«Тілді жоғарғы мектепте оқыту әдісдтемесі»

 

<question> “Қазақ хрестоматиясы” және “Қазақтарға орыс тілін үйретудің бастауыш құралы” оқулықтарын жазған.

<variant>Ы. Алтынсарин

<variant>Ысқақов

<variant>Қ. Жұбанов

<variant>Байтұрсынов

<variant>Жиенбаев

<question> Ғали Бегалиевтің “Бастауыш мектепте қазақ тілінің методикасы” оқулығы нешінші жылы баспадан шықты?

<variant>1940 ж.

<variant>1943 ж.

<variant>1950 ж.

<variant>1951 ж.

<variant>1960 ж.

<question> Ш.Әуелбаев “Қазақ тілі синтаксисі мен пунктуациясын оқытуға арналған құрылымдық схемалар” атты еңбегінің баспадан шыққан жылы.

<variant>1971 ж.

<variant>1970 ж.

<variant>1975 ж.

<variant>1978 ж.

<variant>1960 ж.

<question>Оқу материалының логикалық жағынан бірізбен сатылай құрылу, берілу тәртібі:

<variant>Оқытудың саналылық принципі Оқытудың жүйелілік принципі

<variant>Оқытудың берік, тиянақты болу принципі

<variant>Оқытудың материалды дұрыс орналастыру принципі

<variant>Оқытудың саналылық принципі

<variant>Оқытудың ғылыми принципі

<question> Қазақ тілі пәнінің бағдарламалары мен оқулықтарының жасалауда басшылыққа алатын дидактикалық принцип.

А Оқытудың ғылыми принципі

<variant>Оқытудың көрнекілік принципі

<variant>Оқытудың ғылыми принципі

<variant>Оқытудың алдын ала болжау принципі

<variant> Оқытудың жүйелілік принципі

<question>Грек тілінен алғанда ыдырату – қосу деген мағынаны білдіретін әдіс түрі.

<variant>Анализ – синтез

<variant>Индукция – редукция

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Көрнекілік әдіс

<variant>Оқулық пен оқу құралдарын пайдалану әдісі

<question> “Анализсіз синтездің болуы мүмкін емес”, — деп дәлелдеген:

<variant>Ф. Энгельс

<variant>К. Ушинский

<variant>Ә. Хасенов

<variant>Г. Мұсабекова

<variant>Көшербаев

<question>Өмірдегі шындық пен ғылым заңдарын әр жақты талдап түсіндіретін және оны жинақтап білудің жолдарын үйрететін әдіс.

<variant>Анализ – синтез

<variant>Индукция – дедукция

<variant>Әңгімелесу

<variant>Көрнекілік

<variant>Жаттығу әдісі

<question>Диапозитивтіккөрнекілік түрі

<variant>Кино, фольклор

<variant>Тақта

<variant>Альбом

<variant>Кескінді әріптер, карточкалар

<variant>Оқулық, оқу құралдары

<question> Қазақ тілін оқытуда ерекше көп қолданылатын және өте өнімді көрнекіліктің бірі.

<variant>Тақта көрнекілігі

<variant>Диапозитивтік көрнекілік

<variant>Символикалық көрнекілік

<variant>Альбом көрнекілігі

<variant>Зат пен нәрсенің өзін көрсету

<question>Бір құбылыс пен екінші құбылысты салыстырып көрсету үшін қолданылатын көрнекілік

<variant>Диаграммалық көрнекілік

<variant>Сурет көрнекілігі

<variant>Модельдік көрнекілік

<variant>Плакаттық көрнекілік

<variant>Схемаклық көрнекілік

<question> Тіл материалдарын оқушыларға алуан түрлі шартты белгілер арқылы түсіндіретін көрнекіліктің түрі

<variant>Символикалық

<variant>Схемалық

<variant>Модельдік

<variant>Диапозитивтік

<variant>Тақта көрнекілігі

<question> Өтілген тақырыпты тиянақты меңгертуге арналып ұйымдастырылатын сабақ түрі

<variant>Бекіту сабағы

<variant>Жаңа материалды өту сабағы

<variant>Тексеру сабағы

<variant>Біріктірілген сабақ

<variant>Қайталау сабағы

<question>Өткен материалды қаншалықты меңгергендігін байқау мақсатында ұйымдастыратын сабақ түрі

<variant>Тексеру сабағы

<variant>Біріктірілген сабақ

<variant>Бекіту сабағы

<variant>Жаңа материалды өту сабағы

<variant>Қайталау сабағы

<question>Тілдік материалды әр жақты талдап меңгертуге негізделген сабақ түрі

<variant>Жаңа материалды өту сабағы

<variant>Біріктірілген сабақ

<variant>Бекіту сабағы

<variant>Қайталау сабағы

<variant>Тексеру сабағы

<question> Сыныпта грамматикалық талдаулар негізінен неше түрлі жолмен амалға алынады?

<variant>2

<variant>5

<variant>4

<variant>1

<variant>8

<question> Грамматикалық талдаудың көлемі мен мақсатына қарай неше түрге бөлінеді?

