Қорытынды бақылау Тест жинағы

 1. Есептеңіз:

А) 0,5

В) -0,5

С) 1

Д) -2

Е) 2

 1. Өрнектің мәнін тап:

А) 5,2

В) 4,3

С)

Д) 5,28

Е)

 1. 5 кг алма 120 теңге төленді. 7 кг алма үшін неше теңге төлеу керек?

А) 168 теңге

В) 167 теңге

С) 166 теңге

Д) 170 теңге

Е) 169 теңге

 1. 40 саны өзінің неше процентін құрайды?

А) 2,5 %

В) 5 %

С) 0,25 %

Д) 25 %

Е) 4 %

 1. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап:

А) 20,8

В) 10,8

С) 9

Д) 0,11

Е) 20,7

 1. кг – ның 25 %-ін тап.

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. бір мүшелігін стандарт түрінде жаз: a =-2, b = болғандағы мәнін тап.

А) -2

В)-8

С)8

Д)0

Е) 2

8.Өрнекті ықшамда:

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. Бөлшекті қысқарт:

А)

В)

 1. C) 3х+5у

Д)

Е) 3х-5у

 

 1. өонегінің а = -3 болғандағы мәнін тап.

А) 57

В) -75

С) 63

Д) -51

Е) –57

 1. Кез келген a мен b сандары үшін дұрыс болатын тепе-теңдікті көрсетіңіз.

А) 3,4

В) 2,3,4

С) 2,3

Д) 1,2,3

Е) 3

 1. Түбірді тауып, оның а =2, b =2, c =10 болғандағы мәнін есепте.

А) 112

В) 115

С) 117

Д) 116

Е) 120

 1. Өрнекті ықшамда:

А)

В)

С) 1

Д)

Е)

 1. Өрнекті ықшамда:

А) 9

В)

С)

Д)

Е) -6

 1. Бөлшекті қысқарт:

А)

В) 2xy

С)

Д)

Е)

 1. Көбейткіштерге жіктеңіз.

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. Есептеңіз.

А) 1

В)

С)

Д)

Е)

 1. екені белгілі. өрнегінің мәнін табыңыз.

А) -2

В) 1

С) 0,5

Д) 4

Е) 2

 1. Өрнектің мәнін тап .

А) 1,5

В) 4

С) 2

Д) 3,5

Е) 2,5

 1. Есептеңіз.

А) 15

В) 12

С) 10

Д) 32

Е) 16

 1. Есептеңіз.

А)

В)

С)

Д)

 

 

Е)

 1. x,y,z әр түрлі нақты сандар болсын, онданеге тең ?

А)

В)

 1. C)

Д)

Е)

 1. 23.

А) 2

В)

С)

Д)

Е) 1

 1. 24. Есепте:

А)

В) 45

С)

Д) 1,5

Е)

 1. 25. Есепте:

А) 1

В)

С) 7

Д) 2

Е)

26.Есептеңіз. )

А)

В)

С) 0,4

Д) 0,3

Е)

 1. 27. Есептеніз:

А) 1,5

В) 3,5

С) 2,5

Д) 0,5

Е) -1,5

 1. Көбею пайызының өзгеруін анықта. 200-ден 160-қа дейін.

А) 45%

В) 25%

С) 30%

Д) 20%

Е) 50%

 1. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап.

А) 1,105

В) 1,05

С) 0,5

Д) 0,105

Е) 0,15

 1. Әсеттің салмағы 35 кг. Адам салмағының 65 %-і су. Әсеттің денесінде неше кг су бар?

А) 22,75 кг

В) 21,15 кг

С) 24,2 кг

Д) 30 кг

Е) 20 кг

 1. екені белгілі. өрнегінің мәнін тап.

А) 1

В) 4

С) 5

Д) 2

Е) 0

 1. Есептеңіз:

А)

В)

С) 33

Д)

Е) 10

 1. Ықшамда:

А) -1

В)

С)

Д)

Е) 1

34.Есепте:

А) -5,8

В) 1

С) 5,8

Д) 16,18

Е) 15,18

 1. Есепте:

А) -16

В) 2

С) 16

Д) –1

Е) 4

36.Теңдеуді шеш:

А) -2,5

В) 2

С) 2,5

Д) 3

Е) –0,5

37.Ықшамда:

А) х+5

В) х2+25

С) -х

Д) х/5

Е) 5

 1. Пропорциядан х-ті тап:

А)1

В)5

С)4

Д)7

Е)6

39.Теңдеулер жүйесін шеш:

А) (1,1)

В) (0,-1)

С) (1,0)

