Дене шынықтыру педагогикасы

 

 • Педагогиканың зерттеу пәні:

А) тұлғаның даму заңдылықтарын зерттеу+

В) тұтас педагогикалық процесс
С) әлеуметтендіру
Д) Тұлға
Е) педагогикалық іс-әрекет

2.Педагогикалық мамандықтардың жалпы мақсаты:

А) спорт жағдайында тұтас дамыған тұлғаны тәрбиелеу +

Б) жас спортшыларды дайындау
С) мәдениеттің құндылықтарына адамды бейімдеу
Д) жасөспірімдердің интелектуалды мәдениетін дамыту
Е) балалардың дене тәрбиесі

 1. Дене шынықтыру сабағындағы экономикалық тәрбие –бұл:

А)Экономикалық ойлауды және экономикалық тәжірибені оқып қалыптастыру +

Б) Нарықтық экономиканы білуді меңгеру
С) Менеджмент пен маркетинг білімдерін меңгеру
Д) Экономикалық ойлауды , есті, білім алуды қалыптастыру
Е) Экономикалық тәртіп пен кәсіпкерлікті қалыптастыру

 1. Жарыс:

А)басқа оқушылардың жетістіктеріменөзінің нәтижелерін салыстыру тәсілі +

Б) қол жеткен нәтижелерді бекіту жолы
С) түрлі жолдармен басымдылыққа тырысу
Д) белгілі бағдарлама бойынша жарысу
Е) бұл бақталас арқылы өзін өзін көрсету

 1. Педагогикалық процесін қозғаушы”механизмдерді” :

А) тәрбиенің әдістері, тәсілдері мен формалары +
Б) тәрбиенің мазмұны
С) Тәрбиешінің талаптары

Д) оқушылар
Е)мұғалімдер

6.Азаматтық сананы қалыптастыру –бұл:

А) азаматтық тәрбиесінің міндеті +
Б) экологиялық тәрбиесінің міндеті

С) экономикалық тәрбиесінің міндеті
Д) дене тәрбиесінің міндеті
Е) валеологиялық тәрбиесінің міндеті

 1. Әдепті қалыптастыруға себеп болатын әдіс

А) қоғамдық пікір +
Б) әңгіме
С) жаттығу

Д) дәріс
Е) талап

 1. Бұл диалогты оқыту барысында мұғаліммен оқушылардың өзара әсері жүзеге асырылады

А) Түсіндірмелі оқыту +

Б) проблемді оқыту
С) Экспериментальдық оқыту
Д) интерактивті оқыту
Е) Бағдарламаған оқыту

9 Дене тәрбиесінің арқылы ұжымның дамуының үшінші деңгейіндегі кезеңі(А.С.Макаренко бойынша)

А) Ұжым дамуының осы кезеңінде оқушылар өзара талаптарды орындайды, оның нәтижесінде ұжымда тұрақты,дұрыс пікірлермен көз қарастар қалыптасып, ұжым мүшелерінің іс-әрекеті іске асырылады +

Б) бұл кезеңде оқушылар бірін-бірі талап қойылмағандықтан олардың дамуы теріс мәнде болады
С) бұл кезеңде ұжымның дамуы оқушылардың дамуындағы тәжірибенің жинақталуына сай оң мәнде дамиды
Д) бұл кезеңде оқушылары мен қарым қатынас сылбыр жағдайда болып, қойылатын талаптарды іске асырмайды.Ұжымның дамуы стихиялы түрде болады
Е) дамудың бұл кезеңінде ұжымның дамуы болашақсыз бағытта сипатталады

