Зоология

 

1.Кірпікшелі кебісшеде микронуклеустыңқызметі қандай?

а) белок синтезін орындайды;

в) жыныссыз көбеюге қатысады;

с) вегетатив қызметтерді орындайды;

d )РНҚ-ның қызметін орындайды;

е) тұқым қуалайтын ақпараттың алмасуы жүзеге асады және жыныссыз көбеюге қатысады;

 1. f) тұқым қуалайтын ақпараттың алмасуы жүзеге асады
 2. g) өсу процесін басқарады ;
 3. h) энергетикалық қызмет;

 

2.Бірклеткалылардың қайсы өкілі жарықта фотосинтезді жүзеге асыруға қабілетті ?

а) амебалар;

в) кірпікшелі инфузориялар;

с) грегариндер;

 1. d) микроспоридиялар;

е) эвгленалар;

f)өсімдік тектес класс тармағының өкілі;

 1. g) лишмания

h)талшықтылар класс өкілі.

3.Қайсы бірклеткалылардың ересек шағында қозғалыс органеллалары болмайды?

а) сорғыш инфузориялар;

в) эвгленалар;

с) опалиналар;

 1. d) күнтәрізділер;

е) кірпікшелі инфузориялар;

 1. f) паразитті бір клеткалыларда;
 2. g) амебада;
 3. h) паразитті инфузорияда;

 

4.Тіршілік циклі иелердің алмасуымен өтетін қарапайымдарды атаңдар.

а) қантышқақ амебасы

в) грегариндер;

с) безгек плазмодиясы;

 1. d) лямблиялар;

е) гипермастигиндер;

 1. f) эймерия
 2. g) амеба
 3. h) malaria

 

5.Не үшін oпалиналарды инфузориялар емес талшықтыларға жатқызады?

а) тіршілік циклінде бір ядролы гаметалары бар;

в) барлық ядролары біркелкі

с) ядролары гетероморфты;

 1. d) көп ядролы формалар;

е) аузы жоқ және сапрофитті жолмен қоректенеді.

 1. f) ядролары бірдей
 2. g) ядросы жоқ
 3. h) гоморфты

 

6.Бір клеткалы жануарлар мен көп клеткалы жануарлардың ұқсастығы неде деп білесіз?

а) клетканың негізгі компоненттері ядро мен әртүрлі органоидтар

в) органдар мен ұлпалардың құрамына кіреді;

с) клетка өмір цикліне ие емес;

 1. d) клеткалар маманданған;

е) цистаға оралуға қабілеті;

 1. f) негізгі компоненттері ядро және органоидтар
 2. g) органоидтары және қосындылары бар цитоплазманың болуы
 3. h) циста түзеді

7.Жасыл эвглена қандай тәсілдермен қоректенеді?

а) автотрофты;

 1. d) миксотрофты;

в) сапрофитті;

е) фагоцитозды;

с) гетеротрофты;

 1. f) фотосинтез процесі нәтижесінде
 2. g) бейорганикалық заттардан органикалық заттар түзеді
 3. h) дайын органикалық заттармен қоректенеді

 

8.Қандай ауруларды трансмиссивті аурулар деп атайды?

а) жуылмаған көкөніс арқылы таралатын аурулар;

в) қайнамаған су ішкенде жұғатын аурулар;

с) ауру қоздырғыштары қан соратын бунақденелілер арқылы таралады;

 1. d) масалар арқылы таралатын аурулар;

е) ауа арқылы таралатын аурулар;

 1. f) ауру бунақденелілер арқылы таралады
 2. g) ауру қосмекенділер арқылы таралады
 3. h) ауру бактериялар арқылы таралады

 

9.Жасыл эвгленаның кірпікшелі кебісшеден айырмашылығы неде?

а) стигманың болуымен

в) қылаулатқышының болуы;

с) қос ядросының болуы;

 1. d) кірпікшелердің болуы;

е) гетеротрофты жолмен қоректенуі;

 1. f) қызыл көзшесінің болуы
 2. g) сезім мушелерінің болмауы арқылы
 3. h) сезім мүшелерінің жақсы дамуы

 

10.Безгек плазмодиясының адамның бауырында дамитын кезеңдерін көрсетіңдер?

а) микрогаметоциттер;

в) макрогаметоциттер;

с) мерозойтар

 1. d) оокинета;

е) спорозоит, щизонт, мерозит;

 1. f) гетеротрофты
 2. g) шизогония көбейю
 3. h) зигота;

 

 1. Сүтқоректі жануарлардың иық белдеуіндегі бұғана қандай түрлерде кездеседі

 

 1. қуыс мүйізділер
 2. ақбөкен
 3. орангутан
 4. бизон
 5. горилла
 6. зубр
 7. шимпанзе .
 8. лама

 

 

12.Төмендегі систематикалық топтардың қайсысында жиырылғыш вакуоль (көпіршік) болмайды?

а) парамецейя

в) кокцидия тәрізділерде;

с) талшықтыларда;

 1. d) сорғыш инфузорияларда;

е) кірпікшелі инфузорияларда;

 1. f) саркодалыларда;
 2. g) амеба
 3. h) paramaceim caudatum

 

 1. Губкалардың денесінің қайсы бөлігінде жыныс клеткалары түзіледі?

а) жұмыртқа және тұқым бездерінде;

в) хоаноциттерде;

с) пинакоциттерде;

 1. d) мезоглдеядағы археоциттерде;

е) пороциттерде

 1. f) құрылымсыз қоймалжын зат қабатында
 2. g) сыртқы эктодерма қабатында
 3. h) мезолея қабатында

 

14.Губкалардың жіктелуі қандай принциптерге негізделген?

а) көбею тәсіліне;

в) қоректену тәсіліне;

с) тыныс алу және зәр шығару;

 1. d) қаңқасының құрамы мен құрылысына;

е) мекен ортасының ерекшеліктеріне;

 1. f) қаңқасының құрылысына
 2. g) сезім мүшелеріне
 3. h) қаңқасының құрамына

 

15.Гидрада атпа клеткалар қандай қызмет атқарады?

а) ас қорыту;

в) зәр шығару ;

с) иммунды;

 1. d) шабуыл жасау және қорғану;

е) қозғалыс;

 1. f) шабуыл жасау
 2. g) қан айналу
 3. h) қорғану қызметін

 

16.Гидроидтарда жыныс бездері қайда түзіледі?

а) эктодермада;

в) эпителиаль- бұлшық ет клеткаларында;

с) энтодерманың безді клеткаларында;

 1. d) гастрольдық қуыстықта;

е) эктодерма мен энтодерма арасында;

 1. f) сыртқы қабатында
 2. g) эндодерма қабатында
 3. h) эктодерманың жыныс жасушаларында

 

17.Ішекқуыстылардың төмендегі өкілдерінің ішінен маржан полиптеріне кіретіні бар ма?

а) цианея;

в) аурелия;

с) гидра;

 1. d) актиния;

е) сифонофара;

 1. f) мадрепоралы маржандар
 2. g) таспа құрттар
 3. h) сегізсәулелі полип

 

18.Мына схема бойынша ( жұмыртқа- планула- полип) жүретін тіршілік циклі ішекқуыстылардың қайсы класының өкілдеріне тән?

а) гидроидтарға, маржан полиптеріне;

в) сцифоидтарға;

с) маржан полиптеріне;

 1. d) сифонофорларға;

е) барлығына

 1. f) гидроидтарға
 2. g) гидра
 3. h) цианея

 

19.Мезоглея төмендегі топтардың қайсысына тән?

а) ішекқуыстыларға

в) споралыларға, кірпікшелілерге;

с) кірпікшелі құрттарға және сорғыш құрттарға;

 1. d) жұмыр құрттар мен буылтық құрттарға;

е) губкалар мен ішек қуыстыларға;

 1. f) губкаларға
 2. g) саркодалыларға, талшықтыларға;
 3. h) бунақденелілерге

 

20.Ішекқуыстылар типінің қайсы класының өкілі тақуа-шаян мен селбесіп тіршілік қылады және ол қалай аталады?

а) гидралар;

в) теңіз гидроидтары, обелия;

с) маржан полиптері, актиния;

 1. d) сцифомкедузалар- аурелия

е) сифонофорлар;

 1. f) маржан полиптері
 2. g) сиыр цепені
 3. h) актиния

 

21.Гидраның атпа клеткалары қай жерде шоғырланған?

а) ауыз төңірегінде;

в) ауызында, қармалағыштарында;

с) аузында, табанында;

 1. d) бүкіл денесінде;

е) энтодермасында;

 1. f) қармалағыштарында
 2. g) аузында
 3. h) бүйірінде

 

22.Төменде аты көрсетілген құрттардың қайсысы жалпақ құрттар типіне кіреді?

а) сүліктер;

в) шұбалшаң;

с) құмқазар;

d бауырсорғыш;

е) ішексорғы;

 1. f) сиыр цепені
 2. g) эхинококк
 3. h) үй шыбыны

 

23.Кірпікшелі құрттар қалай қозғалады?

а) жұп дене өсіндісі пароподиялардың көмегімен;

в) кірпікшелер және терібұлшық-ет қапшығының көмегімен ;

с) денедегі қосалқы өсінділердің көмегімен;

 1. d) ұзын салалы бұлшық еттердің көмегімен;

е) буынды аяқтардың көмегімен;

 1. f) терібұлшық-ет қапшығының көмегімен
 2. g) кірпікшелер көмегімен
 3. h) жалған аяқарымен

 

24.Жалпақ құрттарда паренхиманың атқаратын қызметі қандай?

а) тыныс алу;

в) кенеулі заттардыңқоры сақталады

с) қан айналу

 1. d) қорғаныш;

е) әртүрлі маманданған клеткалық элементтертүзіледі

 1. f) зат алмасу процесіне қатысады
 2. g) зәр шығару, тыныс алу;
 3. h) сезім мүшелері

 

25.Сорғыш құрттар қандай экологиялық топтарды құрайды;

а) планктонды;

в) бентосты;

с) өсімдіктер паразиті;

 1. d) плейстонды;

е) жануарлар паразиті;

 1. f) паразитті
 2. g) фитопланктонды
 3. h) үй жануарлары және жабайы жануарларда паразитті тіршілік етеді

 

26.Жалпақ құрттарда Ішекқуыстыларда кездеспейтін қандай жаңа органдар жүйесі болған?

а) тыныс алу;

в) зәр шығару және тыныс алу;

с) қан айналу;

 1. d) зәр шығару

е) қан айналу, зәр шығару;

 1. f) ортаңғы ішек
 2. g) алдыңғы ішек
 3. h) есту

 

27.Қандауырша сорғыштың қосымша иесінің қызметін қандай жануарлар орындайды?

а) балықтар;

в) құмырсқалар;

с) су шаяндары;

 1. d) су құстары;

е) қос мекенділер;

 1. f) бунақденелілер
 2. g) құрлық жәндігі
 3. h) сүтқоректілер

 

28.Мына келтірілген мысалдардан жалпақ құрттарға қандай белгілер тән?

а) сәулелі симметрия;

в) тұйықталып бітетін ас қорыту жүйесі;

с) аналь тесігі бар;

 1. d) қан айналым жүйесі болмауымен

е) сорғыштары болмайды;

 1. f) cорғыштардың болуы
 2. g) ас қорыту жүйесінің болуы
 3. h) қан айналу жүйесінің болуы

 

29.Төмендегілердің ішінен жұмыр құрттар типіне кіретін класты көрсетіңдер?

а) турбелляриялар;

в) құрсақ кірпікшелілер

с) таспа құрттар;

 1. d) зымырақтар;

е) моногенеялар;

 1. f) немотодтар
 2. g) коловраткалар
 3. h) сорғыштар;

 

30.Мына құрттардың арасынан жұмыр құрттардың өкілін атаңдар?

а) ақ сұлама;

в) мысық сорғыш;

с) сиыр цепені;

 1. d) суыртқы;

е) эхинококк;

 1. f) балалар острицасы
 2. g) бидай нематодасы
 3. h) сүлік

 

 1. Адам ішек сорғымен қалай залалданады?

а) қайнамаған су ішінде;

в) жуылмаған көкөніс жегенде;

с) шала қуырылған сиыр етін жегенде;

 1. d) шала тұздалған балық етін жегенде;

е) шала пісірілген шошқа етін жегенде;

 1. f) жуылмаған бау-бақша өнімдерін жегенде
 2. g) шала қуырылған жұмыртқа жегенде
 3. h) жуылмаған қызанақ,қияр өнімдерін жегенде

 

32.Денесі бунақталмаған, дара жынысты, алғашқы дене қуыстығы, артқы ішегі мен аналь тесігі бар? Бұл ерекшеліктер қандай құрттарға тән?

а) буылтық құрттарға;

в) сорғыш құрттарға;

с) жұмыр құрттарға;

 1. d) сирек қылтанды құрттарға;

е) көп қылтанды құрттарға;

 1. f) қызылша немотодасы
 2. g) бауырсорғыш құрттарға
 3. h) ришта

 

33.Жыныс диморфизмі қайсы құрттарда айқын байқалады?

а) буылтық құрттарда;

в) сорғыш құрттарда;

с) таспа құрттарда;

 1. d) жұмыр құрттарда;

е) кірпікшелі құрттарда;

 1. f) немотодтар
 2. g) сиыр цепені
 3. h) адам аскаридасы

 

34.Нематодтар класының класс тармақтарға жіктелуі қандай принциптерге негізделген?

а) көбею тәсіліне;

в) қоректену тәсіліне;

с) тыныс алу және зәр шығару;

 1. d) мекен ортасының ерекшеліктеріне;

е) денесі бунақталмаған дара жынысты

 1. f) сезім органдарының әралуандылығы
 2. g) зәр шығару жүйесі құрылысының әр алуандығына;
 3. h) қанайналу жүйесіне

 

35 Төмендегі құрттардың ішінен қайсысына қан айналу жүйесі тән?

а) ақ сұлама;

в) жалпақ қияққұрт;

с) сүліктер;

 1. d) iшексорғы;

е) эхинококк;

 1. f) жауын құрты
 2. g) құмқазар
 3. h) бауыр сорғыш құрты

 

36.Буылтық құрттар типіне қандай белгілер тән?

