

67. Кейбір организм түрлері гендер жинағының әр түрлі ықтималдар деңгейіндегі мөлшері

68. Ген скринингі

69. Радиоаутография

70. Э.Саузерн әдісі

71. Қажет генді тауып анықтаудың әдістері

72. Фенотиптік әдіс

73. Иммонологиялық әдіс

74. Эукариот-ашытқы

75. Ашытқылармен генетикалық жұмыс жүргізу

76. SV40 ДНҚ базасында жасалатын вирустық векторлар

77. рДНҚ молекуласын жануарлар клеткасына енгізу

78. SV40 ДНҚ базасында жасалатын плазмидалық векторлар

79. Рекомбинантты генетикалық материалды сүтқоректілер клеткасына енгізудің тәсілдері

80. Трансфекция

81. Микроиньекция

82. Максам-Гильберт әдісі

83. ДНҚ-ның нуклеотидтер қатарын анықтау

84. Сэнгер әдісі

85. Матрица-ашытқы әдісі

86. Ген инженериясы негізінде биотехнологиялық өнімдер алу

87. Инсулин гормонын өндіру

88. Соматотропин гормонын алу

89. Мал шаруашылығындағы ген инженериясы

90. Вакциналарды алуда ген инженериясы әдістерінің қолданылуы