 1. Ұжымның белгілері

А) әлеуметтік маңызы бар жалпы мақсат +

Б) ынтымақтастық
С) бос уақытты бірге өткізу
Д)басқару
Е) мақсат

11.Мектептегі басқару мен жетекшілік ету жүйесін айқындайтын негізгі құжат

А) мемлекеттік стандарт +
Б) нормативтік құжаттар
С) тұжырымдама

Д) мектептің ұставы
Е) типтік бағдарлама

12.Педагогикалық іс-әрекет

А) мазмұны оқушының тәрбиесі,оқу,білім және табу болып табылатын кәсіби іс-әрекеттің түрі +

Б) педагогтың өзін іс жүзінде көрсету
С) әр-түрлі адамдардың балалар тәрбиесіне мақсаттылық қатысу
Д) тіршілік әрекеттің шындық процесінде ең маңызды жалпы икемделіктерді балаға үйрету
Е) оқушылармен педагогтың арасындағы қатынас

 1. Жеке тұлғаның өзіндік ерекшеліктері

А) бұл адамның өз басындағы қасиеттерінің бір-бірімен сәйкестікпен түйісу оның басқа адамдардан өзгешелігі осы қасиеттері арқылы көрінісін табады +
Б) адамдардың бір нәрсеге құмарлығы
С)адамның типтік сипаты
Д) балалардың өзгертушілік іс-әрекеті

Е) әр түрлі жастағы балаларға тән ерекшеліктері

14.Бақылау әдісі

А) педагогикалық құбылыстарды өту ерекшеліктерін жүйелі мақсатты фиксатциялау+
Б)балаларды салыстырмалы зерттеу
С) тұлға әсерін тигізу әдістері
Д) Жағдайларды талдау

Е) тұлғаның мінездемесін жасау

 1. Оқу бағдарламасы

А) оқу бағдарламасында әр оқу пәні бойынша білімнің мазмұны мен көлемі тақырыптары бойынша сағаттар саны анықталады +

Б) белгілі сыныпта берілетін білімнің көлемі және нәтижесі
С) оқу пәндерінің оқытылуы тәртібін оларға бөлінген сағаттар саны әр тоқсанның басталуымен аяқталуы белгілейді
Д) нақты сыныпта оқылатын пәндер тізімі және оларға бөлінген сағат сандары көрсетілген құжат
Е) пән иелерін арналған оқу процесінің сценариына және әдістемелік ұсыныстары

16 Педагогикалық әдістері көмегімен жас өспірімдерді балалардың мінез құлықтарын түзеу бұл:

А) Мінез құлықты түзеу +
Б) Диагностика

С) мінез құлықты автономия
Д) тәрбие принципі
Е) педагогикалық бақылау

 1. Балалар жасөспірімдер спорттық мектебінің педагогы – жаттықтырушының негізгі тәрбиелеу функциясы

А) спортпен шұғылдану мотивациясын қалыптастыру +
Б) жағымдық психологиялық ахуал орнату
С) ұжымды топтастыру

Д) команданың спорттық нәтижелерін талдау
Е) мектептің педагогикалық ұжымымен бірлесіп жұмыстану

18.Тәрбие жұмысы

А) өзін-өзін дамытуда мақсатында балалардың ересектермен бірлесіп тіршілік іс-әрекетін ұйымдастыруға бағытталған мақсаттық қызмет +
Б) сынып жетекшісінің қызметі

С) Тәрбиешінің мақсатталған балаларға ықпалы
Д) балалардың бос уақытын ұйымдастыру
Е) жеке педагогтың немесе педагогикалық ұжымның жүзеге асыратын қызмет түрі

19.Сыныптан және мектептен тыс тәрбие жұмыстарын ұйымдастырушының жұмыс шеңберіне кірмейді:

А) Оқу сабақ кестесін құру +
Б) Мектепте сабақтан тыс тәрбие жұмыстарын жоспарлау
С)Тәрбие жұмыстарын ұйымдастыруда сынып жетекшісіне әдістемелік көрсету
Д) Тәрбие жұмыс жоспарларының іске асуын бақылау