а) екі жақты симметриялы

в) паренхиматозды жануарлар;

с) алғашқы дене қуысы бар;

 1. d) сәулелі симметрия тән жануарлар;

е) аралас дене қуыстығына ие жануарлар;

 1. f) денесі бас жақтауынан сигменттелінген
 2. g) екінші дене қуысы бар жануарлар;
 3. h) жалған аяқтары бар

 

37.Буылтық құрттардың ас қорыту жүйесінің басқа құрттардан қандай айырмашылықтары бар

а) ас қорыту мүшесі дамымаған;

в) тұйық тарамдалған ішек;

с) ішек алдыңғы, ортаңғы және артқы ішектен тұрады;

 1. d) ауыз жұтқыншақ, өңеш, жемсау, қарын, ішек, аналь тесігі;

е) алдыңғы орта ішектен тұрады;

 1. f) аналь тесігнің болуымен
 2. g) тек ортаңғы ішек дамыған
 3. h) асқорыту мүшелері жақсы дамыған

 

38.Төмендегі топтардың қайсысында алғаш рет қан айналу жүйесі пайда болды?

а) буылтық құрттарда;

в) сорғыш құрттарда;

с) таспа құрттарда;

 1. d) жұмыр құрттарда;

е) кірпікшелі құрттарда;

 1. f) ішек сорғы құртында
 2. g) көп қылтанды буылтық құрттарда
 3. h) аз қылтанды буылтық құрттарда

 

39.Белдеулілер тип тармағына қандай кластар кіреді?

а)құрсақ кірпікшелілер; приапулидтер;

в) зымырақтар, қыл құрттар;

с) сирекқылтанды құрттар, сүліктер;

 1. d) цестодтар, цестодтәрізділер;

е) сорғыштар, моногенеялар;

 1. f) эвгленалар
 2. g) жауын құрты
 3. h) сүліктер;

 

 

40.Қарапайым аяқтар- параподияларалғашреттөмендегітоптардыңқайсысындапайда

болды?

а) сирек қылтанды құрттарда;

в) көп қылтанды құрттарда;

с) жұмыр құрттарда;

 1. d) кірпікшелі құрттарда;

е) таспа құрттарда;

 1. f) құмқазарда
 2. g) эхинококкта
 3. h) неристерде

 

41.Желбезектыныстылар тип – тармағына … кіреді:

 1. Шаянтәрізділер класы
 2. Бунақднелілер класы
 3. Сорғыштар класы
 4. Жоғарғы сатыдағы шаяндар класы
 5. Көпаяқтылар класы
 6. f) онаяқты шаянтәрізділер
 7. g) төменгі сатыдағы шаянтәрізділер
 8. h) былқылдақ денелілер

 

42.Желбезекаяқты шаяндар класс тармағына төмендегі отрядтардың қайсылары кіреді?

 1. Мистокаридалар
 2. Жұқасауыттылар
 3. Желбезекаяқтылар отряды
 4. ескекаяқты шаяндар
 5. тұқыжегістер
 6. f) Қалқанды шаяндар
 7. g) қосқанаттылар
 8. h) жапырақаяқты шаяндар отряды

 

 

 

 

43.Жоғарғы сатыдағы шаяндар класс тармағы басқа шаянтәрізділерде қалай айырылады?

 1. Сегменттер санының тұрақсыздығымен
 2. Сегменттер саны тұрақты: баста – 4; көкіректе-8; құрсақта – 6
 3. Зәр шығару органдары – максилла бездері
 4. Тыныс алу органы — өкпе
 5. Құрсағында төрт жұп аяғы бар
 6. f) сегменттер саны тұрақты
 7. g) қанайналу органы
 8. h) сегменттер баста – 4; көкіректе-8; құрсақта – 6

 

 

44.Шаянтәрізділерде сезім органдары қалай бейнеленген?

 1. Көру, теңдік сақтау, сипап сезу түкшелері және сенсиллалар
 2. Сезім мүшелері бар
 3. Иіс сезу
 4. Есту жүйесі
 5. Осфрадийлер
 6. f) Көру және теңдік сақтау жақсы дамыған
 7. g) дәм сезу
 8. h) сипап сезу түкшелері және сенсиллалар

 

 

45.Онаяқты шаяндардың дамуы процесінде қандай дернәсілдер түзіледі?

 1. Протаспис
 2. трохофора
 3. науплиус
 4. нимфа
 5. наядалар
 6. f) зоеа
 7. g) жұлдыз құрт
 8. h) мизидия дернәсілі

46.Шаянтәрізділерге қоректенудің қандай типі тән?

 1. Паразитті
 2. Фитофагия
 3. Сапрофитті
 4. Қоректенбейді
 5. Детритофагия
 6. Барлығы дұрыс
 7. f) Вирусты
 8. g) Капрофакты
 9. h) Зоофагия

 

 

47.Жоғарғы сатыдағы шаянтәрізділерге … жатады:

 1. жұқасауыттылар, ауызаяқтылар
 2. мұртаяқты шаян
 3. ескек аяқты шаян
 4. онаяқтылар
 5. қап кеуделі шаян
 6. f) теңіз жанғағы
 7. g) теңіз үйрекшесі
 8. h) тең аяқтылар, бүйірімен жүзушілер

 

 

48.Төменде аты көрсетілген жәндіктердің қайсысы төрт жұп аяғының, өрмек және улы безінің, сору ақпаратының болуымен, мұртшаларының болмауымен, денесінің баскөкірек және құрсақ бөлімдерге бөлінуімен сипатталады?

 1. Кресті өрмекші
 2. Сольпугалар
 3. Пішеншілер
 4. Кенелер
 5. Өрмекшілер
 6. f)Қыршаяндар
 7. g) Өрмекші кене
 8. h) Су өрмекші

 

49.Төмендегі жәндіктердің ішінен улы өрмекшітәрізділерді атаңдар?

 1. Шаршылы- өрмекші, сольпугалар
 2. Семсерқұйрықтылар, трилобитттер
 3. Сольпугалар, пішеншілер
 4. Шаяндар, шаянскорпиондар
 5. қыршаяндар
 6. f) қарақұрт
 7. g) кресті өрмекші
 8. h) сарышаяндар

 

50.Кенелердің аты көрсетілген топтарына қайсылары медицина мен мал дәрігерлік салада үлкен маңызға ие?

 1. Сауытты кенелер
 2. Ит кене, қышыма кене
 3. өрмек кенесі, ісік пайда ететін кене
 4. Парсы кенесі
 5. Ұн кенесі
 6. f) Өрмек кенесі,
 7. g) Ит кене
 8. h) ісік пайда ететін кене

 

 

51.Өрмекшіәрізділердің көпшілігіне қандай тыныс алу органы тән?

 1. өкпе, желбезек
 2. демтүтік
 3. өкпе, демтүтік
 4. тері, демтүтік
 5. желбезек
 6. f) өкпе,
 7. g) хорда
 8. h) демтүтік,өкпе

 

 

52.Күйісаяқтылар тип тармағына … кірмейді:

 1. Пішеншілер
 2. Кенелер
 3. Остракодалар
 4. Қыршаяндар
 5. Тарақандар
 6. f) Скарпиондар
 7. g) Саркодалылар
 8. h) өрмекшілер

 

 1. Өсімдіктің қауіпті зиянкес кенелері.
 2. Қарақұрт
 3. Өрмекші кене
 4. Қыршаяндар
 5. Су кенелері
 6. дұрыс жауабы жоқ
 7. f) Жемістің қызыл кенесі
 8. g) Сарышаяндар
 9. h) Бақтың өрмекші кенесі

 

54.Төмендегілердің ішінен өзінің даму кезеңінде иесін 3 рет ауыстыратын кенелерді атаңдар:

 1. су кенелері
 2. қышыма кенесі
 3. төрт аяқты кенелер

dтайга кенелер

 1. e. орнитодарус
 2. f) иксодалық кене
 3. g) өрмекші кене
 4. h) ит кенесі

 

55.Өрмекшітәрізділер немен қоректенеді?

 1. Омыртқалы жануарлармен
 2. өсімдіктердің шырынымен, өсімдік қалдықтар мен ұсақ жәндіктермен
 3. ұсақ жәндіктермен
 4. бунақденелілердің гемолимфасымен
 5. Құс қауырсындарымен
 6. f) Сүтқоректі жануарлар түктерімен
 7. g) Өсімдік жемістерімен
 8. h) Балықтар уылдырығымен

 

 

56.Ісік түзетін кенелер … паразиттік тіршілік етеді:

 1. Омыртқасыз жануарлардың ұлпасында
 2. Адам организмінде
 3. өсімдік ұлпасында
 4. омыртқалы жануарлардың ұлпасында
 5. дұрыс жауабы жоқ
 6. f) жоғары сатылы өсімдіктерде
 7. g) бунақденелерде
 8. h) өсімдік мүшелерінде

 

57.Өрмекшілерде зәр шығару органының қандай түрлері тән?

 1. Максилла бездері
 2. Коксаль бездері және мальпиги түтіктері
 3. Метанефридиялар
 4. Жасыл без
 5. Антенна бездері
 6. f) Коксаль бездері
 7. g) Жыныс бездері
 8. h) Мальпиги түтіктері

 

58.Мимикрия – дегеніміз :

 1. Тіршілік циклінің типі
 2. Дамудың түрі
 3. Жануардың қорғаныш рең типіндегі қоршаған ортаға жауабы
 4. Нақты модельдерге ұқсауы
 5. Метаморфоздың түрі
 6. f. Бунақденелердің қорғаныш рең типіндегі қоршаған ортаға жауабы
 7. g. Көбею түрлері
 8. h. Жануардың қорғаныш реңі

59.Бунақденелілердің бұлшық еттерінің ерекшелігі мынада:

 1. Ол ұзын салалы бұлшықет түрінде бейнеленген
 2. Ол көлденең жолақты бұлшықеттен тұрады және жоғары жиіліктегі қысқаруға ие
 3. Бұлшықеттер бірыңғай және көлденең жолақты болып, екі қабат түзіп орналасқан
 4. Ол төменгі жиіліктегі қысқаруға ие
 5. Ол қиғаш бұлшықеттерден тұрады
 6. f. Көлденең жолақты бұлшықеттен тұрады
 7. g. Бұлшықеттер бірыңғай салалы
 8. h. Бұлшықеттер жоғары жиіліктегі қысқаруға ие

60.Төмендегі бунақденелілердің қайсыларында полиморфизм байқалады?

 1. Термиттерде,
 2. Қандалалар, биттер, шаншарлар
 3. Тарақандар, инеліктер,
 4. Көбелектер, қоңыздар, торқанаттылар
 5. Үнсіз масалар, масалар, соналар
 6. f. Бал араларында
 7. Шаншарлар
 8. Құмырсқаларда

61.Төмендегі бунақденелілерден кеміруші ауыз органдары барын атаңдар?

 1. Көбелектер, қандалалар,теңқанаттылар
 2. өсімдік биттері, биттер, бүргелер
 3. тарақандар, турақанаттылар, қоңыздар
 4. шыбындар, үнсіз массалар, трипсылар
 5. Түбітқанаттылар, щитовкалар, масалар
 6. f. Шегірткелер, қара қоныз
 7. g. Биттер, бүргелер
 8. h. Қоңыздар, турақанаттылар

62.Бунақденелілер класының қайсы отрядтарының өкілдері ауыл шаруашылық дақылдарының зиянкестері болып есептеледі?

 1. Қандалылар, қоңыздар, көбелектер, қосқанаттылар
 2. Біркүндіктер, инеліктер, торқанаттылар, дәуіттер
 3. Теңқанаттылар, турақанаттылар,жарғаққанаттылар
 4. Жылғалықтар, қылтанқұйрықтылар
 5. С және d пунктері бірге
 6. Көбелектер, қосқанаттылар
 7. Инеліктер, торқанаттылар
 8. h. Қоңыздар,қандалылар

63.Адам ауруларының қоздырғыштары тасымалдауда бунақденелілер класының қайсы отрядтарының өкілдері басты роль ойнайды?

 1. биттер, төсек бүргелері
 2. жарғаққанаттылар, мамықжегілер
 3. қоңыздар, торқанаттылар, қандалалар
 4. теңқанаттылар, инеліктер, веснянкелер
 5. термиттер, турақанаттылар, көбелектер
 6. f. қосқанаттлар,безгек масасы
 7. g. биттер,үй шыбыны
 8. h. бүргелер,биттер

 

 1. Қос күрек тістілер отрядының өкілдері
 2. опоссум
 3. қалталы тиін
 4. жабайы ит динго
 5. қалталы аюлар
 6. қалталы көртышқан
 7. қалталы шайтан
 8. кенгуру.
 9. қалталы қасқыр

 

 1. Көп күрек тістілер отрядының өкілдері
 2. опоссум
 3. қалталы тиін
 4. қалталы шайтан
 5. қалталы қасқыр
 6. жабайы ит динго
 7. қалталы шайтан
 8. қалталы көртышқан.
 9. кенгуру.

 

 

 

66.Төмендегі отдядтарда қандай бунақденелілер толық түрленіп дамиды?

 1. Қоңыздар
 2. Турақанаттылар
 3. Инеліктер
 4. Қандалалар
 5. Биттер
 6. f. Көбелектер
 7. Жарғаққанатылар
 8. Шегірткелер

 

67.Төмендегі отрядтардан қандай бунақденелілер шала түрленіп дамиды?

 1. Көбелектер
 2. Қоңыздар
 3. Турақанаттылар
 4. Қосқанаттылар
 5. Жарғаққанаттылар
 6. f. Биттер
 7. g. Инеліктер
 8. h. Қаттықанаттылар

 

68,Бунақденелілердің гемолимфасы қандай қызмет атқарады?

 1. Тыныс алу
 2. Тіреніш
 3. қорғаныш, қоректік заттарды және метоболизмнің сұйық өнімдерін тасымалдайды
 4. а және b пунктері бірге
 5. дұрыс жауабы жоқ
 6. f. Қоректік заттарды тасымалдайды
 7. g. Есту мүшесінің қызметін атқарады.
 8. h. Метоболизмнің сұйық өнімдерін тасымалдайды

 

69.Бунақденелілердің жабыны қандай элементтерден тұрады?

 1. эпикутикула
 2. бір қабатты эпителий, гиподерма
 3. кутикула
 4. синцитий
 5. тегумент
 6. f. гиподерма
 7. дерма
 8. h. базальды жарғақ

 

70.Демтүтіктілер тип тармағына .. кіреді:

 1. шаянтәрізділер класы
 2. өрмекшітәрізділер класы
 3. көпаяқтылар класы
 4. трилобиттер класы
 5. сорғыштар класы
 6. f. бунақденелілер класы
 7. g. семсерқұйрықтылар класы
 8. h. қанатты насекомдар

71.Бунақденелілерде қоректенудің қандай типтері бар?