<variant>3

<variant>5

<variant>6

<variant>1

<variant>4

<question>Өтілген тілдік материалды түгел қайталап, оның ерекшеліктерін толық қамтиды:

<variant>Ауызша талдау

<variant>Жазбаша талдау

<variant>Толық талдау

<variant>Бөліп талдау

<variant>Ішінара талдау

<question>Өтілген материалдың бір тарауына ғана жүргізілетін талдау:

<variant> Бөліп талдау

<variant>Ішінара талдау

<variant>Толық талдау

<variant>Ауызша талдау

<variant>Жазбаша талдау

<question> Жекеленген ғылыми саланың мазмұнындағы әр тақырыптың түрлеріне қарай талдау түрі:

А Ішінара талдау

<variant>Бөліп талдау

<variant>Толық талдау

<variant>Ауызша талдау

<variant>Жазбаша талдау

<question> Талдау жүргізілетін орнына қарай нешеге бөлінеді?

<variant>2

<variant>1

<variant>3

<variant>4

<variant>5

<question> Фонетикалық талдау ең алдымен жүргізіледі:

<variant>Дыбыс түрлеріне

<variant>Дауысты дыбыс түрлеріне

<variant>Буын түрлеріне

<variant>Дауыссыз дыбыс түрлеріне

<variant>Екпін түрлеріне

<question>Бақылау диктанты қанша уақытты жазылып бітуі тиіс?

<variant>25 –30 минут

<variant>35 – 45 минут

<variant>30 –35 немесе 40 – 45 минут

<variant>15 –30 немесе 30 – 35 минут

<variant>45 минут

<question>Грамматикалық материалға байланыстыжәне сөздер мен сөз тіркесін қатесіз жазу үшін өткізілетін диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Іздету диктанты

<question> Белгілі бір орфографиялық ережеге, сөздер мен сөз тіркестерін жазуға байланысты жүргізілетін диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<question> Мәтінді мұғалімнің айтуы бойынша емес, өздігінше жатқа жазу диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Сөздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<question> Жаңа материалды игерту мен бекітуде жаттығу әдісі ретінде өткізілетін диктант

<variant>Түсіндірме диктанты

<variant>Терме диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<question> Барлық мәтінді не сөйлемді түгел жазбай, мәтіннің ішінен анықтамаға не ережеге байланысты жеке сөз, сөз тіркесі, сөйлемдерді теріп жаздыратын диктант

<variant>Іздету диктанты

<variant>Сөздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Терме диктант

<variant>Түсіндірме диктант

<question> Әр түрлі жаттығулар жататын диктант

<variant>Шығармашылық диктанты

<variant>Іздету диктанты

<variant>Терме диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Сөздік диктант

<question> “Қазақ тілі орфографиясының негізгі ережелеріне өзгерістер мен толықтырулар енгізу туралы” Қазақ ССР Жоғарғы Советінің қаулысы шыққан уақыт

<variant>25 тамыз 1983 ж.

<variant>14 қаңтар 1982 ж.

<variant>1 қыркүйек 1983 ж

<variant>9 тамыз 1988 ж.

<variant>10 шілде 1990 ж.

<question> Ү сынып үшін жүргізлетін диктант нормасы

<variant>100 – 150 сөз

<variant>120 – 140 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>180 – 200 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<question> ІҮ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>90 – 100 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<variant>100 – 150 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>210 – 220 сөз

<question> ҮІ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>110 – 120 сөз

<variant>90 – 100 сөз

<variant>100 – 150 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<question> ҮІІ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>120 – 140 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<variant>90 – 100 сөз

<variant>150 – 180 сөз

<variant>180 – 200 сөз

<question> ҮІІІ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>140 – 160 сөз

<variant>150 – 180 сөз

<variant>200 – 250 сөз

<variant>150 – 200 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<question> ІХ сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>170 – 180 сөз

<variant>250 – 270 сөз

<variant>200 – 210 сөз

<variant>210 – 230 сөз

<variant>250 – 260 сөз

<question> Х сынып үшін жүргізілетін диктант нормасы

<variant>200 сөз

<variant>250 сөз

<variant>240 сөз

<variant>300 сөз

<variant>250 сөз

<question> Диктант тексінде әр бір өтілген ережеге байланысты кемінде қанша орфографиялық және тыныс белгілері объектілері болу керек?

<variant>Кем дегенде 2 – 3

<variant>Кем дегенде 7 –8

<variant>Кем дегенде 8 –9

<variant>Кем дегенде 1

<variant>Кем дегенде 10

<question> ІҮ сынып үшін әр түрлі орфограмма және тыныс белгі саны қаншадан аспауы тиіс?

<variant>12 орфограмма, 2 –3 тыныс белгі

<variant> 15 орфограмма, 4 –5 тыныс белгі

<variant>18 орфограмма, 5 –6 тыныс белгі

<variant>20 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>25 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> Ү сынып үшін әр түрлі орфограмма және тыныс белгі саны қаншадан аспауы тиіс?