Е) Сыныптан тыс тәрбие жұмыстарына –оқушыларды бейімдеу

 1. Қоғамдық-саяси, психолгиялық-педагогикалық, медициналық –биологиялық және арнайы білімдердің жиынтығы -бұл:

А) мұғалімнің кәсіби білімдері +

Б) мұғалім тұлғасының гуманистік бағыттылығы
С) мұғалімнің педагогикалық шығармашылығы
Д) мұғалімнің педагогикалық қабілеттері
Е) мұғалімнің педагогикалық мәдениеті

 1. Табысты педагогикалық іс-әрекеттің алғышарты ретіндегі жеке тұлғаның психиялық қасиеттерінің жиынтығы:

А) кәсіби білімдер +
В) педагогикалық мәдениет
С) педагогикалық әдеп
Д) педагогикалық техника

Е) педагогикалық қабілеттер

 1. Егер дене шынықтыру пәні мұғалімінің істерінде оқушыларға зор сенім мен талап етушілік басым болса, бұл:

А) демократиялық стилі +

В)жіберушілік стилі
С) либеральды стилі
Д) когнитивтік стилі
Е) авторитарлық стилі

 1. Бақылау, тексеру, бағалау статистикалық берілгендерді жинақтау, оның анализдерін, динамикасын қарастырудың нәтижелерін болжау –бұл:

А) оқыту диогностикасы +
В) тәрбие диогностикасы
С) Іс-әрекет диогностикасы
Д) ойын диогностикасы

Е) Еңбек диогностикасы

24.Проблемалық оқытудың мәні:

А) оқушылардың өзінділік ізденушілік іс-әрекетін ұйымдастыруда +
В) проблемасын қоюда және дайын дайын қорытындыларды игеруде
С) оқушылардың алдына оқу проблемасын қоюда

Д) оқушылардың танымдық іс-әрекетін басқаруда
Е) оқушылардың танымдық мүмкіндіктерін білуде

 1. Оқу процесінің қозғаушы күші:

А) оқушыларды білім, іскерлік, дағды жүйесімен қаруландыру +

В) Оқу процесінің қарама-қайшылықтары
С) оқушылардың іскерлік пен дағдыны меңгеру қажеттігін сезінуі
Д) мұғалім мен оқушылардың таным әрекетінің біртұтастығы
Е) мұғалімнің жаңа білімді баяндауы мен оқушылардың іс-әрекетін ұйымдастыру

26 Тұтас үздіксіз білім беру жүйесінің базалық бөлігінің негізі:

А) Орта білім беру +

В) Жоғары білім беру
С) Ортақ білімнен кейінгі кәсіптік білім беру
Д) Докторантура
Е) Мектепке дейінгі оқыту мен тәрбиелеу

27 Дене шынықтыру сабағындағы құқықтық тәрбие –бұл:

А) Құқықтық сананы қалыптастыру және оны практикада іске асыру мен заңды бұзбау және құқық қорғаушылықты қалыптастыру +

В) ҚР заңға бағынатын азаматтарды қалыптастыру
С) Патриодтық сезімдер мен өзіне , жанұясына,халқына, мемлекетіне деген жауапкершілік сезімдерін қалыптастыру
Д) Өзінің азаматтық құқықтары мен міндеттерін меңгеру
Е) Юриспруденция мен құқықты меңгерудегі білімі, білігі

28 Жеке тұлғаның жан-жақты үйлесімді дамуын және оның еңбектік , қоғамдық қызметке даярлауын қамтамасыз ететін біртұтас процесс:

А) Тәрбиенің міндеттері +
В) Тәрбиенің тар мағынасы
С) Тәрбиенің қағидалары

Д) Тәрбие туралы ұғым
Е) Тәрбиенің кең мағынасы

29 Тұлғаның санасын қалыптастыру әдістері

А) қоғамдық пікір

В) үйрету
С) жаттығу
Д) тапсырма беру
Е) өнеге

30 Дене тәрбиесінің ғылыми жүйесін қалыптастырушы :

А) П.Ф.Лесгафт +
В) ДжюЛокк
С) Ы.Алтынсарин

Д) Ж.Ж. Руссо
Е) Я.А.Коменский

31Тәрбие мақсаттарының түрі.