 1. Фагацитоз
 2. Фитофагия
 3. Гемолимфа
 4. Копрофагия
 5. Үккіш жәрдемінде
 6. f. Қоректенбейді
 7. Оогамия
 8. Некрофагия

 

72.Бөгелектер қандай маңызға ие?

 1. Жануарлардың мұрын қуыстарында тіршілік етеді
 2. Жапырақтар мен сабақтарды бүлдіреді
 3. өсімдіктердің шырынымен қоректенеді
 4. ағаштардың қабығын жаралайды
 5. тозаңдандырушылар болып қызмет етеді
 6. f. жануарладың ауыз қуыстығында тіршілік етеді
 7. g. өсімдіктердің тозаңдарымен қоректенеді
 8. h. жануарлардың денесіндегі жараларда паразиттік тіршілік етеді

73.Қандай бунақденелілер мамандану нәтижесінде қанаттарын жоғалтқан?

 1. біркүндіктер, веснянкалар
 2. қатқылқанаттылар
 3. қосқанаттылар
 4. қосқұйрықтылар
 5. биттер
 6. f. Эктопаразитті насекомдар
 7. g. жарғаққанаттылар
 8. h. бүргелер

 

74.Моллюскалардың қайсы класының өкілдері жақсы ажыратылған бастан, үлкен ішкі қапшықтан, спираль түрде ширатылған бақалшақтан және жақсы дамыған аяқтан тұрады?

 1. Басаяқтылар
 2. Сауытсыздар
 3. Бауыраяқтылар
 4. Хитондар
 5. Күрекаяқтылар
 6. f. Орнықтыкөзділер
 7. g. Шаянтәрізділер
 8. h. Сабақшакөзділер

 

75.Моллюскалар типінің қайсы класының өкілдеріне үгіткіш аппарат (радула) тән емес?

 1. Басаяқтылар
 2. Хитондар
 3. Қосжақтаулылар
 4. Бауыраяқтылар
 5. Моноплакофоралар
 6. f. Теңіз меруерттері
 7. g. Жүзім ұлуы
 8. h. Күрекаяқтылар

 

76.Бауыраяқты моллюскалар класының өкілдері ненің көмегімен қозғалысқа келеді?

 1. Тері- бұлшық ет аппаратының көмегімен қозғалады
 2. Бунақты аяқтарының көмегімен
 3. Бұлшық етті аяғының көмегімен
 4. Денесінің бүйір өсінділері – параподияның көмегімен
 5. Су – тамыр жүйесінің көмегімен
 6. f. Аяғының жиырлуы нәтижесінде
 7. g. Жалған аяқтарының көмегімен
 8. h. Бұлшықетті жорғалаушы табаны көмегімен

77.Буынаяқтылар типі қандай тип тармақтарына бөлінеді.

 1. Желбезектыныстылар
 2. Cаркодина
 3. Демтүтіктілер
 4. f. Бүйіжүйкелілер
 5. g. Бақалшақтылар
 6. Күйісаяқтылар

 

78.Басаяқты моллюскалар …

 1. жерді қазып тіршілік қылады
 2. еркін жүзеді, сирегірек жорғалайды
 3. паразиттік тіршілік қылады
 4. су түбіне бекініп тіршілік қылады
 5. жануар өсемік бойымен ақырын қозғалады
 6. f. өте шапшаң қозғалатын жыртқыштар
 7. плактонды тіршілік етеді
 8. күрделі құрылысты,еркін жүзуші

79.Амниоттарға қандай жануарлар жатады?

 1. шеміршекті балықтар
 2. дөнгелек ауыздылар
 3. қосмекенділер
 4. жорғалаушылар

е.сүйекті балықтар

 1. сүтқоректілер
 2. ланцетниктер
 3. құстар

 

80.Ароморфоздың мысалы бола алады:

 1. бүркеніш рең
 2. су түбі балықтарының жалпақтау болуы
 3. жерасты жануарларында көздің редукцияға ұшырауы
 4. жынысты көбеюі
 5. әр түрлі жағдайға сүтқоректілердің алдыңғы аяқтарының бейімделуі
 6. f. электрлі скат
 7. g.жыныссыз көбеюі
 8. h. скаттар мысал болады

81.Қай тип тармағы желілілер типіне жатпайды?

 1. a. Күйісаяқтылар
 2. b. Бассүйексіздер
 3. c. Омыртқалылар
 4. d. Демтүтіктілер
 5. e. Шеміршектілер
 6. Бассүйектілер
 7. Желбезекпен тыныс алушылар
 8. қабықтылар

 

82.Атриапор деген не?

 1. желбезек жаны қуыстығы
 2. қандауырша денесінің артқы жағындағы, атриальды қуыстықтың сыртқы ортаға ашылатын тесігі
 3. нерв түтігінің қуыстығы
 4. жарық сезгіш түзіліс
 5. жұтқыншақтың желбезек саңылаулары арасындағы ұяшықтары
 6. сыртқы ортаға ашылатын қуыс тесігі
 7. қармалауыштар
 8. атриальды қуыстықтың сыртқы ортаға ашылатын тесігі

83.Қандауыршаның тыныс алу жүйесі қалай түзілген?

 1. өкпе қапшықтары
 2. желбезек аппараты бар
 3. желбезек саңылаулары екі жұп
 4. желбезек саңылаулары 1000 жұп, атриаль қуыстығына ашылады
 5. желбезек саңылаулары болмайды
 6. f. желбезек қапшықтары 5-15 ке дейін
 7. желбезек болмайды
 8. жеті жұп желбезек тесіктері болады

 

 

84.Қандауыршада сезім органдарының қызметін не атқарады?

 1. нерв ұштарымен аяқталатын клетка тобы
 2. иіс оязы
 3. мезодерма астында орналасқан сезімтал клеткалардың жиынтығы
 4. евстахиев түтігі
 5. эпидермистің сезімтал клеткалары
 6. f.бүкіл денесіндегі түк жамылғысы
 7. g. ортанғы құлақ
 8. h. гессе көзшесі

 

85.Қандауыршаның зәр шығару органы қайда орналасқан және ол қалай аталады?

 1. пронефростық бүйрек, ол целомға ашылады
 2. 90 жұп нефридиялардан тұрып, олар жұтқыншақ жаны облысында орналасқан
 3. денесінің ішкі жағында ұзынабой орналасып тифлозоль деп аталады
 4. метанефростық бүйрек, жамбас сүйектерінің деңгейінде орналасқан
 5. тері жабынынан сыртта орналасқан, сүт тесіктері күйінде бейнеленген
 6. f.көптеген нефридиялардан тұрады
 7. g. қос бүйректен тұрады
 8. h. жұтқыншақ жаны облысында орналасқан

 

86.Қандауыршаның көбею органдары қалай түзілген?

 1. жатыны болады
 2. тұқымбезі және жұмыртқабезі
 3. аллантоидты қағанақ тән
 4. кеңейген вольфов каналы бар
 5. жұмыртқа клеткасының түтігі болады
 6. f. аталық тұқым безі
 7. g.аминиотты
 8. h. аналық жұмыртқабезі

 

 

87.Бассүйексіздердің ата-тегі дене құрылысы мен биологиясының қандай өзгешеліктерімен сипатталады?

 1. еркін жүзіп тіршілік қылған
 2. бір жақты симметриялы жануарлар болған
 3. желбезек саңылаулары аз (17-26 жұп)
 4. демтүтікті
 5. хелецералы
 6. f. өкпемен тыныс алған
 7. g. бауыраяқты
 8. h. екі жақты симметриялы жануарлар болған

 

88.Дөңгелек ауыздылардың қарапайымдылығын неден байқауға болады?

 1. жақтарының жоқтығынан
 2. қанқасы сүйектенген
 3. желбезек аппаратының болмауынан
 4. желінің болмауынан
 5. сорғыш воранкалары болады
 6. жұп аяқтарының болуымен
 7. ми сауыты болуымен
 8. жұп аяқтарының болмауынан

 

 

89.Дөңгелекауыздыларға қандай жануарлар жатады?

 1. қандауырша
 2. миксин
 3. акула
 4. минога
 5. скаттар
 6. мөнке
 7. сазан
 8. өзен миногасы

 

90.Дөңгелекауыздылардың ауыз аппаратының басқа омыртқалылардан негізгі айырмашылығы неде деп түсінесіз?

 1. жағы және тістері жақсы дамыған
 2. сүйекті тістері болмайды
 3. планктонмен қоректенетін жануарларға тән ауыз
 4. бұрғылайтын ауыз
 5. ауыз сорғыш шұқырақ түрінде бейнеленген
 6. f. жақ сүйектері жақсы дамыған
 7. g. Желбезектері сыртқа бірден ашылмайды
 8. h. тілінің үстінгі жағында мүйізді тістері болады

 

91.Қайсы омыртқалыларда дененің алдынғы ұшы сорғыш шұқыраққа айналған?

 1. тақтажелбезектерде
 2. тұтас бастыларда
 3. қостыныстыларда
 4. дөңгелекауыздыларда
 5. асцидияларда
 6. f. миксиндерде
 7. g. акулада
 8. h. миногаларда

 

92.Төмендегі жануарлардың ішінен дөңгелекауыздылар класының өкілін көрсетіңдер?

 1. Минога
 2. Манта
 3. Албырт
 4. Камбала
 5. Химера
 6. теңіз миногасы
 7. скаттар
 8. миксиндер

 

93.Балықтардың қайсы тобы жас болып есептеледі?

 1. шеміршектілер
 2. қос тыныстылар
 3. сауақ қанаттылар
 4. шеміршек-сүйектілер
 5. сүйектілер
 6. тұқытәрізділер
 7. акулалар
 8. қауырсын қанаттылар

 

94.Балық денесін жапқан сілекейді не бөледі?

 1. тері бездері
 2. қабыршақ
 3. бүйір сызық
 4. желбезек жапырақшалары
 5. бүйір сызық органдары
 6. f. терісінде болатын бір клеткалы бездер
 7. желбезек саңылаулары
 8. терісіндегі бездер

 

95.Балықтардың есту органдары қайда орналасқан?

 1. бассүйегінің алдыңғы бөлігінде
 2. бассүйегінің артқы бөлігінде
 3. желбезек қақпағында
 4. желбезек доғаларында
 5. бүйір сызық органдарында
 6. f. есту органы бастың артқы бөлігінде
 7. құйрық қанаттарында
 8. бас сүйегінде

 

96.Балықтар қайсы дыбыстарды ести алады?

 1. құрлықтағы дыбыстарды
 2. судағы дыбыстарды
 3. басқа балықтардан тарайьтын дыбыстарды
 4. басқа жануарлардан тарайтын дыбыстарды
 5. балықтар тек қана механикалық тербелістерді қабылдай алады
 6. f. судағы және жағадағы дыбыстарды
 7. механикалық тербелістерді қабылдай алады
 8. жағадағы дыбыстарды

 

97.Бүйір сызығы қайсында болады?

 1. қосмекенділерде
 2. саусаққанаттыларда
 3. тек қана шеміршекті балықтарда
 4. сүйекті балықтарда
 5. балықтардың барлық түрінде
 6. тритондарда
 7. саламандрада
 8. шеміршекті балықтарда

 

 

98.Торсылдақ кімдерде болады?

 1. Шеміршекті-сүйекті балықтарда
 2. шеміршектілер мен кейбір сүйектілерден басқа балықтардың барлығында
 3. саусаққанаттылардан басқа балықтардың барлығында
 4. қостыныстылардан басқа балықтардың барлығында
 5. тек қана сүйектілерде
 6. балықтардың барлық түрінде
 7. латемерияда
 8. қауырсынқанаттыларда

 

99.Клоака қайсы желілерде болмайды?

 1. жорғалаушыларда
 2. сүтқоректілерде
 3. сүйекті балықтарда
 4. қосмекенділерде
 5. құстарда
 6. шеміршекті балықтарда
 7. қостынысты балықтарда
 8. қауырсын қанатты балықтарда

 

100.Қайсы желілерде жүрек екі камералы, құлақшадан және қарыншадан тұрады?

 1. құстарда
 2. сүтқоректілерде
 3. шеміршекті-сүйекті балықтарда
 4. жорғалаушыларда
 5. қосмекенділерде
 6. шеміршекті балықтарда
 7. бауырмен жорғалаушыларда
 8. сүйекті балықтарда

 

101.Қайсы желілердің склеті бассүйектен, омыртқа жотасынан және склетткерінен тұрып, қабырғалары еркін жатады?

 1. жорғалаушылардың
 2. сүекті балықтардың
 3. сүтқоректілердің
 4. құстардың
 5. қосмекенділердің
 6. қауырсын қанаттылардың
 7. түйе құстардың
 8. шеміршекті балықтардың

 

102.Қандай балықтарда желбезек қақпағы болмайды?

 1. сүйекті балықтарда
 2. шеміршекті балықтарда
 3. қос жыныстыларда
 4. саусаққанаттыларда
 5. бекіре тәрізділерде
 6. акулаларда
 7. шеміршекті-сүйектілерде
 8. скаттарда

 

103.Төменде аты аталған балықтардың қайсысы шеміршекті балықтарға жатады?

 1. бекіре
 2. жұп балық
 3. алабұға
 4. жайын
 5. латимерия
 6. сырдария қалақша тұмсығы
 7. сазан
 8. қызыл балық

 

104.Балықтардан не алынады?

 1. азықтық өнімдер
 2. көмірсулар
 3. азықтық ұн
 4. полимерлер
 5. органикалық тыңайтқыштар
 6. шығынды заттар
 7. минералдық тыңайтқыштар

 

 

105.Төмендегілердің ішінде балықтарға тән экологиялық топ бар ма?

 1. жартылай өрістегіш балықтар
 2. тұйық су қоймаларының балықтары
 3. пелагикалық балықтар
 4. тұзды су балықтары
 5. литоральдық балықтар
 6. ксерофильді
 7. абиссальдық балықтар
 8. гигрофильді

 

106.Қайсы балықтарда скелет өмір бойы шеміршекті болып келеді?

 1. сүйектілер
 2. тақтажелбезектілер
 3. қауырсын қанаттылар
 4. көп қанаттылар
 5. саусаққанаттылар
 6. скаттарда
 7. жайын балығында
 8. химирліктер немесе бүтін бастылар

 

107.Балықтардың белсенді миграциясының негізгі себептері неге байланысты?