<variant>16 орфограмма, 3 –4 тыныс белгі

<variant> 20 орфограмма, 4 –6 тыныс белгі

<variant>30 орфограмма, 6–8 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 1 –2 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 2 –4 тыныс белгі

<question> ҮІ сынып үшін әр түрлі орфограмма және тыныс белгі саны қаншадан аспауы тиіс?

<variant>20 орфограмма, 4 –5 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 5 –10 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 4–6 тыныс белгі

<variant>12 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>16 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> ҮІІ сынып үшін әр түрлі орфограмма және тыныс белгі саны қаншадан аспауы тиіс?

<variant>24 орфограмма, 10 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 5 –10 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 4–6 тыныс белгі

<variant>12 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>16 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> ҮІІІ сынып үшін әр түрлі орфограмма және тыныс белгі саны қаншадан аспауы тиіс?

<variant>24 орфограмма, 15 тыныс белгі

<variant>10 орфограмма, 5 –10 тыныс белгі

<variant>15 орфограмма, 4–6 тыныс белгі

<variant>12 орфограмма, 6 –8 тыныс белгі

<variant>16 орфограмма, 8 –10 тыныс белгі

<question> Емледен 2, тыныс белгісінен 4 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“4” немесе “5”

<variant>“2”

<question> Диктант бағалауда емледен 6, тыныс белгісінен 5 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда емледен 5, тыныс белгісінен 6 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда емледен 3, тыныс белгісінен 8 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“4”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда емледен 9, тыныс белгісінен 5 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“2”

<variant>“3”

<variant>“4”

<variant>“5”

<variant>“1”

<question> Диктант бағалауда емледен 8, тыныс белгісінен 9 қатесі болса, қандай баға қойылады?

<variant>“2”

<variant>“3”

<variant>“4”

<variant>“5”

<variant>“1”

<question> Диктантпен қосымша жүргізілетін бақылау тапсырмаларының 3 /4 бөлігі дұрыс орындалса, қандай баға қойлады?

<variant>“4”

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Диктантпен қосымша жүргізілетін бақылау тапсырмаларының 1 /2 бөлігі дұрыс орындалса, қандай баға қойлады?

<variant>“4”

<variant>“3”

<variant>“5”

<variant>“2”

<variant>“1”

<question> Дидактика ұғымын айналымға алғаш енгізген педагог.

<variant>Ратке

<variant>Я. Каменский

<variant>Даваров

<variant>Ю. Бабанский

<variant>И. Огородников

<question> “Ұлы дидактика” еңбегінің авторы.

<variant>Я. Каменский

<variant>Ратке

<variant>Ы. Алтынсарин

<variant>Ю. Бабанский

<variant>И. Огородников

<question> Я. Каменскийдің “Ұлы дидактика” еңбегі нешінші жылы жарыққа шықты?

<variant>1957 ж.

<variant>1960 ж.

<variant>1961 ж.

<variant>1965 ж.

<variant>1970 ж.

<question> Педагогикалық процестің құрылымдарын көрсет.

<variant>Педагогикалық, әдістемелік, психологиялық

<variant>Педагогикалық, лингвистикалық, психологиялық

<variant>Педагогикалық, теориялық, практикалық

<variant>Педагогикалық, грамматикалық, практикалық

<variant>Педагогикалық, психолоиялық, теориялық

<question> Дидактикада “Жетілдіре оқыту” процесі нешінші жылдардан басталады?

<variant> 1960 ж.

<variant>1950 ж.

<variant>1970 ж.

<variant>1980 ж.

<variant>1990 ж.

<question> Оқыту процесін басқаруды жетілдіру, тексеруден өзін — өзі тексеруге, оқытудан өзін — өзіоқытуға көшу:

<variant>Бағдарламалы (компьютерлік) оқыту

<variant>Түсіндірмелі оқыту

<variant>Проблемалық оқыту

<variant>Иллюстрациялы оқыту

<variant>Түсіндірмелі – иллюстрациялық оқыту

<question> Дидактика тарихында оқытудың қалыптасқан неше түрі бар?

<variant>3

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<variant>2

<question> “Сызықты”, “Тармақты”, “Аралас” деп аталатын принциптері бар оқыту түрі?

<variant>Бағдарламалы (компьютерлік)

<variant>Түсіндірмелі

<variant>Дәстүрлі

<variant>Проблемалық

<variant>Түсіндірмелі – иллюстрациялы

<question> Ғылымдағы жаңалықтардың жан – жақты байланыстарын көрсетіп, оқушылардың білім деңгейімен ұштастыруда мұғалім қандай дидактикалық принципке сүйенеді?

<variant>Ғылыми принципке

<variant>Жүйелілік пен бірізділік принципіне

<variant>Көрнекілік принципке

<variant>Саналылық принципіне

<variant>Материалды дұрыс орналастыру принципіне

<question> Бейқалыпты ғылыми – оқу мәселесін бейқалыпты әдістермен шешуге бағытталған оқу түрі

<variant>Проблемалық

<variant>Дәстүрлі

<variant>Түсіндірмелі

<variant>Бағдарламалы

<variant>Түсіндірмелі – иллюстрациялы

<question> философиялық “Тәжірибе – танымның ішкі бұлағы” қағидасына негізделген дидактикалық принцип

<variant>Теория және тәжірибенің байланыстығы принципі

<variant>Саналылық пен белсенділік принципі

<variant>Көрнекілік принцип

<variant>Жүйелілік принцип

<variant>Сәйкестік принцип

<question> Оқу жылының, тоқсандардың, демалыс күндерінің мерзімін көрсететін құжат.