А) жалпы және жеке +

В)ұжымдық

С)ұжымдық және топтық

Д) сыныптық,жалпы мектептік

Е)классикалық және қазіргі кезеңдегі

327Сабақтың кезеңдеріне түсініктеме.

А)Қайталау,бекіту,білімді тексеру және бағалау.+

В)Сабақтың өзара байланысқан және өзара шарттас бөліктерінің жиынтығы

Д)Білім беру,оқыту,тәрбиелеу,дамыту

Е)Сабақта қолданып жүрген құралдар мен әдістердің жиынтығы

33 А. С Макаренко бойынша ұжым дамуының кезеңдері.

А) 3+

В)6

С) 2

Д)5

Е)4

34.Ұжым теориясының негізін қалаушы.

А)Н.К Крупская +

В)А.С Макаренко

С)В.А.Сухомлинский

Д)К.Д.Ушинский

Е)П.Ф.Лесгафт

35.Педагогикалық кеңесті басқаратын.

А)мектеп директоры. +

В)мектеп директорының оқу-тәрбие ісі жөніндегі орынбасары

С)мектептің ата-аналар комитеті

Д)жалпы мектептік әдістемелік кеңесі

Е)оқушылар

36.Саңырау,мылқау балаларды оқыту мен тәрбиелеу проблемаларын педагогиканың мына саласы зерттейді.

А) дефектология +

В)логопедия

С)олигофренпедагогика

Д) тифлопедагогика

Е)сурдопедагогика

37 .Ғылыми-педагогикалық зерттеу әдістері-

А) оқу-тәрбие процесіндегі қарама-қайшылықтарды шешу жолдары +

В)зерттеудің таным операцияларының тәртібін белгілейтін тәсілдердің жиынтығы

С)зерттеу техникасы

Д) тұлғаға тәрбиелік ықпал жасау тәсілдері

Е)педагогикалық әрекеттестік тәсілдері

38.Педагогикалық құбылыстарды олардың өту барысының нақты тіркелген жағдайларында зерттеуге бағытталған әдісі.

А) педагогикалық эксперимент +

В)спорттық нәтижелерді өлшеу

С)математикалық және статистикалық әдіс

Д)медициналық-биологиялық тестілер

Е) анкета жүргізу

39Жаңа материалды өткен материалмен байланыстыруды талап ететін дидактикалық принцип

А)Бірізділік +

В)Ғылымилық

С)Шамаға лайықтық

Д)Саналылық

Е)Көрнекілік

40.Спорттық іс-әрекеттегі өзін-өзі сендіру элементтерінің бірі

А) дербестік +

В)өзіне-өзі талдау жүргізу

С) өздігінен білімін жетілдіру

Д)көңіл-күй

Е)өзін-өзі күйрету

41Спорттық ұжымның ерекшеліктері

А) әлеуметтік маңызы бар мақсат +

В) үнемі жолдастық қарым-қатынас

С)бірлескен оқу іс-әрекеті

Д)ұжымға кірудегі еріктілік

Е)барлық мүшелерінің жеке қатынастары

42.Оқушыларда денсаулыққа қажеттілікті тәрбиелеп, оларда салауатты өмір салты мәнінің ғылымилық түсінігі және сәйкестік мінез-құлықты қалыптастыру-ол

А) дене тәрбиесі +

В)азаматтық тәрбие

С) экологиялық тәрбие

Д)валеологиялық тәрбие

Е)адамгершілік тәрбие

43 Мектептегі оқыту процесін ұжымдық басқаруда басты роль ойнайтын, педагогикалық ұжымның өзін-өзі басқаруының ең жоғарғы ұйымы-бұл