 1. көбеюіне байланысты
 2. жыртқыштардың қудалауына байланысты
 3. судың тығыздылығы
 4. температура жағдайларындағы өзгерістер
 5. қорғану үшін
 6. шабуыл жасау үшін
 7. судың тереңдігі
 8. қорек іздеу

 

 

108.Өсімдікпен қоректенуге маманданғған балықтарға төмендегілердің қайсылары жатады?

 1. алабұға
 2. ақ амур
 3. машабақ
 4. маринка, храмуля
 5. жыланбас балық
 6. бекре
 7. жалпақ маңдай

 

 

109.Шеміршекті балықтарда желі қайда орналасқан және қызмет атқарады?

 1. дененің құрсақ бөлімінде
 2. әрбір омыртқаның ішінде , көрші омыртқалар арасындағы қуыстықта сақталған
 3. желі болмайды
 4. дененің құйрық бөлімінде
 5. дұрыс жауабы жоқ
 6. әрбір омыртқаның ішінде
 7. дененің арқа бөлімінде
 8. көрші омыртқалар арасындағы қуыстықта сақталған

 

110.Шеміршекті балықтарға не жатады?

 1. бекіре, белуга, калуга
 2. мөңке, тұқы, оңғақ
 3. акула
 4. латимерия
 5. лепидосирен
 6. химерия
 7. алабұға,сазан
 8. түкті скат

 

111.Шеміршекті балықтардың ас қорыту жүйесіндегі морфологиялық ерекшеліктерді атаңдар?

 1. жүйенің айқын бөлімдерге бөлінуі
 2. ас қорыту жүйесі ұзын
 3. спиральды қақпақшаның болуы
 4. қарнында асқорыту еміздікшелері бар
 5. ас қорыту жүйесі өте қысқа
 6. f. ас қорыту жүйесі айқын бөлімдерге бөлінбеген
 7. қарны болмайды
 8. бауыры екі бөлімнен тұрады

 

112.Төмендегілердің қайсылары тұқытәрізділерге жатады?

 1. алабұға, шортан,
 2. сельдь, тунец,
 3. аққайран, навага
 4. налим, навага, треска
 5. кефаль, горбуша, ақсаха
 6. f. табан-балық,қарабалықтар
 7. g. карас,трандар
 8. h. жайын,сазан

 

113.Сүйекті балықтар класының қайсы өкілінің дене пішіні жыланға ұқсас?

 1. жайын
 2. налим
 3. форель
 4. угорь
 5. голец
 6. f. теңіз угры
 7. g. жыланбас балық
 8. h. өзен угоры

 

114.Мұхитта ауланатын ең маңызды кәсіптік балықтарды атаңдар?

 1. сазан, шортан, мөңке, оңғақ, таутан
 2. треска, майшабақ, камбала, семга
 3. жайын, алабұға, табан, торта, сарган
 4. теңіз жылқысы, теңіз инесі, пузанок
 5. аққайран, қылыш-балық, тұқы
 6. f. кефалдар,скумбриялар,пикша
 7. g. табан,дөңмаңдай,белуга
 8. h. семга, палтус,лосось

 

115.Шеміршекті балықтарға тән болған көбею жолдарын атаңдар?

 1. жұмыртқалау
 2. уылдырық шашу
 3. тірілей жұмыртқа туу
 4. уылдырықтары ұсақ
 5. уылдырығы қара
 6. f. уылдырығы қызыл
 7. g. уылдырықтардың жұқа мөлдір қабығы болады
 8. h. тірілей туу

 

 

 

 

116.Сүйекті балықтардың білік скелеті қалай түзілген?

 1. желі сақталады
 2. омыртқалардың жеке элементтері бар
 3. желі дененің бойлық білігі (өсі) бойынша орналасқан
 4. қосылып өсіп кеткен сүйектердің көпшілігінің ішін ауа кернейді
 5. бас сүйегінің скелетінен және сүйекті омыртқа жотасынан тұрады
 6. f. қабырғалар бекіген кеуде омыртқаларынан тұрады
 7. g. омыртқа жотасы жоқ
 8. h. қабырғалары жоқ құйрық омыртқаларынан тұрады

 

 

.

 

 

 

117.Тақтажелбезектер кластармағына кімдер кіреді?

 1. a. акула және жұпбалық
 2. b. лепидосирен және неоцератод
 3. c. теңіз шайтаны
 4. d. табан және торта
 5. майшабақ тәрізді акула
 6. f. жайын және сазан
 7. g. латимерия
 8. h. теңіз періштесі

 

 

118.Гетероцеркальды құйырық жүзбеқенеты кімдерге тән?

 1. минога мен миксиндерге
 2. бекіретұқымдастарға
 3. қандауыршаға
 4. қостыныстыларға
 5. сүйекті ганоидтарға
 6. f. тақтажелбезектер клатармағына өкілдеріне
 7. g. сүйекті балықтаға
 8. h. ақ акулаға

 

 

 

119.Төмендегі акулалардың қайсысы адамға шабуыл жасайды?

 1. кит акула
 2. жолбарыс акула
 3. акула -катран
 4. теңіз періштесі
 5. аратұмсық акула
 6. f. ақ акула
 7. g. күтуші акула
 8. h. көк акула

 

 

120.Төменде аты көрсетілгендердің қайсысы сүйекті балықтар класына жатады?

 1. шеміршек -сүйектілер
 2. қауырсынқанаттылар
 3. саусаққанатылар
 4. қостыныстылар
 5. аталғандаларының барлығы
 6. f. майшабақ тәрізділер
 7. g. скаттар
 8. h. шортан тәрізділер

 

 

121.Шөппен қоректенетін балықтарға жатады:

 1. a. шортан
 2. b. жайын
 3. c. қызылқанат
 4. d. храмуля
 5. e. аты аталғандардың барлығы
 6. f. треска
 7. g. майшабақ
 8. h. ақ амур

 

122.Төменде аты көрсетілген балықтардың ішінен оттегінің суда еріген мөлшері өте аз (0,5 см3/л) жағдайда да тіршілік ете алатындарын көрсетіңдер:

 1. a. қумжа, гольян
 2. b. хариус, пескарь
 3. карась, жылан бас балық
 4. оңғақ, моңке
 5. e. таутан, көксерке
 6. f. сазан
 7. g. қарабалық
 8. h. торта, алабұға

 

123.Қай балықтарда зәр шығару жүйесі көбею органдарымен байланысты емес?

 1. a. балықтардың барлық түрінде
 2. b. тек ғана сүйекті балықтарда
 3. c. тек ғана шеміршекті балықтарда
 4. дұрыс жауабы жоқ
 5. кейбір сүйекті балықтарда
 6. f. сазан және алабұға
 7. g. акулаларда
 8. h. скаттарда

 

124.Төмендегі балықтардың қайсылары Қазақстанның Қызыл кітабына тіркелген?

 1. a. арал албырты
 2. b. торта, алабұға
 3. шортан жіне сазан
 4. сырдария тасбекіресі
 5. аты аталғандардың барлығы
 6. f. таутан, көксерке
 7. g. хариус, пескарь
 8. h. шортан тәрізді ақмарқа

 

125.Гетероцеркальды құйырық жүзбеқенеты …….. тән:

 1. a. минога мен миксиндерге
 2. b. бекіретұқымдастарға
 3. c. қандауыршаға
 4. d. қостыныстыларға
 5. e. сүйекті ганоидтарға
 6. f. сырдария тасбекіресі
 7. g. жайында
 8. h. орыс беккресінде

 

126.Өте бағалы бекіретәрізділердің ауланатын орны:

 1. a. Азов теңізі
 2. b. Қара теңіз
 3. Ақ теңіз
 4. Солтүстік Каспий
 5. Балхаш көлі
 6. f. Байкал көлі
 7. Сырдарияда
 8. Волганың атырауы

 

127.Төмендегі қосмекенділердің ішінен аяқсыздар отрядының өкілдерін көрсетіңдер?

 1. Жалды тритон
 2. Саламандралар
 3. Құрбақа
 4. Буылтық құртша
 5. Жерлянка
 6. Құртша
 7. Тритондар
 8. Цейлон балықжыланы

 

 

128.Қосмекенділерден сумен байланысы аз қайсы түрі?

 1. бақалар
 2. тритондар
 3. жерлянкалар
 4. құрбақалар
 5. саламандралар
 6. жасыл құрбақа
 7. саламанралар
 8. бақылдауық қалаталы бақа

 

129.Ересек қосмекенділер немен қоректенеді?

 1. өсімдіктермен
 2. балықтармен
 3. омыртқалылармен
 4. өсімдіктермен және омыртқасыздармен
 5. омыртқасыздармен, сирек омыртқалы жануарлармен
 6. бунақденелермен
 7. омыртқалылармен
 8. буынаяқтылармен

 

130.Қайсы желілерде бас миында мишық нашар дамыған?

 1. балықтардың
 2. жорғалаушылардың
 3. қосмекенділердің
 4. сүтқоректілердің
 5. құстардың
 6. құрбақаларда
 7. жыландарда
 8. тритондарда

 

131.Қайсы желілердің өкпесі нәзік серпімді қапшық пішінде болып, оның ішкі беті өте кіші болады?

 1. құстардың
 2. сүтқоректілердің
 3. қосмекенділердің
 4. қабыршақты жорғалаушылардың
 5. кесірткелердің
 6. саламандра
 7. тасбақаның
 8. көл бақасы

 

132.Төмендегі омыртқалылардың қайсылары кең таралған, бірақ шөл және поляр маңы облыстарда кездеспейді?

 1. балықтар
 2. жорғалаушылар
 3. тритондар
 4. сүтқоректілер
 5. саламандра
 6. құрбақалар
 7. кемірушілер
 8. құстар

 

 

133.Осы кездегі қосмекенділер қандай отрядтарға бөлінеді?

 1. құрттәрізділер
 2. бақатәрізділер
 3. құйрықтылар
 4. жүгіретіндер
 5. балықтәрізділер
 6. f.аяқсыздар
 7. g.ұшатындар
 8. h. құйрықсыздар

 

 

134.Төмендегі қосмекенділердің ішінен Қазақстанның Қызыл кітабына енгендерін көрсетіңдер:

 1. a. бақылдауық бақа
 2. b. шөп бақасы
 3. c. қызылаяқ бақа
 4. d. сүйір тұмсық бақа
 5. e.
 6. f.сарымсақты бақа
 7. g. даната құрбақасы
 8. h.

 

135.Ауылшаруашылық зиянкестерімен биологиялық күресте құйрықсыздар отрядының қайсы өкілі ерекше маңызға ие?

 1. a. тоған бақасы
 2. b. бақылдауық бақа
 3. c. жасыл құрбақа
 4. d. кәдімгі тарбақа
 5. e. кәдімгі құрбақа
 6. f.шөп бақасы
 7. g. саламанралар
 8. h. құрбақалар

 

136.Нағыз қабырға қосмекенділердің ішінде бар:

 1. a. тек ғана құйрықсыздарда
 2. b. тек ғана құйрықтыларда
 3. c. құйрықсыздарда да, құйрықтыларда да
 4. d. тритондарда
 5. e. кейбір өкілдерінде ғана бар
 6. f.жалды тритондарда
 7. көл бақасында
 8. дұрыс жауабы жоқ

 

137.Ересек қосмекенділерде бүйір сызығы органдары:

 1. суда тұрақты немесе өмірінің көпшілік бөлімін өткізетін жануарларда кездеседі
 2. көпшілік түрлерінде бар
 3. көпшілік түрлерінде жоқ
 4. жалды тритонда
 5. барлық түрлерінде бар
 6. жасыл құрбақада
 7. отты саламанрада
 8. дұрыс жауабы жоқ

 

 

138.Қайсы жорғалаушыларда жүрек қарыншасының арасындағы перде толық жетіліп, қарыншаны екі бөлікке бөліп тұрады?

 1. жыландар
 2. гавиал
 3. тасбақалар
 4. крокодилдер
 5. геккандар
 6. қытай алигаторы
 7. кесірткелер
 8. тңіз тасбақасы

 

139.Терісінде мүйізді қабыршақ немесе мүйізді қалқан қайсында болады?

 1. қосмекенділердің
 2. кесерткелер отрядының
 3. қауырсын қанаттылар отрядының
 4. сүтқоректілердің
 5. құстардың
 6. f. хамелеондар отрядының
 7. құйрықтылар отрядының
 8. жыландар отрядының

 

140.Бездері жоқ тері кімдерге тән?

 1. балықтарға
 2. алигаторларға
 3. қосмекенділерге
 4. крокодильдерге
 5. сүтқоректілерге
 6. бекрелерге
 7. тасбақаларға
 8. құстарға

 

 

141.Жорғалаушылардың көпшілігіне көкірек клетка тән, бірақ кейбір түрлерінде ол кездеспейді. Төменде аты аталған жорғалаушылардың ішінде осы өкілдер бар ма?

 1. крокодилдер
 2. су тасбақалары
 3. кесірткелер
 4. торлы питон
 5. құбылғылар
 6. f. коралл аспиды
 7. g. құбылғылар
 8. h. кәдімгі сұржылан

 

142.Қазақстан территориясында төмендегі улы жыландардың қайсысы мекендейді?

 1. қаражылан
 2. қалқантұмсық
 3. анаконда
 4. дала сұржыланы
 5. осы аты көрсетілгендердің барлығы
 6. f. питон
 7. g. теңіз жыланы
 8. h. су жыланы

 

143.Жорғалаушылардың қайсысы суда тіршілік етеді?

 1. a. сұр жылан
 2. b. сұр кесіртке
 3. c. крокодил,
 4. d. дала тасбақасы
 5. e. кобра жыланы
 6. f. коралл аспиды
 7. g. кесел
 8. h. теңіз тасбақасы

 

144.Тасбақаларға қандай белгі тән?

 1. a. терісі үнемі дымқыл болып тұрады
 2. b. жақтарында тістері болады
 3. c. денесі сауытпен қапталып, үстінен мүйіз тақташалармен жабылған
 4. d. улы бездері болады
 5. e. мүйіз қабыршақты құрғақ терісі болады
 6. f. тістін болмауы
 7. g. терісі құрғақ болады
 8. h. суытың жоғары жартысы каропакстан тұрады

 

145.Қазақстанда тіршілік ететін тасбақалар қалай аталады?