Д) (-1,1)

Е) (0,0)

40.Толымсыз квадрат теңдеуді шеш: 5х2+20х=0

А) 0,4

В) 0,1

С) -1,0

Д) 0,-4

Е) 0,0

41.Толымсыз квадрат теңдеуді шеш: 2х2-8=0

А)

В)

С)

Д)0,4

Е)0,-4

42.Толық квадрат теңдеуді шеш: 2х2+3х+1=0

А) -1,-

В)0,5

С)1,1

Д)-1,-1,5

Е),-1

43.Екі мүшелі теңдеуді шеш: х2-4=0

А) 2

В)

С)-2,0

Д) 0

Е) –2,1

 1. Теңсіздікті шеш: 5х+10<0

А) (-)

В)(-]

C)(-,1]

Д)[-5,0)

E)(0,2)

 1. Есептеңіз:

А) -3

В)2

С) 3

Д)2

Е)3,5

 1. Есептеңіз:

А)

В)

С)

Д)4вс

Е) 2/3bc

47.Ықшамда:

А) 0

В)а

С)в

Д)1

Е)а-в

 1. 50-дің 12% ні тап:

А) 2

В)3

С) 1

Д)5

Е) 6

 1. Теңдеуді шеш:

А) 1; 0

В) –1, 3

С) 1; 3

Д) 10; 2

Е) -1; 1

 1. Ықшамда:

А) 12х2уz3

В) 1

С) 10

Д) х2уz3

Е) 10х2уz3

 1. екені белгілі. өрнегінің мәнін табыңыз.

А) -2

В) 1

С) 0,5

Д) 4

Е) 2

 1. Өрнектің мәнін тап .

А) 1,5

В) 4

С) 2

Д) 3,5

Е) 2,5

 1. Есептеңіз.

А) 15

В) 12

С) 10

Д) 32

Е) 16

 1. Есептеңіз.

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. 55. x,y,z әр түрлі нақты сандар болсын, онданеге тең ?

А)

В)

 1. C)

Д)

Е)

А) 2

В)

С)

Д)

Е) 1

 1. Теңдеуді шеш:

А) 2

В)26

С) 6

Д) 21

Е)16

 1. Есептењіз:

А) -2

В)1

С)-1

Д)0

Е) 2

 1. Тењдеуді шеш: 4х-16=0

А) 6

В) 4

С)5

Д)-4

Е)-3

 1. Пропорциядан х-ті тап:

А)3,5

В)4,5

С) 91

Д) 81

Е) 15

 1. Тењдеулер ж‰йесін шеш:

А)1,1

В)2,2

С)2,1

Д)0,1

Е)1,2

62.Бөлшекті қысқарт:

А) 0

В)

С)

Д) 7(у+6)

Е) у/у+6

63.Толымсыз квадрат тењдеуді шеш: 6х2-12=0

А)

В)

С)

Д)

Е)

64.Екі м‰шелі тењдеуді шеш: х2-16=0

А)

В)-4

С)

Д)1

Е)

65.Теңдеуді шеш: 2х+12=0

А) 1

В)-6

С) 6

Д) -1

Е) 4

 1. Есепте:

А) 0,3

В) -3

С)

Д)

Е) 3

67..f (x) = x5 — 9x2 + 1функциясының туындысын тап.

 

 1. f (x) = x10 — 2x3 + 10 функциясының туындысын тап.

69.Пропорциядан х-ті тап:

А) 1

В)5

С)6

Д)7

Е)8

 1. Тењдеулер ж‰йесін шеш:

А) 0,1

В)2,2

С)1,1

Д)2,1

Е)1,2

 1. функцияның туындысын табу керек.
 2. функциясының тындысын тап.
 3. cos x + x sin x
 4. –sin x
 5. cos x — x sin x
 6. cos x+sin x
 7. функциясының тындысын тап.

 

 1. функциясының тындысын тап.

 

 1. 75. функциясының туындысын тап.

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. Толымсыз квадрат тењдеуді шеш: 3х2-21х=0

А) 1,7

В) 0,7

С) 3,7

Д) 0,5

Е) 7,1

 1. Пропорциядан х- ті табыңыз : 4: 80 = х:80

А) 0

В) 3,8

С) 4

Д) 4,1

Е) 3,2

78.Теңдеулер жүйесін шешіңіз :

 1. (1.1)
 2. (0.1)
 3. (4.2)
 4. (1.0)
 5. (2.1)
 6. функциясының туындысын тап.

А)

С)

 1. f(x) =3x4 –x3+21 функциясының туындысын тап.