А)педагогикалық кеңес +

В)кәсіподақтық комитет

С)дене щынықтыру және спрот жөніндегі кеңес

Д)әдістемелік кеңес

Е)аттестациялық комиссия

44.Тұтас педагагикалық процестегі оқушылардың мұғалімен кәсіби қарым-қатынасы-ол

А) кәсіби білімдер мен біліктер +

В) педагогикалық қарым-қатынас

С) педагогикалық әдеп

Д) педагогикалық қабілетер

Е) педагогикалық техника

 1. Егер дене шынықтыру пәні мұғалімі жеке оқушының үлгерімі мен тәртібіне мүлдем араласпайтын болса, бұл:

А) бетімен жіберушілік стиль +

В) когнитивтік стиль

С) либералдық стиль

Д) демократиялық стиль

Е) авторитарлық стиль

 1. Педогогикалық шеберлік:
  А) кәсіби педагогикалық іс-әрекетін өзіндік ұйымдастыруының ең жоғарғы деңгеиін қамтамасыз ететін тұлғалық қасиеттерінің жиынтығы +

В) мұғалімнің кәсіби жарамдылығы

С) мұғалімнің кәсіби қабілетері

Д) өзінің пәнінен терең білімімен сипаталатын мұғалімнің кәсіби деңгеиі

Е) педагогикалық жұмыстағы жаңашылдық

 1. 47. Педагогикалық технолгия:

А) сабақ беру мен ұстаздық жоспарланған мақсаттары мен оқушылардың іс-әрекетінің жетістіктеріне жету процесі +

В) оқыту процесінің техникалық жарақаттандыру

С) тәрбиелеу процесін басқару қағидалары

Д) педагогикалық іс-әрекетті ұйымдастыру ережелері

Е) әлеуметтік тәжірибені тарату жолдары

48Дене шынықтыру пәні мұғалімінің мамандығы мына мамандықтар типіне жатады.

А) ) адам-адам. +

С) адам-көркем бейне.

Д адам-табиғат,

В) адам-техника,

Е) адам-белгілер жүйесі.

49.Мұғалімнің басты функциясы.

А) тәрбиелеу, оқыту, дамыту процестерін басқару. +

В) азаматтық.

С) аналитикалық.

Д) бағалау.

Е) қоғамдық.

50.Педагогика-ол

А) тәрбиелеу шеберлігі +

В) өнер

С) ғылым және өнер

Д) шығармашылық

Е) техналогия.

 1. Экологиялық тәрбиенің мақсаты.

А) экологиялық мәдениетті қалыптастыру +

В) диолетикалық-материалистік дүниетанымды қалыптастыру

С) әр түрлі әрекеттерді меңгеру

Д) салауатты өмір сүрүді қалыптастыру

Е) жан жақты дамыған тұлғаны қалыптастыру

 1. Дене шынықтыру сабағындағы адамгершілік тәрбиесі-бұл

А) Жеке тұлғаның мінез-құлықтарының, әдеттерімен дағдысының, бөлімдерінің ережелер менталаптарына және оларды қадағалауға айналған арнайы моральдық нормалар. +

В) Діни сенімдердің әдет-ғұрып негізінде сапалардың қалыптасуы

С) Альтруист сапаларының қалыптасуы

Д) Кез келген жағдайда, кез келген жерде дұрыс тәртіп нормаларыныңқалыптасуы.