<variant>Оқу жоспары

<variant>Оқу бағдарламасы

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағаттарының жоспары

<question> Оқытылуға тиісті оқу пәндерінің тізімін көрсететін құжат

<variant>Оқу жоспары

<variant>Оқу бағдарламасы

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағаттарының жоспары

<question>Әрбір оқу жылы (сыныптар) бойынша оқу тәртібін және ретін белгілейтін құжат.

<variant>Оқу жоспары

<variant>Оқу бағдарламасы

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағатының жоспары

<question> Әр тақырыпқа қажетті сағат мөлшерін белгілейтін құжат

<variant>Оқу бағдарлмасы

<variant>Оқу жоспары

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағаттарының жоспары

<question>Түсінік хат, негізгі бөлім, әдістемелік аппаратынан тұратын құжат

<variant>Оқу бағдарлмасы

<variant>Оқу жоспары

<variant>Күнтізбелік – тақырыптық жоспар

<variant>Сабақ жоспары

<variant>Тәрбие сағатының жоспары

<question> Еліміздің тәуелсіздігіне, ұлттық идеяға бағытталған бағдарламалар қашаннан бастап шыға бастады?

<variant>1990 ж.

<variant>1991 ж.

<variant>1989 ж.

<variant>1992 ж.

<variant>1993 ж.

<question> Еліміз тәуелсіздік алғаннан кейін оқу жоспары, оқу бағдарламасы мен оқулықтарға өзгеріс енгізу туралы мәселелерді қамтыған «Білім туралы» заң нешінші жылы шықты?

<variant>1999 ж.

<variant>1991 ж.

<variant>1992 ж.

<variant>1996 ж.

<variant>1997 ж.

<question> Оқыту әдістерін оқушылардың таным белсенділігіне қарай топтастырған:

<variant>М.Скаткин, И.Лернер

<variant>М.Далилов, В.Есипов

<variant>Ю.Бабанский

<variant>Р.Лемберг

<variant>В.Оконь

<question> Оқыту әдістерін, оқытудың мақсаттары мен құралдарына қарай топтастырған:

<variant>М.Данилов, В.Есипов, Т.Ильина

<variant>М.Скаткин, И.Лернер

<variant>Ю.Бабанский

<variant>Р.Лемберг

<variant>И.Огородников

<question> Оқыту әдістерін тұтас педагогикалық әрекеттің тәсілдеріне қарай топтастырған:

<variant>Ю.Бабанский

<variant>М.Скаткин

<variant>Р.Лемберг

<variant>И.Огородников

<variant>С.Перовский

<question> Оқыту әдістерін логикалық және психологиялық сипатына қарай топтастырған:

<variant>Р.Лемберг

<variant>Ю.Бабанский

<variant>М.Скаткин

<variant>И.Огородников

<variant>С.Перовский

<question> Оқыту әдістерін мұғалім мен оқушылардың жасайтын әрекетінің ерекшеліктеріне қарай топтастырған:

<variant>В.Оконь

<variant>Ю.Бабанский

<variant>И.Огородников

<variant>М.Далилов

<variant>В.Есипов

<question> Оқыту әдістерін білім берудің көздеріне сәйкес:

<variant>И.Огородников, С.Перовский, Е.Голант

<variant>В.Оконь

<variant>Ю.Бабанский

<variant>М.Данилов, В.Есипов

<variant>Р.Лемберг

<question> Оқыту әдістерін топтастырудағы ең көп тараған түрі

<variant>Білім берудің көздеріне сәйкес

<variant>Тұтас педагогикалық әрекеттің тәсілдеріне қарай

<variant>Оқытудың мақсаттары мен құралдарына қарай

<variant>Оқушылардың таным белсенділіге қарай

<variant>Әдістің логикалық және психологиялық сипатына қарай

<question> Оқу процесінде білім берудің көздеріне қарай қолданылатын сөздік әдістер:

<variant>Түсіндірме, әңгіме, әңгімелесу, лекция, кітаппен жұмыс

<variant>Иллюстрация, демонстрация, лекция

<variant>Лабораториялық

<variant>Практикалық

<variant>Лекция және кітаппен жұмыс

<question>Оқыту процесінде білім берудің көздеріне қарай қолданылатын көрнекі әдістер:

<variant>Иллюстрация және демонстрация

<variant>Лабораториялық және практикалық

<variant>Түсіндіру және әңгімелесу

<variant>Лекция

<variant>Кітаппен жұмыс

<question> Оқу процесінде білім берудің көздеріне қарай қолданылатын тәжірибелік әдістер:

<variant>Лабораториялық, практикалық, графикалық, әр түрлі жаттығу жұмыстары

<variant>Әңгіме, әңгімелесу

<variant>Лекция

<variant>Кітаппен жұмыс

<variant>Түсіндіру

<question> Мұғалім мен оқушылар арасында жаңа білімдерді хабарлау, пысықтау, қорытындылауды дұрыс ұйымдастырған сұрақ-жауап тәсілінде қолданылатын әдіс.