 1. a. жасыл тасбақа
 2. b. Орта азия тасбақасы
 3. c. қытай триониксі
 4. аррау
 5. батпақшыл тасбақасы
 6. каретта
 7. теңіз тасбақасы
 8. дала тасбақалары

 

146.Қазақстанның Қызыл кітабына төмендегі кесірткелердің қайсылары енген?

 1. сұр кесіртке
 2. келес
 3. c. батбат
 4. d. сарлан
 5. e. кәдімгі кесертке
 6. f. жүйрік кесертке
 7. g. дала агамасы
 8. h. дала геконы

 

147.Кесірткелер отряд тармағының бір өкілдерінің өкпесінде ұяшықтар болмайды, оның орнына саусақтәрізді өскіндер — өкпе қапшықтары дамыған. Бұл өкілдерге қайсы кіреді?

 1. a. жармасқы
 2. b. хамелеондар
 3. c. батбат
 4. d. құбылғы
 5. e. кесел
 6. f. кәдімғі құбылғы
 7. батбат
 8. плашты кесерке

 

148.Жыланның айыр тілі қандай қызмет атқарады?

 1. Сипап сезеді
 2. Шағады
 3. Қорегін ұстайды
 4. Естиді
 5. Қорегін жұтады
 6. дәм сезеді
 7. көреді
 8. сезу қызметін атқарады

 

149.Қайсы жорғалаушыларда жүрек қарыншасының арасындағы перде толық жетіліп, қарыншаны екі бөлікке бөліп тұрады?

 1. жыландар
 2. кесірткелер
 3. тасбақалар
 4. крокодилдер
 5. геккандар
 6. алигаторларда
 7. анакондаларда
 8. ниль крокадилдерінде

 

150.Не үшін құстар жұмыртқаларын жорғалаушылардай бірден салмай бір-бірлеп салады?

 1. сыңар жұмыртқа безінің болуымен
 2. жұмыртқа безінің болмауымен
 3. жұмыртқалар санының аз болуымен
 4. аты аталғандардың барлығы
 5. жұмыртқа қабы жоқ
 6. жұп жұмыртқа безінің болуымен
 7. ұшу кезінде дене массасының жеңіл болуымен

 

 

151.Төмендегі құстардың ішінен өлексемен қоректенетіндерін көрсетіңдер?

 1. Бүркіт
 2. Жапалақ
 3. Лашын
 4. Көгершін
 5. Тазқара
 6. Құмай
 7. Ителгі
 8. Кондор

 

152.Төмендегі құстардың ішінен тауық тәрізділердің өкілдерін көрсетіңдер?

 1. Күйкентай, бөктергі
 2. Қырғи, қаршыға
 3. Бөдене, қырғауыл
 4. Балықшы, жылқышы
 5. Чистик, қайра
 6. Шіл,құр
 7. Бүркіт,аққу
 8. Кеклік,бұлдырық

 

153.Құйымшақ безі қайда күшті дамыған?

 1. шөл құстарында
 2. дала құстарында
 3. орман құстарында
 4. страуыстарда
 5. суда жүзетін құстарында
 6. бірқазандар
 7. дуадақтарда
 8. үйректер

 

154.Етті қарын көпшілік жағдайда кімдерде дамыған?

 1. жыртқыш құстарда
 2. суда жүзетін құстарда
 3. бунақдене жемді құстарда
 4. дәнмен қоректенетін құстарда
 5. пингвиндерде
 6. қырғауылдарда
 7. күдізгі жыртқыштарда
 8. көгершіндерде

 

155.Қандай жағдайда саңғырықпен ластанған тауық жұмыртқасындағы ұрық тірі күйінде көбірек сақталады?

 1. жылы сумен жуып, жұмсақ шүберекпен сүртсек
 2. су мен жуып және ауада кептірсек
 3. жұмыртқаны сумен және маймен майламау керек
 4. сумен жуып және маймен майласақ
 5. ластанған күйінде қалдырсақ
 6. маймен майласақ
 7. мұздатқышта сақтау керек
 8. табиғи күйінде қалдырсақ

 

156.Қайсы желілерде қуық жоқ, бүйректе түзілген несеп клоакаға түсіп, одан сыртқа шығарылады?

 1. жорғалаушыларда
 2. сүтқоректілерде
 3. балықтарда
 4. құстарда
 5. қосмекенділерде
 6. түйеқұстарда
 7. жыландарда
 8. пингвиндерде

 

157.Асқорыту жүйесінің құстарға тән ерекшеліктерін көрсетіңдер?

 1. қарын төрт бөлімнен тұрады
 2. жақтарында өткір тісі болады
 3. қарын екі бөлімнен тұрады
 4. ішегі қысқа
 5. жемсау редукцияға ұшыраған
 6. f. жемсауы бар
 7. g. жақтарында өткір тісі болады
 8. h. безді және етті қарынан тұрады

 

158.Құстардың тіршілік циклі қандай кезеңдерден тұрады?

 1. көбеюге дайындық
 2. жас балапандарды шығару
 3. уылдырықтын дамуы
 4. қысқа дайындық және қыстау
 5. қыста ұйқыға кетеді
 6. f. миграция жасамайды
 7. g. дене температурасы тұрақты емес
 8. h. қысқа дайындық жасамайды

 

159.Құстардың кең таралуы немен байланысты?

 1. қанқасында ауа болмауымен
 2. дене температурасының жоғары болуы
 3. ауада ұшу қабілетінің болуы
 4. нерв жүйесінің жоғары деңгейде болуы

е.Қауырсындары нашар дамыған

 1. f. атмосфера қысымымен
 2. g. нерв жүйесі дамымаған
 3. h. сезім мүшелерінің жақсы дамуымен

 

160.Құс денесі қандай қауырсындармен жабылған?

 1. жамылғы қауырсындар
 2. желпуіш қауырсындар
 3. сояау қауырсын
 4. мамықты қауырсындар
 5. жіпше тәрізді қауырсындар
 6. f. қаламша тәрізді қауырсындар
 7. g. қысқа қауырсындар
 8. h. ұзын қауырсындар

 

161.Қандай құстар ширақ балапан шығарады?

 1. a. қарлығаштар
 2. b. тауықтар
 3. c. торғайлар
 4. d. көгершіндер
 5. e. тотықұстар
 6. f. қырғауылдар
 7. g. көкектер
 8. h. бөденелер

 

162..Қандай құстар қызыл шақа балапанды тобына жатады?

 1. a. қаздар
 2. b. тауықтар
 3. c. тотықұстар
 4. d. құрлар
 5. e. торғайлар
 6. f. үйректер
 7. g. қарлығаштар
 8. h. аққулар

 

163.Қандай құстар өлекселермен қоректенеді?

 1. a. түйеқұс
 2. b. кондра
 3. c. колибри
 4. d. қарлығаш
 5. e. құмай
 6. f. сұңқар
 7. g. қаршыға
 8. h. тазқара

 

164.Құстардың қайсысы қылқан жапырақты орманда тіршілік етеді?

 1. a. дуадақтар
 2. b. түйеқұстар
 3. c. құрлар
 4. d. пингвиндер
 5. e. қарлығаштар
 6. f. меңреу құрлар
 7. g. дегелектер
 8. h. шырша торғайлар

 

165.Қандай құстар жапалақтар отрядының өкілдеріне жатады?

 1. a. тазқаралар
 2. b. үкілер
 3. c. тоқылдақтар
 4. d. бүркіттер
 5. e. сұңқарлар
 6. f. байғыз
 7. g. кондра
 8. h. сұр неясыть

 

166.Құстардың артқы аяқ қаңқасына тән сүйектер:

 1. a. тоқпан жілік
 2. b. шынтақ сүйек
 3. c. жіліншік
 4. d. кәрі жілік
 5. e. білек сүйектер
 6. f. асықты жілік
 7. g. шыбық сүйек
 8. h. ортан жілік

 

168.Құстар ағаштарда түнегенде, құламай ұйықтайды, себебі:

 1. a. құстар сергек ұйықтайды
 2. b. құстардың аяғында ұзын сіңірлі бұлшықеттері болады
 3. аяғындағы саусақтары қысқыш
 4. саусақтарының саны 5-тен аз
 5. e. тепе-теңдік жетілген
 6. f.сіңірлері тізесін саусақтарымен байланыстырып, саусақтарын босаңсытпайды
 7. g. қанаттары көмектеседі
 8. h.құстардың аяғында ұзын сіңірлі бұлшықеттері болады, тізесін саусақтарымен

байланыстырып, саусақтарын босаңсытпайды

 

169.Құстардың (сүтқоректілермен бірге) жануарлар әлемінде басымшылық көрсетуінің, көп таралуының себебі неде?

 1. a. жылықандылығы, температурасының тұрақты болуы
 2. b. нерв жүйесі және сезім мүшелері құрылысының нашар жетілуінде
 3. күрделі мінез-қылықты болуында
 4. сыртай ұрықтануында
 5. салқын қандылығы
 6. f. қанқаларының дамуы
 7. g. нерв жүйесі және сезім мүшелері құрылысының күрделілігі
 8. h. ас қорыту жүйесі жақсы дамыған

 

170.Ұшуына байланысты құстардың қанқасында қандай ерекшеліктер пайда болды?

 1. қаңқа сүйектері жеңіл, мықты
 2. бұғана сүйегі жетілген
 3. төс сүйегі жетілмеген
 4. омыртқа жотасының сүйектері біріккен және күрделі сегізкөз түзеді
 5. барлығы дұрыс
 6. сүйектерінің іші қуыс, ауаға толы
 7. шонданай сүйегі жақсы жетілмеген
 8. сүйектерінің ішінде қуыс болмайды

 

171.Ұшу қабілетінен айырылған құс:

 1. құмай
 2. түйеқұс
 3. бөдене
 4. дегелек
 5. тырна
 6. кондра
 7. киви
 8. нанду

 

172.Тауықтәрізділер отрядына жататын құсты атаңыз:

 1. шіл
 2. қарға
 3. тауысқұс
 4. сарышымшық
 5. қараторғай
 6. жапалақ
 7. кеклік
 8. тырна

 

173.Қазақстан Республикасының «Қызыл кітабына » енген қай құс?

 1. дала бозторғайы
 2. дала қыраны
 3. борылдауық үйрек
 4. қара торғай
 5. e. дуадақ
 6. f. дегелектер
 7. ақ құтан
 8. ақ тұйғын

 

174.Қайсы сүтқоректілерде тіс өмір бойы өседі?

 1. Бунақдене жемділер
 2. Жыртқыштар
 3. Кемірушілер
 4. Жұптұяқтылар
 5. Тақтұяқтылар
 6. f. Суырлар
 7. Көңтабандылар
 8. Жайралар

 

175.Қайсы сүтқоректілер балаларын тек суда туады?

 1. Құндыздар
 2. Морждар
 3. теңіз мысығы
 4. киттер
 5. итбалықтар
 6. касатклар
 7. тюлендер
 8. делфиндер

 

176.Қағанақ қандай рөл ойнайды?

 1. Газалмасу
 2. ұрықты қоректендіру
 3. тірек
 4. организммен байланыс
 5. қабылдау
 6. қорғану
 7. есту
 8. сезім

 

177.Қайсы сүтқоректілерде бұғана болады?

 1. Тұяқтылар
 2. Жыртқыштар
 3. Тұмсықтылар
 4. Приматтар
 5. Аюлар
 6. Кеңтанаулы маймылдар
 7. Киттер
 8. Тартанаулы маймылдар

 

178.Қағанақ қайсы сүтқоректілердің аналықтарында дамыған?

 1. Барлық сүтқоректілердің
 2. жұмыртқалаушы сүтқоректілерден басқаларының
 3. жұмыртқалаушы және қалталы сүтқоректілерден басқаларының
 4. қалталылар мен бунақденеқоректілерден басқаларының
 5. бунақденеқоректілерден басқа сүтқоректілердің басқаларының
 6. жоғары сатылы жануарларда
 7. төменгі сатылы аңдарда
 8. киттәрізділерді жануарларда

 

179.Тері жабыны қайсысында күрделі құрылысқа ие?

 1. сүйекті балықтарда
 2. киттәрізділерде
 3. жорғалаушыларда
 4. құстарда
 5. жұптұяқтыларда
 6. қосмекенділерде
 7. пингвиндерде
 8. көң табандыларда

 

180.Сүтқоректілердің қайсы өкілдерінде клоака болады?

 1. проэхиднада
 2. балықтардың
 3. жорғалаушылардың
 4. қосмекенділердің
 5. құстардың
 6. эхиднада
 7. кемірушілерде
 8. үйректұмсықтыларда

 

 

181.Аты аталған белгілердің қайсысы ілкіаңдарға тән?

 1. тірілей туу
 2. клоаканың болуы
 3. сыңар жұмыртқа безінің болуы
 4. емшектерінің болмауы және жұмыртқалау
 5. сүт безі болмайды
 6. жұмыртқа безі болмайды
 7. қағанағы болады
 8. тері қалтасының болуы

182.Қоршаған ортаның қандай факторлары сүтқоректілердің жасауына және таралуына әсер етеді?

 1. температура,ылғалдылық
 2. атмосфералық қысым
 3. жарық
 4. жауын-шашын
 5. f. бактериялар
 6. g. нөсер жаңбыр
 7. h. өсімдіктер

 

 

183.Сүтқоректілерге тән көбею және даму жолдарын атаңдар?

 1. іштен ұрықтану
 2. аллантойсты қағанақ арқылы жатында даму
 3. сыртай ұрықтану
 4. метаморфоз жолымен даму
 5. қағанағы болмайды
 6. f.ұрық дамымайды
 7. g. ұрықты арнаулы қалтада алып жүру
 8. h. анаморфоз жолмен

 

184.Иісті сезбейтін сүтқоректі жануарлар?

 1. a. үйректұмсық және ехидна
 2. b. дельфиндер
 3. c. кірпі және көртышқандар
 4. d. жарғанаттар
 5. e. қояндар және ондатралар
 6. киттер
 7. құндыздар
 8. касаткалар

 

185.Кемірушілер отрядына жататын жануарлар:

 1. жайра
 2. көртышқан
 3. қоян, құмырсқажегіш
 4. лемур, мартышка
 5. ондатра
 6. кірпі
 7. ор қоян
 8. суырлар

 

186.Сүтқоректілердің қай отрядының көздері нашар көреді, ал иіс сезуі өте жақсы дамыған?