Е) Адамгершілік, тәртіп нормаларын білу

53.Тәрбие тәсілдерінің жиынтығы, ол:

А) Тұлғаның қалыптасуы +

Б)Тәрбие тәсілдері

С)Тәрбие әдістері

Д) Тәрбие құралдары

Е)Тұлғаның дамуы

54.Іс-әрекеттерді ұйымдастыру және мінез-құлықтарды қалыптастыру әдісі:

А) Әңгіме +

Б)Тәрбиелік жағдайлар

С) Түсіндіру

Д)Ұғындыру

Е)Лекция

55.Оқытудың көрнекілік әдісі:

А) Лекция +

Б)Жаттығу

С)Танымдық ойындар

Д)Лабораториялық әдіс

Е) Иллюстация

56.Мектепішілік басқарудың жоғарғы ұйымы:

А) Педагогикалық кеңес +

Б) Әдістемелік бірлестік

С)Практикалық қоғамдар

Д)Ата-аналар ұжымы

Е)Оқушылар комитеті

57.Баланың негізгі әрекеті ойын болатын кез мына жас ерекшеліктеріне сәйкес келеді:

А) Балалық шақ +

Б)Жігіттік шақ

С)Жеткіншек шақ

Д)Жас өспірімдер шақ

Е) Жастық шақ

58.Мына әңгімені ғылыми-педагогикалық зерттеу әдісіне жатқызамыз:

А) Сынып жетекшісі ата-аналармен отбасында тәрбиелеу тәжірибесі туралы әңгіме өткізді +

Б) Екі оқушы үзіліс кезінде-бір-бірімен сөйлесті

С)Мұғалім сабаққа кешіккен оқушылармен әңгімелесті

Д)Мектеп директоры қыз баланы ренжіткен ер баланмен сөйлесті

Е)Сынып жетекшісі оқушылардың негізгі міндеттеріне құқық туралы айтты:

59.Оқыту принципі:

А) Көрнекілік +

Б) Ықыластылық

С)Тәрбиелілік

Д)Эмоцинолдық

Е)Ыңғайлылық

60.Қоғамда қабылданған ережелермен нормаларға қайшы келетін мінез-құлық:

А) Қоғамдық+

Б)Әлеуметтік

С)Девианттық

Д)Моральдық

Е) Ақыл-парасатылық

61.Балалар жас өспірімдер спортық мектебінің спорттық-педагогикалық процесінің өзіндік ерекшеліктеріне жатады.

А) Балардың жас және дербес ерекшеліктерін ескеру +

В) оқу жаттықтыру сабақтарының ұйымдастырушылық әдістемелік қамтамасы

С)Педагогикалық басқару диагностикасы

Д) Қарым-қатынастың ерекше жағдайлары

Е)Балалардың белсенді танымдық іс-әрекеті

62.Педагогикалық шеберліктің “фундаменттік” негізі:

А) Балаларға және өзінің мамандығына сүйіспеншілік +

В)Педагогикалық әдеп

С) Педагогикалық техника

Д)Жалпы мәдениеттілікпен эродиция

Е) Педагогикалық қабілеттері

63 Дене шынықтырумен спорт саласындағы мамандардың педагогикалық іс-әрекетінің жалпы мақсаты:

А) Спорттық жарыстарға дайындау +

В)Эстетикалық тәрбие беру

С) Спорт құндылықтарына бейімдеу

Д)Қозғалыс біліктерін дамыту

Е)Адамгершілікке тәрбиелеу

64.Интернет, теледидар және электрондық пошта арқылы оқу мекемелеріне қатыспай білім алу ”-бұл технология:

А)Дистанциялық оқыту +

В)Дамыта оқыту

С) Модульді оқыту

Д)Бағдарламалық оқыту

Е)Проблемалық оқыту

65.Аралас сабақта:

А)Бірнеші дидактиклық міндеттер шешіледі. +

В)Оқу материалдары бекітіледі

С)Тек жаңа іскелікте қалыптастырылады

Д)Тек жаңа дағдылар қалыптастырылады

Е)Тек жаңа білімдер қалыптастырылады

66.Дене тәрбиесіндегі педагог мамандығының негізгі қызметі:

А) Гумандық және бейімдеушілік+

В)Тарихи және эмоционалды

С) Белсенді және әлеуметтік

Д)Шығармашылық және сезімталдық

Е)Роцинолды және обьективті

67.Әр елдің білім беру жүйелерінің қызметтерін және дамуын зерттейтін педагогика ғылыми саласы.