<variant>Әңгімелесу

<variant>Әңгіме

<variant>Дәрісбаян

<variant>Түсіндіру

<variant>Оқулықпен жұмыс істеу

<question> Оқу материалын мұғалімнің логикалық тұрғыдан дәйекті де сындарлы баяндау.

<variant>Түсіндіру әдісі

<variant>Әңгіме әдісі

<variant>Дәрісбаян әдісі

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс істеу әдісі

<question> Пайымдау, қорыту, дәлелдеуді көп қажет ететін әдістің түрі

<variant>Түсіндіру

<variant>Әңгіме

<variant>Дәрісбаян

<variant>Дәрісбаян

<variant>Кітаппен жұмыс істеу

<question> Әдетте жоғары сынып оқушылары арасында көптеп қолданылатын әдістің түрі

<variant>Дәрісбаян

<variant>Әңгімелесу

<variant>Әңгіме

<variant>Түсіндіру

<variant>Кітаппен жұмыс істеу

<question> Оқушылардың өздігінен жаңа білімдерді қабылдау, алған білімдерін бекіту, біліктілік пен дағды қалыптастырудағы тиімді әдіс.

<variant>Оқулықпен және кітаппен жұмыс істеу

<variant>Дәрісбаян

<variant>Әңгіме

<variant>Әңгімелесу

<variant>Түсіндіру

<question> Оқытудың сынып-сабақ жүйесінің негізін қалаған педагог

<variant>Я.Коменский

<variant>Ю.Бабанский

<variant>И.Гербарт

<variant>Ы.Алтынсарин

<variant>И.Огородников

<question> Тілге қатысты пәндерде көп қолданылатын сабақ

<variant>Аралас сабақ

<variant>Кіріспе сабақ

<variant>Қайталау сабағы

<variant>Жаңа білімді хабарлау сабағы

<variant>Жаттығу сабағы

<question> Кейбір тақырыптарды тереңірек меңгерту, оңың ғылыми дәрежесін көтеру мақсатын көздеп өткізілетін сабақ түрі

<variant>Конференция

<variant>Пәндік үйірме

<variant>Факультатив

<variant>Экскурсия

<variant>Семинар

<question> Сөздің белгілі бір ұғым беретінін түсіндіріп, сауатты жазуға дағдыландыратын диктант

<variant>Сөз диктанты

<variant>Сөздік диктант

<variant>Сөйлем диктанты

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<question> Белгілі бір ереже бойынша жүргізілетін диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Сөз диктант

<variant>Сөйлем диктант

<variant>Түсіндірме диктант

<variant>Еркін диктант

<question> Түрлі сөйлемдерді түсіндіріп, оны дұрыс құрай білуге төселдіру диктанты

<variant>Сөйлем диктанты

<variant>Көру диктанты

<variant>Түсіндірме диктант

<variant>Еркін диктант

<variant>Бақылау диктант

<question> Оқушылардың көру, есте сақтау, затты тану қабілетін дамыту мақсатында жүргізілетін диктант

<variant>Көру диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Түсіндірме диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Өздік диктант

<question> Өтілген тақырыпты еске түсіру мақсатында жүргізілетін диктант

<variant>Өздік диктант

<variant>Көру диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Еркін диктант

<variant>Бақылау диктантыъ

<question> Белгілі бір тілдік ереже бойынша жүргізілетін диктант

<variant>Терме диктант

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Еркін диктант

<variant>Бақылау диктант

<question> Оқылған мәтіндердің мазмұнын өз сөздерімен жаздыру диктакнты

<variant>Еркін диктант

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Сөйлем диктанты

<question> Өтілген тақырыптарды қандай дәрежеде игергендігін анықтау үшін жүргізілетін диктант

<variant>Бақылау диктанты

<variant>Өздік диктант

<variant>Сөздік диктант

<variant>Сөйлем диктанты

<variant>Түсіндірме диктант

<question> Сұрақ – жауап арқылы жаңа материалды оқушылардың өзіне меңгерту әңгіме әдісінің қай түрі?

<variant>Эвристикалық әңгіме

<variant>Хабарлайтын әңгіме

<variant>Еске түсіретін әңгіме

<variant>Эвристикалық және хабарлайтын әңгіме

<variant>Еске түсіретін және эвристикалық әңгіме

<question> Грамматикалық білім беруге қолданылатын әңгіме әдісі неше түрге бөлінеді?

<variant>3

<variant>2

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<question> «Қазақ тілі синтаксисін оқыту әдістемесі» атты монографиялық еңбектің авторы.

<variant>Х. Арғынов

<variant>Р. Әміров

<variant><variant>Исабаев

<variant><variant>Оразбаева

<variant>Қ. Қарашева

<question> Қазақ тілінде фонетиканы оқыту туралы монографиялық еңбектің авторы кім?

