Физикалық география – Жер табиғаты жайындағы ғылым

1.Физикалық география зерттеу нысаны:

А) Төмендегі жауаптардың бәрі дұрыс

Б) Табиғат денелері мен құбылыстарының Жер бетінде таралу заңдылықтары

С) Табиғаттың құрамдас бөліктерінің өзара байланысы

Д) Жер бедері, ауа райы

Е) Материктер мен мұхиттар

  1. Экономикалық география — …

А) көлік пен байланыс құрал-жабдықтарының халықтың аумақ бойынша таралуын қарастырады

Б) өнеркәсіп, ауыл-шаруашылықтың дамуын зерттейді

С) Берілген жауаптардың бәрі дұрыс

Д) табиғат жағдайлары мен табиғат байлықтарына шаруашылық тұрғыда баға береді

Е) халықтың аумақтық таралуын қарастырады

  1. География ғылым ретінде қай мемлекетте дамуын бастады

А) Ежелгі Римде

Б) Ежелгі Грекияда

С) Месопотамия елі

Д) Египетте

Е) Парсы

  1. География еңбегін жазған б.з.б.ІІІ ғасырда өмір сүрген грек ғалымы:

А) Страбон

Б) Аристотель

С) Геродот

Д) Пифагор

Е) Эратосфен

  1. Ұлы географиялық ашылулар заманы:

А) ХҮғ.басы-ХҮІІғ.соңы

Б) ХІҮғ.соңы-ХҮІғ.басы

С) ХІҮғ.соңы-ХҮІІғ.ортасы

Д) ХҮғ.соңы-ХҮІІғ.ортасы

Е) ХҮғ.ортасы-ХҮІғ.соңы

  1. Атақты неміс картографы М.Бехаймның глобусты ойлап табуы қай ғасырға сәйкес келеді:

А) ХІҮғ

Б) ХҮғ.

С) ХҮІғ.

Д) ХҮІІғ.

Е) ХІІғ.

  1. Бехайм глобусында қай дүние бөліктері бейнеленгенін белгіле.

А) Америка, Африка, Азия

Б) Еуропа, Азия, Африка

С) Африка, Австралия, Антарктида

Д) Еуропа, Азия, Америка

Е) Австралия, Антарктида, Америка

  1. Батыс жарты шарды алып жатқан Америка дүние бөлігінің ашылуы кімнің экспедициясына кейін ашылды?

А) Х.Колумб

Б) Ш.Уәлиханов

С) Ф.Магеллан

Д) Васко да Гама

Е) Тянь-Шанский

  1. Х.Колумбтың кемесі Испаниядан шыққан жылы:

А) 1542ж, тамыз

Б) 1444ж, тамыз

С) 1492ж, тамыз

Д) 1563ж, тамыз

Е) 1649ж, тамыз

  1. Тұңғыш рет дүние жүзін айналып шыққан Ф.Магелланның экспедициясының болып өткен уақыты:

А) 1566-1569ж.ж.

Б) 1523-1526ж.ж.

С) 1519-1522ж.ж

Д) 1499-1502ж.ж.

Е) 1455-1458ж.ж.

Физикалық география – Жер табиғаты жайындағы ғылым

1а, 2с, 3б, 4е, 5д, 6б, 7б, 8а, 9с, 10с.