А) Салыстырмалыпедагогика +

В) Педагогика тарихы

С) Этнопедагогика

Д)Мектеп педагогикасы

Е)Логопедия

68.Мұғалім (педагог-жаттықтырушы):

А) педагогикалық іс-әрекетпен кәсіби түрде айналысатын және арнайы дайындығы бар тұлға +

В) педагогикалық іс-әрекетпен кәсиби дайындықсыз айналысатын адам

С) білімнің әр түрлі саласы бойынша ғалым-маман, сарапшы

Д) Білім беру салсындағы мемлекеттік саясаты жүзеге асырумен айналысатын лауазымды адам

Е) жалпы білім беретін мектеп қызметкері

69.Педагогикалық процеске міндетті түрде қатысушылар:

А) педагогтар мен оқушылар ұжымы, жатықтырушылармен спорттық ұжым. +

В) оқушылар ұжымымен ата-аналар.

С) оқушылар, жас спортшылар.

Д) ата-аналармен қоғамдық ұйымдар

Е) оқушылар, мұғалімдер мен педагог-жаттықтырушылар

70.Тұтас педагогикалық процесс теориясын жасаушы Қазақстандық зерттеуші-педагог;

А) Р.Г.Лемберг +

В) Н.Құлманова

С) Қ.Жарықбаев

Д) Н.Д.Хмель

Е)Қ.Бержанов

71.Жазалаудың толық анықтамасы:

А) Жағымсыз қылықтарды түзеу түрі +

В)Жеке сұрау

С) Бір нәрсеге тиым салу

Д) Ұжымның мүддесі тұрғысынан тәрбиелеушіге ықпал ету.

Е)Талап ету түріндегі тәрбие әдісі.

72 Дәстүрлі оқыту технологиясы:

А)Сыныптық-сабақтық оқыту жүйесі +

В)Проблемалы оқыту

С) Концентрлік оқыту

Д)Бағдармалық оқыту

Е)Дицтанциялық оқыту

73.Дүние жүзілік практикада кең таралған оқыту жүйесі:

А) Лекциялық-семинарлық +

В) Сыныптық-сабақтық

С) Модульдік

Д)Мангейімдік

Е)Кредиттік

74.Жас спортшылардың тәрбиелілігін зерттеуді мынадан бастау керек:

А) Сабақтан тыс уақыттағы және оқу-жаттықтыру сабақтарындағы жалпылама жағдайларда спортшының қылықтарын талдау. +

В)Арнайы жағдайларды жасау әдісі (ойын жағдайлары)

С) Сараптау әдісі.

Д)Компенеттік төрешінің бағалау әдісі

Е)Қоғамдық тапсырмалар орындаған кезде жас спортшыларға педагогикалық бақылау жүргізу.

75.Білім беру мекемесінің іс-әрекетін, құрылымына анықтайтын ережелер жиынтығы:

А) Білім беру туралы заң+

В)Білім беру туралы концепциялар

С) Устав

Д)Конституция

Е) Оқыту жоспары

76.Осы бақылаудың ғылыми-зерттеу әдісіне жатқызамыз:

А)компьютерлік бағдарламалардың көмегімен мұғалім пәннің жеке тақырыптарын меңгергендегі оқушылардың дамуын бақылайды;+

В)сынып жетекшісі оқушылардың дұрыс киінуін бақылайды;

С) кезекші мұғалім асханадағы тәртіпті бақылады;

Д)адам белгісіз затты бар назарына салып көрді.