<variant>Ә. Жүнісбеков

<variant><variant>Исабаев

<variant>Х. Арғынов

<variant><variant>Исаев

<variant>Т. Аяпова

<question> Орфоэпияны оқытудың мақсаты:

<variant>Дұрыс айту

<variant>Сауатты жазу

<variant>Дұрыс талдау

<variant>Жаттығу

<variant>Дұрыс жазу

<question> Фонетика тіл білімінің қандай саласы

<variant>Дыбыстық жүйесін зерттейтін саласы

<variant>Сөз байлығын тексеретін саласы

<variant>Сөздердің жасалу саласы

<variant>Тыныс белгілерін зернттейтін сала

<variant>Сөйлем мүшесін зерттейтін салап

<question> Фонетиканы оқытуда қандай жұмыстармен тығыз байланыста болады?

<variant>Емле, сөз дамыту, мәнерлі оқу жұмыстарымен

<variant>Шығармашылық жұмыстармен

<variant>Лексиканы оқыту жұмыстарымен

<variant>Сөздердің жасалу жолдары

<variant>Синтаксисті оқыту жұмыстарымен

<question> Фонетика бойынша мынадай теориялық мәліметтерді нешінші сыныптан бастап білу керек: дауысты дыбыс пен дауыссыз дыбысты айтылу, дауысты дыбыстардың жуан, жіңішке; еріндік, езулік; ашық, қысаң болып бөлінеді.

<variant> 5 сынып

<variant>4 сынып

<variant>6 сынып

<variant>3

<variant>7

<question> Дауысты және дауыссыз дыбыстарды айтқанда мұғалім ең алдымен неге көңіл бөлуі керек?

<variant>Дыбыстау мүшелеріне қысқаша мағлұмат беруге

<variant>Әдебиеттер тізіміне

<variant>Маңыздылығына

<variant>Дыбыстардың жіктелуіне

<variant>Дыбыстардың ерекшелігіне

<question> Дауысты және дауыссыз дыбыстарды оқушылар әбден түсініп болған соң қандай мағлұмат беру керек?

<variant>Дыбыс пен әріп туралы

<variant>Әріп пен дауысты дыбыс туралы ұғым

<variant>Лексика туралы

<variant>Орфография туралы

<variant>Орфоэпия туралы

<question> Оқушылар буын туралы қай сыныпта оқиды?

<variant>Бастауыш сыныпта

<variant>Базалық мектептерде

<variant>Жоғары сыныптарды

<variant>Бала – бақшаларда

<variant>Жауаптардық барлығы дұрыс

<question> Қазақ тілінде үндестік заңы қандай салалармен тығыз байланысты?

<variant>Фонетика, лексика, морфология және орфография

<variant> Синтаксис, лексика

<variant>Орфоэпия және пунктуация

<variant>Морфология, синтаксис

<variant>Лексика, грамматика

<question> Буын үндестігі және дыбыс үндестігі туралы мәлімет нешінші сыныптан бастап беріледі?

<variant>6 сынып

<variant>4 сынып

<variant>5 сынып

<variant>7 сынып

<variant>11 сынып

<question> Үндестік заңының кейбір қиынырақ мәселелері қандай тарауда түрлі қосымшаларды оқытумен байланысты үйретіледі?

<variant>Морфология

<variant>Грамматика

<variant>Фонетика

<variant>Синтаксис

<variant>Лексика

<question> Оқушылар дауыссыз дыбыстардың түрлерін әбден айыратындай дәрежеге жеткеннен кейін дауыссыз дыбыстардың несі үйретіледі?

<variant>Емлесі

<variant>Құрамы

<variant>Мазмұны

<variant>Талдау

<variant>Ерекшеліктері

<question> Екпін түспейтін қосымшаларды айтқанда, қандай әдісті қолданады?

<variant>Салыстырмалы әдіс <variant>Баяндау әдісі

<variant>Модельдік әдіс

<variant>Көрнекілік әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс істеу әдісі

<question> Фонетиканы оқытуда қанша талдау түрлері жүргізіледі?

<variant>4

<variant>8

<variant>5

<variant>3

<variant>6

<question> Ашық, тұйық, бітеу буындарды талдап ажырату қандай фонетикалық талдау түріне жатады?

<variant>Буын түрлеріне қарай талдау <variant>Жасалу емлесіне қарай талдау

<variant>Үндесуіне қарай талдау

<variant>Дауысты дыбыстардың емлесіне қарай талдау

<variant>Дыбыстау мүшелерінің қызметіне қарай талдау

<question> Дыбыстардың сөз ішінде жазылуы мен ондағы заңдылықтарына қарай қандай талдау

<variant>Жазылу емлесіне қарай

<variant>Дыбыстау мүшелерінің қызметіне қарай талдау

<variant>Дыбыстардың үндесуіне қарай

<variant>Буын түріне қарай

<variant>Орфоэпия мен орфографияға қарай талдау

<question> Фонетиканы талдау ең алдымен неге сүйене жүргізіледі?

<variant>Түрлеріне

<variant>Емлесіне

<variant>Құрамына

<variant>Дыбыстау мүшелерінің қызметінн

<variant>Буын түрлеріне қарай

<question> Фонетикалық жаттығу жұмысы көбінесе оның қай ерекшелігіне байланысты ұйымдастырылады?