 1. қолқанаттылар
 2. қоянтәрізділер
 3. бунақденеқоректілер
 4. жыртқыштар
 5. кемірушілер
 6. жертесерлер
 7. киттер
 8. көртышқанда

 

187.Жұптұяқты сүтқоректілердің қайсысында басындағы мүйізі жыл сайын ауысып түсіп отырады?

 1. сиырда
 2. бұланда
 3. солтүстік бұғыда
 4. ешкіде
 5. қойда
 6. зубрда
 7. g. маралда
 8. h. бизонда

 

 

188.Насекомдарда бас миы қандай бөлімдерден тұрады

 1. мишық дамыған
 2. протоцеребрум
 3. сопақша ми дамыған
 4. ми сыңарлары жоқ
 5. дейтоцеребрум
 6. аралық ми дамыған
 7. бас миы дамымаған
 8. тритоцеребрум

 

 1. Насекомдар класына қандай класс тармақтары жатады.

 1. Entognatha
 2. Diplopoda
 3. Pauropoda
 4. Ectognata
 5. Chilopoda
 6. Myriapoda
 7. Crustacea
 8. Ectognata

190.Көпаяқтылар қандай класс тармағына бөлінеді

 1. Myriapoda
 2. Diplopoda
 3. Malacostraca
 4. Chilopoda
 5. Ectognata
 6. Entognatha
 7. g. Pauropoda
 8. h. Crustacea

191.Масаны басқа насекомдармен салыстырғанда ерекшілігі неде

 1. екі жұп қанаттары болады
 2. үш жұп аяқтары болады
 3. бір жұп қанаттары болады
 4. ауыз аппараты тесіп -сорғыш
 5. ауыз апараттары кеміргіш
 6. қанаттары қатты
 7. толық түрленіп дамиды
 8. үш жұп ққанаттары болады.

192.Моллюскалар тип тармақтары:

 1. Tracheata,Ectognatha
 2. Amphineura,Conchifera
 3. Branchiata
 4. Chelicerata
 5. Diplopoda
 6. Conchifera
 7. Chilopoda
 8. Amphineura

 1. Amphineura тип тармағына қандай класс жатады ?
 2. Loricata
 3. Gastropoda
 4. Solenogastres
 5. Solenogastres
 6. Bivalvia
 7. Cerhalopoda
 8. Loricata
 9. Lamellibrahchia
 10. Conchifera тип тармағына қандай класс жатады ?
 11. Monoplacophora
 12. Loricata
 13. Gastropoda
 14. Solenogastres
 15. Bivalvia
 16. Cerhalopoda
 17. Insecta
 18. Diplopoda

195.Қармалауыштар типіне қандай кластар жатады?

 1. Bryozoa
 2. Phoranidea
 3. Branchiopoda
 4. Asteroidea
 5. Crinoidea
 6. Phoronidea
 7. Solenogastres
 8. Loricata

196.Тікентерілер типіне қандай кластар жатады.

 1. Asteroidea
 2. Insecta
 3. Echinoidea
 4. Bivalvia
 5. Diplopoda
 6. Loricata
 7. Gastropoda
 8. Crinoidea

 1. 197. Тікентерілердің амбулакральды жүйесі қандай қызмет атқарады.
 2. Асты қорыту
 3. тыныс алу
 4. қан айналу
 5. зәр шығару
 6. тітіркену
 7. сезім
 8. жылжу
 9. есту маүшесі

198.Қылтанжақтылар типінің ерекшілігі…

 1. денесі шыны тәрізді мөлдір
 2. денесі кутикаламен қапталған
 3. құйрық және бүйір жүзу қанаттары бар
 4. денесі мантиямен қапталған
 5. денесі көп қабатты тері эпителмен қапталған
 6. денесі түктермен қапталған
 7. арқа жүзу қанаттары болады
 8. торсылдағы болады

199.Қарапайымдар тобына келесі типтер жатады.

 1. Sarcomastigophora
 2. Spongia
 3. Sporozoa
 4. Placozoa
 5. Colenterata
 6. Ciliophora
 7. Diplopoda
 8. Loricata
 9. Ішекқуыстылар типінің өкілдеріне тән белгілер…
 10. Радиальді симметрияның болуы
 11. Үш қабатты жануар
 12. Атқыш клетканың болуы
 13. Билатеральді симетрияның болуы
 14. Жұлдызша
 15. Қан айналу жүйесінің болуы
 16. Екі қабатты жануар
 17. Желбезектің болуы

 1. 201. Sarcomastigophora типіне қандай кластар жатады.
 2. Sarcodina
 3. Spongia
 4. Loricata
 5. Mastigophora
 6. Placozoa
 7. Microsporidia
 8. Талшықтылар
 9. Cnidosporidia

 

202.Тұшы суларда тіршілік ететін қарапайымдылардың жиырғыш вакуолі қандай қызмет атқарады

 1. зәр шығару
 2. көбею
 3. ас қорыту
 4. тыныс алу
 5. сезім органдарын
 6. осмос қысымын реттеу
 7. қан айналу жүйесін
 8. жыныстық көбею.

203.Грегаринаның денесі қандай бөлімдерден құралған

 1. сизигия
 2. эпимерит
 3. протостомиум
 4. протомерит
 5. мерозит
 6. спорозоит
 7. g. дейтомерит
 8. h. шизонт

204.Губкаларға қандай морфологиялық формалар тән

 1. амфибластула
 2. геммула
 3. сикон
 4. шар тәрізді
 5. аскон
 6. хитинді
 7. g. лейкон
 8. h. хоаноцит

205.Губкалар қай жолмен көбейеді

 1. партогенез арқалы
 2. сыртай бүршектену арқалы
 3. клетканың екіге бөліну арқалы
 4. ішкі бүршік арқалы
 5. дұрыс жауап жоқ
 6. жынысты жолмен
 7. амебоциттер
 8. қарапайым бөліну арқалы
 9. Colenterata типі келесі кластарға бөлінеді
 10. Hydrozoa
 11. Pronozoa
 12. Hydroidta
 13. Sarcodina
 14. Spongia
 15. Scyphozoa
 16. Loricata
 17. Anthoza

207.Гидраның эктодерма қабатында қандай клеркалар орналасқан

 1. талшықты клетка
 2. атқыш клетка
 3. без клетка
 4. интерстициальды клетка
 5. ас қорыту клеткасы
 6. нерв клетка
 7. зәр шығару
 8. мезодерма

208.Қай класс Plathelminthes типіне жатады

 1. Nematoda
 2. Turbellaria
 3. Rotatoria
 4. Trematoda
 5. Hirudinea
 6. Cestoda
 7. g. Hydrozoa
 8. h. Scyphozoa
 9. Эхиноккоктың аралық иесі…
 10. мысық
 11. өзен шаяны
 12. сиыр
 13. шошқа
 14. таспа ұлу
 15. мүйізді қара
 16. g. құмырсқа
 17. h. насекомдар

210.Немиртиналардың қан айналу жүйесі қандай қызмет атқарады.

 1. тасымалдау
 2. ас қорыту
 3. зәр шығару
 4. тыныс алу
 5. жынысыз көбею
 6. жынысты көбею
 7. g. иммунды
 8. h. диффузды

211.Фитонематодтар тобына қандай құрттар жатады.

 1. түктібас құрт
 2. алып свайнігі
 3. бұзғынша нематодасы
 4. Хрбиодрелдар нематодасы
 5. қызылша нематодасы
 6. эноплидалар нематодасы
 7. g. бидай нематодасы
 8. h. адам аскаридасы

212.Буылтық құртарға қандай класстар жатады.

 1. Turdtllaria
 2. Polychftta
 3. Digenea
 4. Oligochaeta
 5. Hydroidta
 6. Hydrozoa
 7. Hirudinta
 8. Rotatoria

213.Буынаяқтылар типінің ерекшілігі.

 1. бақалшақтың болуы
 2. буындалған аяқтарының болуы
 3. гетерономды сегменттердің болуы
 4. хитиннің болуы
 5. целом қуысының болуы
 6. кірпікшелердің болуы
 7. атқыш клетканың болуы
 8. қызыл көшенің болуы

214.Буынаяқтылар типі келесі тип/тармағына бөлінеді.

 1. Branchiata
 2. Conchifera
 3. Trachiata
 4. Plathelminthes
 5. Colenterata
 6. Chelicerata
 7. Rotatoria
 8. Cnidosporidia

215.Дафнияның аяқтары қандай қызмет атқарады.

 1. жылжу
 2. қорғаныс
 3. қорегін жинау
 4. зәр шығару
 5. жынысты көбею
 6. тыныс алу
 7. жынысыз көбею
 8. жиырлу
 9. Үй шыбынының басқа насекомдармен салыстырғанда ерекшілігі неде.
 10. Үш жұп аяқтары болады
 11. бір жұп қанаттары болады
 12. Екі жұп аяқтары болады
 13. ауыз аппараты жалағыш
 14. партогенез жолмен көбейеді
 15. толық түрленіп дамиды
 16. шала түрленіп дамиды
 17. төрт жұп аяқтары бар

217.Кеміргіш ауыз аппараты насекомдардың қай отряд өкілдеріне кездеседі.

 1. Lepidoptera
 2. Orthoptera
 3. Diptera
 4. Odanata
 5. Coleoptera
 6. Anoplura
 7. Rotatoria
 8. Hydrozoa

218.Шаянтәрізділердің бас миы қандай бөлімдерден тұрады.

 1. протоцеребрум
 2. ганглиялардан
 3. дейтоцеребрум
 4. бас миы дамымаған
 5. эктоцеребрум
 6. тритоцеребрум
 7. энтоцеребрум
 8. төрт бөлімнен тұрады.
 9. Насекомдардың бас миы қандай бөлімдерден тұрады.
 10. протоцеребрум
 11. ганглиялардан
 12. дейтоцеребрум
 13. бас миы дамымаған
 14. эктоцеребрум
 15. тритоцеребрум
 16. энтоцеребрум
 17. дұрыс жауап жоқ

220.Насекомдардың личинкаларының қайсысы суда дамиды.

 1. зауза қоңызының дернәсілі
 2. биттің дернәсілі
 3. бұзаубастың дернәсілі
 4. инеліктің дернәсілі
 5. бүргелердің дернәсілі
 6. масаның дернәсілі
 7. көбелектің дернәсілі
 8. безгек масаның дернәсілі
 9. Насекомдардың қайсысы толық түрленіп дамиды.
 10. қоңыздар
 11. бүргелер
 12. инеліктер
 13. тура қанатылар
 14. мақта көбелегі
 15. қандалалылар
 16. шегірткелер
 17. шілділіктер

222.Грегаринаға қандай қоректену әдісі тән.

 1. аутотрофты
 2. паразитті
 3. гетеретрофты
 4. сапрофитті
 5. миксотрофтф
 6. автотрофты
 7. капрофакты
 8. эндо паразитті

223.Cnidosporidia типініңSporozoa типінен айырмашылығы.

 1. омыртқасыз жануарлардың паразиті
 2. балықтардың паразиті
 3. денесі үш бөлімге бөлінеді
 4. қосмекенділердің паразиті
 5. аз қылтанды құрттардың паразиті
 6. спункулидалардың паразиті
 7. насекомдардың паразиті
 8. панспоробластың құрылуы.

224.Безгек плазмодиясы қай организмде дамиды.

 1. адамның
 2. балықтың
 3. қосмекенділердің
 4. масаның
 5. минрганың
 6. безгек масасының
 7. миксиндердің
 8. ұлудың
 9. Ciliophora типінің негізгі белгілері.
 10. талшық арқалы жылжиды
 11. кірпекшелер арқылы жылжиды
 12. денесінде 1 ғана ядро кездеседі
 13. денесінде 2 ядро кездеседі
 14. жалған аяқтары арқалы жылжиды
 15. талшықтары арқалы жылжиды
 16. макронуклеус және микронуклеус ядросы бар
 17. хроматофорасы бар

226.Қарапайымдылардың маңызы.

 1. өндірістік шаруашылығында қолданылады.
 2. филогенетикалық маңызы бар
 3. биофильтер
 4. паразиттер
 5. құрылыста қолданады
 6. фагоцитозды қоректенеді
 7. цистаға айналады
 8. кәдімгі бор
 9. Қарапайымдылардың қайсысы автотрофты жолмен қоректенеді.
 10. амеба
 11. трипаносома
 12. вольвокс
 13. кірпекшелі кебісше
 14. жасыл эвглена
 15. лишмания
 16. эударина
 17. инфузория
 18. Ішекқуыстылардың дернәсілі(личинкасы)
 19. велигер
 20. планула
 21. Мюллер дернәсілі
 22. паренхимула
 23. пилидий
 24. кірпекшелі планула
 25. сцифистома
 26. стробила

229.Насекомдардың қайсысы қоғамдық (қауымдық) насекомдарға жатады.

 1. масалар
 2. бал аралар
 3. қызыл аралар
 4. құмырсқалар
 5. трихограмма
 6. шегірткелер
 7. термиттер
 8. соналар

230.Насекомдар немен қоректенеді.

 1. өсімдіктердің жапырақтарымен
 2. плантонкдармен
 3. жануарлардың қанымен
 4. фитопланктондармен
 5. синтетикалалық материалдармен
 6. жануарлардың қиымен
 7. минералдық заттармен
 8. пласмастармен
 9. Кенелер немен қоректенеді.
 10. детритпен
 11. фитопланктондармен
 12. ұсақ жануарлармен
 13. минералдық заттармен
 14. синтетикалалық материалдармен
 15. насекомдардың дернәсілдерімен
 16. мұнай өнімдерімен
 17. әк,борлармен қоректенеді

232.Иықаяқтылар денесі қандай сегменттерге бөлінген.

 1. алдынғы-эпистомальды
 2. посттанулярлы
 3. ортанғы-лофофоральды
 4. денесі бүтін
 5. артқы-тұлға
 6. төрт сигментке бөлінген
 7. пароподияға
 8. эктодерма және энтодерма қабатына бөлінген

233.Пагонофоралар типіне қай метамерия типі тән.

 1. гомономды метамерия
 2. гетерономды метамерия
 3. ларвальді метамерия немесе алғашқыц метамерия
 4. гастральді метамерия
 5. постларвальді метамерия немесе екінші реттік метамерия
 6. эктомезенхимді
 7. постанулярлы метамерия немесе үшінші реттік метамерия
 8. энтомезенхимді

234.Нематодалардың қайсысы адамда паразиттік тіршілік етеді.

 1. Trichocephales trichiurus
 2. Tfenia solium
 3. Ancylostoma duodenale
 4. Fasciola hepatica
 5. Digenea
 6. Ascaris Lumbrocoides
 7. Loricata
 8. Phoranidea

235.Сырттай ұрықтану … тән.

