Қазақстанды басқарған азаматтар

 1. Пестковский С.С. 1920 мамыр – қыркүйек
 2. Акулов И.А. 1920 қыркүйек – 1921 қаңтар
 3. Мырзағалиев М. 1921 қаңтар – 1921 шiлде
 4. Костелевская М.М. 1921 шiлде – тамыз
 5. Коростелев Г.А. 1921 тамыз – 1924 қыркүйек
 6. Нанейшвили В.И. 1924 қыркүйек – 1925 тамыз
 7. Голоùекин Ф.И. 1925 тамыз – 1933 қаңтар
 8. Мирзоян Л.И. 1933 қаңтар – 1938 мамыр
 9. Скворцов Н.А. 1938 мамыр – 1945 мамыр
 10. Борков Г.А. 1945 мамыр – 1946 маусым
 11. Шаяхметов Ж. 1946 маусым – 1954 ақпан
 12. Пономаренко П.К. 1954 ақпан – 1955 тамыз
 13. Брежнев Л.И. 1955 тамыз – 1956 наурыз
 14. Яковлев И.Д. 1956 наурыз – 1957 желтоқсан
 15. Беляев Н.И. 1957 желтоқсан – 1960 қаңтар
 16. Қонаев Д.А. 1960 қаңтар – 1962 желтоқсан
 17. Юсупов И. 1962 желтоқсан – 1964 желтоқсан
 18. Қонаев Д.А. 1964 желтоқсан – 1986 желтоқсан
 19. Колбин Г.В. 1986 желтоқсан – 1989 мамыр
 20. Назарбаев Н.Ә. 1989 мамыр