<variant>Емлесіне

<variant>Түріне

<variant>Дауыстарға байланысты

<variant>Орфоэпияға байланысты

<variant>Орфографияға байланысты

<question> 2003 жылғы 5-7 сыныптарына арналған жалпы орта білім беретін бағдарламада 5 –сыныпқа фонетиканы оқытуға неше сағат берген?

<variant>28

<variant>27

<variant>25

<variant>30

<variant>18

<question> Көлемі жағынан фонетика шағын болғанымен, грамматиканың басқа қандай салаларын өткенде солармен байланысты ұдайы қайталанып отырады?

<variant>Морфология, синтаксис

<variant>Лексика, морфология

<variant>Грамматика, лексика

<variant>Пунктуация

<variant>Синтаксис, лексика

<question> Мұғалім бала деген сөзде 4 дыбыс, бор деген сөзде 3 дыбыс, қалам деген сөзде 5 дыбыс бар екендігін айтып, әрі тақтаға (б – а – л — а) көрсету арқылы нені түсіндіреді?

<variant>Әріптердің санын

<variant>Дыбыс пен әріптің айырмасын

<variant>Дыбыстау түрін

<variant>Дауысты дыбысты ажыратуды

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question> Оқушы ауызша әдеби сөйлеу дағдыларына үйретуде қай салаларды дұрыс оқытудың орны ерекше?

<variant>Фонетика, орфоэпия

<variant>Лексика, орфоэпия

<variant>Фонетика, лексика

<variant>Орфография

<variant>Синтаксис, лексика

<question> Фонетикалық талдау жасатқанда оқытушы қандай сөйлемдерді алу керек?

<variant>Қысқа сөйлем алу керек

<variant>Күрделі сөйлем алу керек

<variant>Жауаптардың барлығы дұрыс

<variant>Бірнеше сөйлем алу керек

<variant>Жай сөйлем алу керек

<question> Дауысты дыбыстардың тілдің қатысына, жақтың ашылуына, еріннің қатысына қарай жасалуына дыбыстау мүшелерінің қызметіне қарай жасалу қандай талдау түріне жатады?

<variant>Дыбыстау мүшесіне қарай талдау

<variant>Буын түріне қарай талдау

<variant>Жазылу емлесіне қарай талдау

<variant>Дыбыстардың үндесуіне қарай талдау

<variant>Орфографиялық талдау

<question> Дидактикалық принциптер

А.Ғылымилық, жүйелілік, саналылық

<variant>Дамыто оқыту

<variant>Таным теориясы

<variant>Грамматика

<variant>Фонетика

<question> Сөйлеудің түрлері

<variant>Сырттай, іштей

<variant>Мәнерлеп, тез

<variant>Монологты, тез

<variant>Жасанды, табиғи

<variant>Дауысты

<question> Р. Сыздықованың «Қазақ орфографиясы мен пунктуациясы жайында анықтағыш» еңбегі нешінші жылы жарық көрді?

<variant>1960 ж.

<variant>1970 ж.

<variant>1971 ж.

<variant>1965 ж.

<variant>1968 ж.

<question> Қазақ тілінде дұрыс жазуға үйретуде қандай принципке сүйенеді?

<variant>Фонетикалық және морфологиялық принципке

<variant>Дәстүрлі принципке

<variant>Фонетикалық принципке

<variant>Фонематикалық принципке

<variant>Этимологиялық принципке

<question> Жалқыдан бастап жалпыдан ой қорытындысын шығаратын немесе жалпыдан бастап жалқыдан ой қорытындысын шығаратын әдіс.

<variant>Индкуция – дедукция әдісі

<variant>Анализ – синтез әдісі

<variant>Салыстыру әдісі

<variant>Баындау әдісі

<variant>Әңгімелесу әдісі

<question> Жеке пікірлерден жалпылай ой қорытындысын шығарудың тәсілі

<variant>Индукция

<variant>Дедукция

<variant>Синтез

<variant>Анализ

<variant>Баяндау

<question> Жалпы пікірлдерден жаңа ой қорытындысын шығару тәсілі

<variant>Дедукция

<variant>Индукция

<variant>Синтез

<variant>Анализ

<variant>Баяндау

<question> Баяндап түсіндіру әдісі негізінен қандай жолдармен амалға асады?

<variant>Екі түрлі жолмен

<variant>Үш түрлі жолмен

<variant>Төрт түрлі жолмен

<variant>Бес түрлі жолмен

<variant>Алты түрлі жолмен

<question> Тілден өтілген материалды толық меңгертіп, оны тиянақты білгізу жолында көбірек қолданылатын әдіс.

<variant>Жаттығу әдісі

<variant>Баяндау әдісі

<variant>Әңгіме әдісі

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Көрнекілік әдісі

<question> Қазақ тілін оқытуда көрнекілік әдісінің қажеттілігі жөнінде құнды пікірлер айтқан әдіскердің бірі.