Е) бала өз достарының футбол алаңындағы ойындарын бақылады;

77.Спорт жағдайында өзін-өзі тәрбиелеу бағыттырына жататын:

А) өзін-өзі бақылау+

В)көңіл-күй

С) өзін төмен санау

Д) өзін-өзі күйрету

Е) өзіне-өзі қызмет ету

78.Сынып жетекшісінің басты қызметі;

А)ұйымдастыру-стимулдау+

В)координациялау

С) когнитивті-диагностикалық

Д) мақсатылық

Е) әкімшілдік

79.Ішімдік, балардың қараусыздығы, нашақорлық, кәмелетке толмаған құқық бұзушылар:

А)тәрбиенің ықпалы;+

В)тұлғаның даму факторлары;

С) үлгілі қоғамдықмінез-құлықтың формалары;

Д) валеологиялық тәрбиенің формалары.

Е) девианттық мінез-құлықтың формалары;

80.тәрбиелік іс деген:

А) тәрбиеленушілердің нақты тәрбиелілік іс-әрекетін ұйымдастыратын және жүзеге асыратын форма;+

В)оқушылардың қоғамдық пайдалы еңбегі;

С)мектеп жанындағы тәжірибелік учаскедегі оқушылардың жұмысына байланысты шара;

Д)оқушыларға арналған сабақтан тыс уақыттағы пайдалы іс;

Е) Дәстүрлі тәрбиелік шаралар;

 1. “Оқу орнының педагогикалық процесі қоғамның әлеуметтік-экономикалық қажеттілігіне сай болады”деген ол :

А) білім саласындағы мемлекеттік саясаттың принциптері+

В)педагогикалық процестің заңдылығы

С) тәрбие принципі

Д) тәрбиелеу ережелері

Е) оқыту принципі

82.Оқыту мазмұнын оқушыларды обьективті ғылыми дәйектермен, теориялармен және заңдармен таныстырса және ғылымының қазіргі жағдайын көрсете алса, ол мына принципке жатады:

А) жүйелілік пен бірізділік+

В)саналылық

С) оқытудың түсініктілігі

Д) ғылымилық

Е) көрнекілік

 1. Педагогикалық зерттеу әдісі:

А) тұлғалық қасиеттерді қалыптастыру жолдары +

В) обьективті шындықты танып-білудің жолдары

С) жаңа білімдерді игеру жолдары

Д) проблемалық қасиеттерді шешудің жолдары

Е) алған білімді бекітудің жолдары

 1. Оқыту әдістері:

А) оқыту мақсатына жетуге бағытталған мұғалім мен оқушылардың бірлескен іс-әрекеті+

В) сабақ кезіндегі дене шынықтыру пәні мұғалімінің іс-әрекеті

С) оқушылардың танымдық іс-әрекетін ұйымдастыру жолын көрсететін логикалық категория

Д) оқушыларға педагогикалық ықпал ету

Е) оқу процесінің ұйымдастырылуын анықтайтын бастапқы заңдылықтар

85.Дене шынықтыру пәні мұғалімінің педагогикалық шеберлігінің құрамдас бөлігі:

А) дене шынықтыру пәні мұғалімінің біліктілігі +

В) педагогикалық қабілеттері

С) жүріс-тұрыс мәдениетінің төмендігі

Д) мұғалім-жаттықтырушының кінәмшілдігі

Е) мұғалімнің толеранттығы

86..Дене шынықтыру пәні мұғалімі тұлғасының гуманистік бағыттылығының құндылық бағдарларына жатпайды:

А) мұғалімнің өктемшілдігі +

В) іс-әрекетті гуманизациялау

С) мамандығына лайықты өзін-өзі сендіру

Д) оқушылардың қажеттілігін ескеру

Е) педагогикалық әсердің мақсатталған құралдары

87.Дене шынықтыру пәні мұғалімінің педагогикалық әрекеттестігі жүзегеасыратын тәсілдері мен ерекшеліктері – бұл:

А) педагогикалық басшылық стилі +

В) жеке адам тұрғысынан қарау

С) мұғалімнің өзіндік әдістемесі

Д) дербес тіл табу

Е) ақпараттық тұрғыдан қарау.