 1. қос мекенділерге
 2. бауырымен жорғалаушыларға
 3. құстарға
 4. сүтқоректілерге
 5. адамға
 6. көл бақасына
 7. тасбақаға

h құрбақаға

236.Қабыршақты жорғалаушыларға жататын:

 1. жыландар
 2. крокодилдер
 3. cұр кесертке
 4. тритондар
 5. саламандралар
 6. бат-бат
 7. тасбақалар
 8. кесел

237.Құйрықты қосмекенді

 1. Тарбақа
 2. Құрбақа.
 3. Жасыл құрбақа.
 4. Тарғыл бақа.
 5. Кәдімгі тритон.
 6. Саламандра
 7. кродилдер
 8. Жалды тритон

238.Мишығы нашар дамыған:

 1. Қосмекенділерде.
 2. Сүйекті балықтарда.
 3. Шеміршекті балықтарда.
 4. Шеміршекті балықтарда.
 5. Жорғалаушыларда.
 6. тритондарда
 7. Құстарда.
 8. саламандрада
 9. .Құс миының жорғалаушыға қарағанда өте жақсы жетілген бөлігі:
 10. a. аралық ми

b тек қана сопақша ми

 1. алдыңғы ми сыңарлары
 2. тек қана ортаңғы ми
 3. ми бөлімдері жақсы дамымаған
 4. f. мишық
 5. g. вароли көпрігі
 6. h. ми сыңарлары

240.Орман құсын анықтаңыз.

a.Тоқылдақ.

b.Пингвин.

c.Шағала.

 1. Құрлар

e.Страус.

 1. Дуадақ

g.Сойкалар

 1. Түйеқұс

241.Жұмыртқа салушы сүтқоректілердің мекені:

 1. Австралия

b.Африка

c.Европа

d.Америка

e.Азия

 1. Жаңа гивенея
 2. Шығыс азияда
 3. Тасмания

242.Сүтқоректілердің бәріне ортақ және ерекше белгілері:

 1. Күректістері жақсы дамыған.
 2. Үш түбірлі тістер.
 3. Тістері жақсүйектерден ұяларға тіс түбірімен бекиді.
 4. Дентиннен тұрады.
 5. Кіреуке қаптайды.
 6. Cүт бездерінің болуы
 7. Cүт бездері болмайды
 8. Денесін түкті жамылғы қаптауы.

 

 

243.Сүтқоректілерге тән емес белгі:

 1. Денесін түкті жамылғы қаптауы.
 2. Мойын омыртқалары көп санды
 3. Құлақ қалқанының болуы.
 4. Қауырсынды жамылғы.
 5. Тістері жақсүйектерден ұяларға тіс түбірімен бекиді.
 6. Сүт бездерінің болуы.
 7. Қыр сүйегінің болу
 8. Баласын сүтпен асырау.

244.Ұшатын сүтқоректі:

 1. Жарқанат.
 2. Қасқыр
 3. Жирен түн
 4. Көртышқан.
 5. Десмодус
 6. Қосаяқ.
 7. Ұшатын тиін
 8. Кірпі.

245.Түрленбей дамитын омыртқасыз жануарларға жататындар-

 1. Өрмекшілер.
 2. Турақанаттылар.
 3. Қоңыздар
 4. Жарғаққанатылар
 5. Бүйі
 6. Жәндіктер.
 7. Қарақұрт
 8. Көбелектер

246.Артқа қарай да еркін жүзе алатын жәндік:

 

 1. Шұбалшаң.
 2. Өзен шаяны
 3. Балық.
 4. Шаян.
 5. Акула
 6. Өрмекші.
 7. Сүлік.
 8. Таңқы шаян

 

 

 

 

247.Күйіс қайырмайтын жұптұяқтылар?

 1. кәдімгі бегемоттар.
 2. бұландар
 3. зубрлар
 4. қабан
 5. жирафтар
 6. жабайы ешкі
 7. шошқа
 8. түйелер

248.Маймылдардың басқа сүтқоректілерден ең басты айырмашылығы?

 1. бас миы мөлшерінің үлкендігі
 2. Бас миы нашар дамыған
 3. ұзын саусақтарымен ағаш бұтағын мықтап ұстауында
 4. үлкен ми сыңарларында иірімдердің көп болуында.
 5. Ағашты қармап ұстайтын бес саусақты аяқтарының болуы
 6. Орталық нерв жүйесі өте жақсы дамыған
 7. аяқтары өте тез қозғалғыш болуында
 8. жақсы естіп, жақсы көруінде

249.Кеңтанаулы маймылдардың негізгі өкілі?

 1. өрмекші тәрізді маймылдар.
 2. горилла
 3. ревундар
 4. мартышкалар
 5. ойнампаздар
 6. шимпанзе
 7. макакалар
 8. павиандар

250.Төменде келтірілген маймылдардың адамдарға едәуір жақын тұратыны қайсысы?

 1. горилла.
 2. нағыз мартишкалар
 3. павиандар
 4. орангутан
 5. лемурлар
 6. шимпанзе
 7. үлкен ми сыңарларында иірімдердің көп болуында.
 8. мартышка

251.Тыныс алу жүйесінің төменде аты аталған өзгешеліктерінің қайсылары сүтқоректілерге тән?

 1. трахея нашар дамыған
 2. өкпесі болмайды
 3. өкпеде көп мөлшерде альвеолдар бар
 4. өкпеде альвеолдар аз мөлшерде болады
 5. көк ет бар
 6. суда жасайтын түрлері желбезекпен тыныс алады
 7. көмекей дамымаған
 8. Трахеялар мен бронхылар өте жақсы жетілген

252.Жыртқыш сүтқоректілердің систематикасында қандай морфологиялық өзгешеліктер негізгі маңызға ие?

 1. тіс жүйесінің құрылысы.

 

 1. жануар тектес азықпен қоректенуі
 2. дене мөлшері
 3. аяқтарының құрылысы
 4. бірінші нағыз азу тісі ерекше үлкен, әрі өткір болады.
 5. есту органдарының құрылысы
 6. бұғанасы кейбіреуінде рудимент түрінде болады
 7. шошақ тістері нашар жетілген.

 

253.Сүтқоректілерге тән көбею және даму жолдарын атаңдар?

 1. аноморфоз жолмен дамиды
 2. аллантойсты қағанақ арқылы жатында даму
 3. ұрықты арнаулы қалтада алып жүру
 4. сыртай ұрықтанады
 5. метаморфоз жолымен даму
 6. Жұмыртқа жолының бір ұшы клоакаға келіп ашылды
 7. іштен ұрықтану
 8. уылдырық шашу арқалы

254.Қоршаған ортаның қандай факторлары сүтқоректілердің жасауына және таралуына әсер етеді?

 1. анропогендік фактор
 2. атмосфера қасымы
 3. биотикалық фактор
 4. ионосфера әсер етеді
 5. жарық
 6. өсімдіктер
 7. күнің ұзақтығы
 8. температура

255.Сүтқоректілердің қан айналым жүйесіне қандай ерекшеліктер тән?

 1. жүрегі төрт бөлікті.
 2. бір оң жақ қолқа доғасы бар
 3. екі қан айналу жүйесі бар
 4. қолқа доғасындағы қан аралас
 5. бүйректің қақпа жүйесі редукцияға ұшыраған
 6. бір ғана сол жақ қолқа доғасы бар
 7. қолқаның оң және сол доғалары бар
 8. қан айналу жүйесі нашар дамыған

256.Қайсы желілерде тыныс алу органы-өкпе көп ұяшықты және тыныс алу беті үлкен болады?

 1. сүтқоректілерде.
 2. шеміршекті балықтарда
 3. құйрықсыз кесірткелерде
 4. Насеком жемділерде
 5. құйрықты кесірткелерде
 6. құстарда
 7. Қол қанаттыларда
 8. жорғалаушыларда

257.Қайсы желілерде несеп несепағар арқылы қуыққа түсіп, одан дербес тесік арқылы сыртқа шығарылады?

 1. балықтарда
 2. сүтқоректілерде.
 3. майшабақ тәрізділерде
 4. құстарда
 5. тұқы тәрізділерде
 6. жорғалаушыларда
 7. құйрықты қосмекенділерде
 8. қосмекенділерде

258.Төрт бөлімнен тұратын күрделі қарын кімдерге тән?

 1. бантенг
 2. бір өркешті түйеде
 3. барлық өсімдіктекті ірі азықпен қоректенетіндерге
 4. бизон
 5. құндыздарда
 6. екі өркешті түйелерде
 7. бегомотарда
 8. зубр

Гепард (Асіпопух jиЬаtиз) және арыстан мен сілеусін — жануарларды иттерше куып жүріп ұстайды. Бұлардың жырт-қыш тісі өте жақсы жетілген. Тіс формуласы:

259.мына тіс формуласы қандай жануарларға тән.

 1. гепартқа
 2. түлкіге
 3. арыстанға
 4. қасқырға
 5. қолтырауынға
 6. сілеусінге
 7. борсықа
 8. аюға

260.Қандай құстар қызыл шақа балапанды тобына жатады?

 1. қара торғайлар.
 2. тауықтар
 3. қарлығаштар
 4. үйректер
 5. аққулар
 6. құрлар
 7. шыбын қақыштар
 8. қаздар

261.Археоптерикстің қазіргі құстардан негізгі айырмашылығы неде?

 1. тісі жақ сүйектеріне орналасқан.
 2. қанаттары болмайды
 3. қауырсын жамылғысы болады
 4. қанаттары болады
 5. құйрық бөлімінің ұзын 20 шақты омыртқадан тұруы
 6. денесі қасаң қабыршақты
 7. алдыңғы үш саусағында жетілген тырнақтары болған
 8. қауырсын жамылғысы нашар дамыған

262.Құстардың артқы аяқ қаңқасына тән сүйектер:

 1. жіліншік.
 2. бұғана
 3. шынтақ сүйек
 4. ортан жілік
 5. тоқпан жілік
 6. кәрі жілік
 7. асықты жілік
 8. білек сүйектер

263.Құстардың сүтқоректілермен бірге жануарлар әлемінде басымшылық көрсетуінің, көп таралуының себебі неде?

 1. миграция жасауында
 2. нерв жүйесі және сезім мүшелері құрылысының күрделілігі
 3. қанқа сүйектеріне байланысты
 4. күрделі мінез-қылықты болуында
 5. сыртай ұрықтануында
 6. іштей ұрықтауына байланысты
 7. жылықандылығы, температурасының тұрақты болуы
 8. дене температурасы тұрақты емес

264.Ұшуына байланысты құстардың қанқасында қандай ерекшеліктер пайда болды?

 1. ортан жілік күрделі дамыған
 2. он екі жұп қабырғалары дамыған
 3. сүйектерінің іші қуыс, ауаға толы
 4. саусақ сүйектері жақсы дамыған
 5. төс сүйегі жетілген килі бар
 6. омыртқа жотасының сүйектері бірікпеген
 7. омыртқа жотасының сүйектері біріккен және күрделі сегізкөз түзеді
 8. қаңқа сүйектері ауыр және мықты

265.Ұшу қабілетінен айырылған құс:

 1. бүркіт
 2. құмай
 3. киви
 4. казуарлар
 5. бөдене
 6. нанду
 7. дегелек
 8. тырна

266.Қырлы төсті отряд үстіне қандай отрядтар кіреді.

 1. гагар тәрізділер отряды
 2. нандулар отряды
 3. түйеқұстар отряды
 4. ескек аятылар отряды
 5. казуарлар отряды
 6. кивилер отряды
 7. сутатарлықтар отряды
 8. пингивиндер отряды

Жақ аппараттарының сүйектері және онымен байланысатын тандай, қанат тәрізді және бұдыр бетті сүйектер бірімен-бірі қозғалмалы болып орналасқан.

267.Ұршықсап, сарлан, ұсаған кесірткелердің жыланнан айырмашылығы неде?

 1. Жақ аппараттарының сүйектері қозғалмалы
 2. қимылдайтын қабақтарының болуы
 3. жоғарғы жақтың сүйектері бассүйекке қимылсыз бекіген
 4. тандай, қанат тәрізді және бұдыр бетті сүйектер бірімен-бірі қозғалмалы
 5. төменгі жақтың сол және оң жақ бөліктері қимылсыз қосылып өскен
 6. сыртынан көрініп тұратын дабыл жарғағының болмайды
 7. қимылдайтын қабақтарының болуы және сыртынан көрініп тұратын дабыл жарғағының болуы
 8. төс сүйегінің және көпшілігінде аяқ белдеуінің болуында
 9. Зиянды қосжақтауы моллюскаларға … жатады:
 10. Кеме құрты.
 11. Айқұлақ, інжуір

c.тарақша, устрица

 1. d. теңіз меруерті, кардиум
 2. e. тридакма, адакна
 3. бауыраяқтылар
 4. тас қашағыштар
 5. әктескіш

 

 1. Терісінде мүйізді қабыршақ немесе мүйізді қалқан қайсында болады?
 2. жорғалаушылардың
 3. қосмекенділердің
 4. қолтырауындардың
 5. балықтардың
 6. қабыршақтылардың
 7. сүтқоректілердің
 8. казуарлардың
 9. құстардың
 10. Қайсы желілерде скелет бөлімдері-бассүйек, омыртқа жотасы және аяқ скелеті болады, көкірек клеткасы жоқ, қабырғалары болмайды, болсада бастапқы сатысында болады?
 11. көл бақаларында
 12. құстарда
 13. құйрықсыз қосмекенділерде
 14. балықтарда
 15. аяқсыз қосмекенділерде
 16. сүтқоректілерде
 17. құйрықты қосмекенділерде
 18. жорғалаушыларда

271.Сүтқоректiлердiң қай түрлерiнде сiлекей бездерi дамымаған?

 1. көн табандылар
 2. дилфин тәрізділерде
 3. жыртқыштар
 4. тісіз киттерде
 5. кемiрушiлер
 6. кемңрушілерде
 7. кит тәрiздiлер
 8. қол қанаттылар
 9. Тимпенальды мүшесi бар жануарды ата:
 10. шегiрткеде
 11. бүргелерде
 12. шекшек
 13. биттерде
 14. шырылдауық шегірткеде
 15. шаян тәрiздiлерде
 16. қос қанаттыларда
 17. көбелеклектерде

273.Бауыр сорғышының ақ сұламадан көбеюде айырмашылығы:

 1. қосжынысты
 2. негізгі иесі бар
 3. пiллә түзедi
 4. даражынысты
 5. аралық иесi бар
 6. аралық иесі бар
 7. тiрiдей туады
 8. айырмашылығы жоқ

274.Ланцетиктің қандай белгісі омыртқалы жануарларға тән емес?