 

 1. функциясының туындысын тап.
 2. Есептеңіз;

 

А)23

В)15

С)30

Д)22

Е)10

 

 1. Есептеңіз;

А)141

В)155

С)300

Д)122

Е)140

 

 1. Көбею пайызының өзгеруін анықтаңыз:6-дан 4,5-ке дейін.

А)5%

В) 26%

С)22%

Д)21%

Е)25%

 1. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз;

А)20,8

В) 1,5

С) 20,8

Д)21,9

Е)21,8

 1. Өрнекті ықшамдаңыз;

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. Көбею пайызының өзгеруін анықтаңыз:200-ден 160-қа дейін.

А)6%

В)20%

С)22%

Д)21%

Е)2%

 1. Ықшамда:

А) а+в

В)а2

С) а-в

Д)1

Е)2

 1. 70-тің 25% ні тап:

А)17,2

В)17,5

С) 17

Д)10

Е)16

 

А) -3

В) 2

С) 3

Д)1

Е)4

 1. Толымсыз квадрат теңдеуді шешіңіз : 3x2 – 21x=0
 2. (0.-7)
 3. (1.7)
 4. (3.7)
 5. (0.7)
 6. (7.1)
 7. Толымсыз квадрат теңдеуді шешіңіз : 3х2 -21 = 0
 8. A)
 9. B)
 10. C)
 11. D) шешімі жоқ
 12. E)

 

 1. Екі мүшелі теңдеуді шешіңіз : x2 -16=0
 2. A)

B)-4

 1. C) 0
 2. D) 1
 3. E)
 4. функциясының туындысын табу керек?

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. f(x)=3x+6 функциясының туындысын тап.
 2. A) 8

В) 6

С)3

Д)0

Е)2

96.Көбейткіштерге жіктеңіз;

А)

В)

С)

Д)

Е)

 1. Есептеңіз;

А)6

В) -1

С)0

Д)-2

Е)8

 

 1. Есептеңіз;

 

 

А)

В) 3

С)

Д)2.5

Е)1.5

 1. Пропорцияның белгісіз мүшесін табыңыз;

А)21,2

В) 1,5

С) 20,8

Д)21,9

Е)21,8

 

 1. Есептеңіз;

А)3

В) 5

С)2

Д)22

Е)1

 

 1. 101. Өрнектің мәнін тап .

А) 1,5

В) 4

С) 2

Д) 3,5

Е) 2,5

 1. 102. Есептеңіз.

А) 15

В) 12

С) 10

Д) 32

Е) 16

 1. 103. Есептеңіз.

А)

В)

С)

Д)

 1. 104. Есепте:

А) 1

В)

С) 7

Д) 2

Е)

105.Есептеңіз. )

А)

В)

С) 0,4

Д) 0,3

Е)

 1. 106. Есептеніз:

А) 1,5

В) 3,5

С) 2,5

Д) 0,5

Е) -1,5

 1. Көбею пайызының өзгеруін анықта. 200-ден 160-қа дейін.

А) 45%

В) 25%

С) 30%

Д) 20%

Е) 50%

 1. 108. Пропорцияның белгісіз мүшесін тап.

А) 1,105

В) 1,05

С) 0,5

Д) 0,105

Е) 0,15

 1. Әсеттің салмағы 35 кг. Адам салмағының 65 %-і су. Әсеттің денесінде неше кг су бар?

А) 22,75 кг

В) 21,15 кг

С) 24,2 кг

Д) 30 кг

Е) 20 кг

 1. екені белгілі. өрнегінің мәнін тап.

А) 1

В) 4

С) 5

Д) 2

Е) 0

 1. Есептеңіз:

А)

В)

С) 33

Д)

Е) 10

112.Бөлшекті қысқарт:

А) 0

В)

С)

Д) 7(у+6)

Е) у/у+6

113.Толымсыз квадрат тењдеуді шеш: 6х2-12=0

А)

В)

С)

Д)

Е)

114.Екі м‰шелі тењдеуді шеш: х2-16=0

А)

В)-4

С)

Д)1

Е)

115.Теңдеуді шеш: 2х+12=0

А) 1

В)-6

С) 6

Д) -1

Е) 4

 1. 11 Есепте:

А) 0,3

В) -3

С)

Д)

Е) 3

 1. f (x) = x5 — 9x2 функциясының туындысын тап.

 

 1. Ықшамда:

А) а+в

В)а2

С) а-в

Д)1

Е)2

 1. 70-тің 25% ні тап:

А)17,2

В)17,5

С) 17

Д)10

Е)16

А) -3

В) 2

С) 3

Д)1

Е)4