 

 1. Жүрек пен миы жоқ..
 2. Жұп аяқтарының болмауы.
 3. Бас сүйегі болмайды
 4. Бірқабатты эпителий жабыны.
 5. Хорда өмір бойы сақталады
 6. Сүзу жолымен баяу қоректену.
 7. Желбезек арқылы тыныс алады
 8. Зәр шығару жүйесі метанефрияльді

275.Уылдырық шашу дегеніміз не?

 

 1. Балықтарың көбею кезіндегі күрделі инстикті мінез-қылығы.
 2. Балықтардың ұрпағын қалдырудағы әрекеті
 3. Миграция (қолайлырақ жерге ауысу).
 4. Уылдырықшалардың дамуы.
 5. Көбею формасы болып табылады
 6. Ұрпағына қамқорлық жасау.
 7. g. Зат алмасу қызметін атқарады
 8. Ұрпағын қоректік затпен асырау.

276.Қандай балықтарда желбезек қақпағы болмайды?

 

 1. Шеміршекті балықтарда.
 2. Сүйекті балықтарда
 3. Теңіз шайтаныңда
 4. Бекірелерде.
 5. Саусаққанатты балықтарда.
 6. Скаттарда
 7. Тұқы балықтарда
 8. Қостыныстыларда.

 

 

277.Алабұғаның желбезек қақпақшасы қандай қызмет атқарады?

 

 1. Нәзік желбезектерді сырт жағынан қорғап, жауып тұрады.
 2. Желбезекті сырт жағынан жауып тұрады
 3. Зәршығару.
 4. Қорғаныс қызметін атқарады
 5. Дәм сезу.
 6. Тірек қызметін
 7. Иіс сезу қызметін
 8. Кез-келген газдарды өткізеді.

 

278.Бақаның артқы аяқ белдеуі қандай сүйектерден құралған?

 

 1. Ортан жіліктен
 2. Тоқпан жілік
 3. Жамбас сүйектерінен.

 

 1. Қарға сүйектерінен.
 2. Асықты жілік
 3. Жауырын сүйектерінен.
 4. Табан сүйектер
 5. Бұғана сүйектерінен.

 

279.Шеміршекті балықтарға қайсысы жатады?

 

 1. Акула.
 2. Теңіз періштесі
 3. Бекіре.
 4. Скаттар
 5. Алабұға.
 6. Латимерия.
 7. Нерка
 8. Сом (жайын).

 

280.Құйрықты қосмекенділерге қайсысы жатады?

 

 1. Жалды тритон.
 2. Жасыл бақа
 3. Құр бақа.
 4. Отты саламандра
 5. Құрбақа.
 6. Амбистон
 7. Кәдімгі бақбақыл.
 8. Жайынауызды тарбақа..

 

281.Бақаның дернәсіліне қандай мүшелер тән?

 

 1. Бүйір сызық.
 2. Құрсақ қанаттары болады
 3. Өкпе.
 4. Желбезек
 5. Үш камералы жүрек.
 6. Жарғақты құйрық
 7. Омыртқа.
 8. Қанат.

282.Бақаның терісі немен ерекшеленеді?

 

 1. Тері бездерінен үнемі шырыш бөлініп тұрады.
 2. Терісі сүйекті қабыршақтармен қапталған.
 3. Эпидермисінде улы бездер болады
 4. Терісі сүйекті шытырлармен қапталған
 5. Терісі қабыршақтармен қапталған
 6. Тері бездерінен сұйық шырыш бөлінбейді.
 7. Терісі жалаңаш болады
 8. Терісі өте қалың болады.

 

283.Құрылысы жағынан кесіртке жүрегінің қосмекенділер жүрегінен айырмашылығы неде?

 

 1. Қарыншасын ішкі жағынан перде оң жақ және сол жақ бөлімге жарым жартылай бөліп тұрады.

 

 1. Жүрегі болмайды
 2. Жүрегі екі құлақшадан тұрады.
 3. Жүрегі үш бөлімнен тұрады
 4. Жүрегі екі қарыншадан тұрады
 5. Жүрегі екі құлақшадан бір қарынша болады
 6. Жүрегі бір құлақшадан тұрады.
 7. Бір жүрекше бір қарынша болады.

284.Қандай сүйектер кесірткенің алдыңғы аяқ қаңқасын құрайды?

 

 1. Тоқпан жілік.
 2. Табан сүйектері
 3. Ортан жілік.
 4. Кәрі жілік.
 5. Жамбас.
 6. Омыртқа жотасы.
 7. Алақан саусақ сүйектері.
 8. Алдыңғы иық белдеуі.

 

 1. Мүкі тістілер отрядының өкілдері
 2. жалқау аңдар
 3. сүтқоректілер
 4. броненостар
 5. құмырсқа жегіштер
 6. сауыттылар
 7. ехидналар
 8. кенгурулар
 9. жабайы ит динго

 

286.Қосмекенділерге тән ерекшеліктер:

 

 1. Аяқ сүйектері үш бөліктен тұрады, алақан және табан сүйектері.
 2. Жүрегі 4 камералы
 3. Басы қозғалмайды, тұлғасы мен мойын омыртқасы арқылы жалғасқан.
 4. Желбезекпен тыныс алады
 5. Мойыны ұзын.
 6. Балықтардың басы сияқты қозғалмайды.
 7. Ұрықтануы аналықтың денесінен тыс, сыртта болады
 8. Мойыны жеті омыртқадан тұрады.

 

 

287.Тұщы су қоймасындағы балық шабақтарының негізгі қорегі:

 

 1. Дафния.
 2. b. Судағы микроорганизмдермен
 3. Есекқұрттар.
 4. циклоптар.
 5. Өсімдіктер.
 6. Балықтармен
 7. Жоғары сатыдағы өсімдіктер.
 8. Өзен шаяны.

 

288.Газелдер, антилоптар, жирафтар жұптұяқтыларға жатады, осы отрядқа таға да қайсысын жатқызады?

 

 1. Бегемот.
 2. Лама
 3. Қабан
 4. Құлан
 5. Жылқы.
 6. Құдыр
 7. Зебра.
 8. Африкалық піл.

 

 

289.Балықтар қандай жүзбеқанаттарының көмегімен жоғары және төмен түседі?

 

 1. Құйрық және көкірек.
 2. Арқа қанаттары
 3. Құрсақ және аналь.
 4. Көкрек және құрсақ қанаттары
 5. Жұп көкірек қанаттары.
 6. Жұп құрсақ қанаттары.
 7. Жұп көкірек және құйрық
 8. Құрсақ және арқа.

 

290.Балықтың суда қозғалуын қамтамасыз етеді:

 1. Қабыршақты қабығы.
 2. Жинақсыз формасына байланысты
 3. Аз қозғалатындары.
 4. Денесінің сүйір формасы.
 5. Тері қабаттары
 6. Тері бездерінен бөлінетін сұйықтық.
 7. Қабыршақты қабығы.
 8. Дене формасына байланысты емес.

 

 

291.Ұрпағына қамқорлық жасауы жақсы жетілген балықтар:

 

 1. Аз ұрпақтарымен ерекшеленетіндері.
 2. Өте аз уылдырық шашатын балықтар
 3. Жұмыртқа салатындары
 4. Миллиондаған уылдырық шашатындары.
 5. Тірі туатындары.
 6. Уылдырығына қамқорлық жасайты балықтар
 7. Кіші мөлшердегілері.
 8. Аз қозғалатындары.

 

292.Өрістегіш балықтар:

 

 1. Бекіре, кета, кей майшабақтар
 2. Дөнгелек ауыздылар
 3. Скат, камбала.
 4. Майшабақтар
 5. Акула, тунец.
 6. Бекіре тұқымдасы
 7. Камбала, майшабақ.
 8. Кета, скат.

 

293.Балықтардың зәр шығару жүйесі неден тұрады?

 

 1. Бүйректен, екі несіпағардан, қуықтан және аналь тесігінің артындағы несепті шығаруға
 2. Мезонефрос-алғашқы бүйрек
 3. Бүйректен, қуықтан
 4. Қос вольфов қаналшалары
 5. Лента тәрізді бүйректен, клоакадан.
 6. Нерв тамырларынан
 7. Бүйректен, қуықтан, клоакадан.
 8. Жұмыртқадан, несепағардан, несеп шығаратын арнайы тесіктен.

 

 1. 294. Қандай құстардың тұмсығының жиегінде мүйізді өсінділер болады?

 

 1. Қаздарда.
 2. Крохолдарда
 3. Бүркітте.
 4. Торғайда.
 5. Үйректерде
 6. Дуадақта.
 7. Торғайларда
 8. Жапалақта.

 

 1. Құс төссүйегінде болатын қырсүйектің қандай маңызы бар?

 

 1. Тыныс алу қызметін атқарады
 2. Көкірек бұлшықеттің бекінетін орны.
 3. Тепе-теңдікті сақтайды.
 4. Қанаттарын төмен түсіруге қатысады
 5. Қабырғалардың бекінетін орны.
 6. Кеуде бөлімін кеңейтеді.
 7. Қорғану қызметі.
 8. Қанаттарын қозғалтатын ірі бұлшықеттер орналасады

 

 1. Қауырсынды майлауды және мамық қабығына су өтпеу үшін қажетті құйымшақ безі, кездеспейді:

 

 1. Қаздарда.
 2. Африка түйеқұсы
 3. Түйеқұстарда.
 4. Шымшықтарда
 5. Аққуларда.
 6. f. Кәдімгі нанду
 7. Балшықшы құстарда.
 8. Үйректерде.

 

 1. Қандай жануарларда көк ет көкірек қуысын құрсақ қуысынан бөліп тұрады?
 2. Сүтқоректілерде.
 3. Шеміршекті балықтар
 4. Жорғалаушыларда.
 5. Алғашқы аңдар
 6. Қосмекенділерде.
 7. Балықтарда.
 8. Құстарда.
 9. Нағыз аңдар

 

 1. Қандай сүтқоректілерде сүт бездері нашар дамыған, емізгі болмайды.
 2. Ехиднада.
 3. Кенгуруде.
 4. Коалада.
 5. Кірпіде.
 6. Қоянда.

f.Үрек тұмсық

 1. Қасқыр

h.Проехидна

 1. Ескек аяқтылар отрядына қандай түрлер кіреді
 2. теңіз мысығы
 3. балықтар
 4. тюленьдер

d.теңіз арыстаны

 1. пингвин
 2. теңіз қояны
 3. бауырымен жорғалаушылар
 4. морждар

 

 1. Осы кездегі тіршілік еретін моллюскалардың ең ірілері
 2. Гигант кальмар
 3. Каракатица
 4. Тереңде жүзетін сегізаяқ
 5. Науплиус
 6. Тридакна
 7. f. Өзен шаяны
 8. g. Он аяқтылар
 9. h. Тен аяқтылар

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1efg

2efh

3afh

4bch

5vfh

6afd

7afg

8cdf

9afh

10ced

11ceg

12aef

13dfh

14dfh

15dfh

16afh

17dh?

18acf

19aef

20ceh

21vfg

22dfg

23vfg

24vef

25efh

26fgh

27vfg

28vdf

29dfg

30dfg

31vfh

32cfh

33dfh

34efg

35cfg

36afg

37cdf

38adh

39cgh

40fdh

41fgh

42fgh

43bfh

44afh

45fgh

46veh

47adh

48aeh

49egh

50cfh

51fgh

52ceg

53bfh

54dfh

55bcd

56cfh

57bfh

58cfh

59bfh

60afh

61cfh

62cde

63agh

64bdg

65adg

66afg

67cfg

68cfh

69cfh

70chf

71bdf

72afh

73efh

74cfh

75cfh

76ach

77ach

78bfh

79dfh

80bfh

81adg

82bfh

83bfh

84ehf

85bfh

86bfh

87ach

88aeh

89bdf

90egh

91dfh

92afh

93efh

94afh

95b

96bfh

97bdh

98aeh

99bch

100cfh

101bfh

102bfh

103afh

104ach

105ceg

106bfh

107adh

108bdh

109bfh

110cfh

111ach

112fgh

113dfh

114bfh

115ach

116ef

117ach

118bfh

119bfh

120bfh

121cdh

122cfg

123cgh

124adh

125bf

126bdh

127dfh

128dfh

129efh

130cfh

131cfh

132ceh

133cfh

134cgh

135cef

136bdf

137adg

138bdf

139bfh

140bdg

141dfh

142abd

143cfh

144cfh

145beh

146bcd

147bdf

148afh

149dfh

150ach

151efh

152cfh

153afh

154dfh

155ceh

156dfh

157bfh

158abd

159bcd

160abd

161bfh

162ceg

163beh

164cfh

165bfh

166cfh

167bfh

168bfh

169acg

170adf

171bgh

172acg

173beh

174cfh

175dfh

176abd

177dfh

178cfh

179beh

180afh

181bdh

182ach

183abd

184bfh

185aeh

186cfh

187bcg

188beh

189adg

190bdg

191adg

192bfh

193adg

194acf

195acf

196ach

197bdg

198ace

199afh

200acg

201ad?

202adf

203bdg

204ceg

205bdf

206afh

207bdf

208bdf

209cdf

210adg

211ceg

212bdg

213bcd

214acf

215acf

216bdf

217bde

218acf

219acf

220dfh

221ace

222bd?

223bdh

224adf

225bdg

226beh

227ceg

228bdf

229bdg

230acf

231acf

232ace

233ceg

234acf

235afh

236acf

237efg

238afh

239cf?

240adg

241afh

242cfh

243bdg

244ace

245aeg

246bdh

247adg

248adf

249ace

250adf

251ceh

252aeg

253bcg

254efh

255acf

256adg

257ace

258adh

259acf

260acg

261aeg

262adg

263bdg

264ceg

265cdf

266adg

267bcg

268agh

269ace

270ace

271bdg

272ace

273bef

274acg

275abe

276acf

277abd

278aeg

279abd

280adf

281adf

282acg

283adf

284adg

285ade

286acg

287abd

288acf

289def

290adf

291abf

292adf

293abd

294abe

295bdh

296bcf

297adh

298afh

299afh

300abc