<variant>С.Жиенбаев

<variant>Ысқақов

<variant>Исабаев

<variant>Ә. Әбілқаев

<variant>Құлмағанбетова

<question> ІҮ сыныпта диафильмді көрсетудің уақыт мөлшері

<variant>15 – 20 минут

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 – 35 минут

<variant>35 – 40 минут

<variant>45 минут

<question> Ү – ҮІІІ сыныптарда диафильмді көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 – 35 минут

<variant>35 – 40 минут

<variant>10 – 15 минут

<variant>45 минут

<question>ҮІІІ – Х сыныптарда диафильмді көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>10 – 15 минут

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 – 35 минут

<variant>45 минут

<question> ІҮ сыныптарда кинофильмді көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>15 – 20 минут

<variant>10 – 40 минут

<variant>25 – 35 минут

<variant>35 минут

<variant>45 минут

<question> Ү – ҮІІІ сыныптарда кинофильмді көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>35 минут

<variant>30 минут

<variant>40 минут

<variant>45 минут

<question>ҮІІІ — Х сыныптарда кинофильмді көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 минут

<variant>35 минут

<variant>40 минут

<variant>45 минут

<question> ІҮ сыныптарда телехабарды көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 минут

<variant>35 минут

<variant>40 минут

<variant>45 минут

<question> Ү – ҮІІ сыныптарда телехабарды көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>30 минут

<variant>35 минут

<variant>40 минут

<variant>45 минут

<question> ҮІІІ – Х сыныптарда телехабарды көрсетудің уақыт мөлшері.

<variant>20 – 25 минут

<variant>35 минут

<variant>40 минут

<variant>10 — 15 минут

<variant>45 минут

<question> ІҮ сыныптарда радио тыңдату уақыт мөлшері.

<variant>20 минут

<variant>5 минут

<variant>35 минут

<variant>40 минут

<variant>45 минут

<question> Ү – ҮІІ сыныптарда радио тыңдату уақыт мөлшері.

<variant>25 минут

<variant>35 минут

<variant>2 — 3 минут

<variant>40 минут

<variant>45 минут

<question> ҮІІІ – Х сыныптарда радио тыңдату уақыт мөлшері.

<variant>25 минут

<variant>35 минут

<variant>2 — 3 минут

<variant>3 — 4 минут

<variant>45 минут

<question> Мектепте білім беру, оқыту қанша кезеңнен тұрады?

<variant>3 кезең

<variant>4 кезең

<variant>5 кезең

<variant>1 кезең

<variant>2 кезең

<question>Мектепте оқыту процесі қалай жүзеге асады?

<variant>Оқыту әдістері арқылы

<variant>Эксперимент жасау арқылы

<variant>Оқу – таным қызметін көтеру арқылы

<variant>Оқуды ұйымдастыру арқылы

<variant>Конференция өткізу арқылы

<question> Академик Ю.Н. Бабанскийдің еңбегі

<variant>«Оқу тәрбие процесін оптималдандыру»

<variant>«Тілді оқыту методикасы»

<variant>«Современные образовательные технологии»

<variant>«Методика преподавании»

<variant>«Мектепте оқу процесін ұйымдастыру»

<question> Оқу материалын қысқа мерзім ішінде барлық оқушыларды қамти отырып, ақпараттық сипатта әңгімелеу, түсіндіру әдісінің қай түрі?

<variant>Түсіндірме – репродуктивтік

<variant>Эвристикалық

<variant>Зерттеу әдісі

<variant>Практикалық

<variant>Көрнекілік

<question> Оқушылардың пәнге қызығушылығын, таным белсенділігін арттыратын әдіс.

<variant>Көрнекілік

<variant>Сөздік

<variant>Зерттеу

<variant>Мәнерлеп оқу

<variant>Өзіндік жұмыс

<question> Көркем мәтінді талдау нені талап етеді?

<variant>Шығармашылық жұмысты

<variant>Өзіндік пікірді

<variant>Дүниетанымды

<variant>Білім дәрежесін

<variant>Авторлық көзқарасты

<question> Әңгімелесу әдісі қай сыныптарда жиі қолданылады?

<variant>5-7 сынып

<variant>5 – 8 сынып

<variant>1 – 5 сынып

<variant>8 – 9 сынып

<variant>10 – 11 сынып

<question> Ой екпінінің сарынына кідіріс жасап оқу қалай аталады?

<variant>Логикалық

<variant>Грамматикалық

<variant>Психологиялық

<variant>Логикалық

<variant>Морфологиялық

<question> Сабақ жоспарының қандай түрі бар?

<variant>Жай, күрделі

<variant>Ғылыми

<variant>Дара, күрделі

<variant>Жалаң, жайылма

<variant>Көркем

<question> Дидактикалық материалдар қалай жасалады?

<variant>Мектеп бағдарламасына сай

<variant>Ғылыми түрде

<variant>Жалпылама түрде

<variant>Тек жоғары сыныптарға арналған

<variant>Тек бастауыш сыныптарға арналған

<question> Сыныптан тыс жұмыстардың күре тамыры

<variant>Үйірме жұмыстары

<variant>Саяхатқа шығу

<variant>Кітап оқу

<variant>Инсценировка жасау

<variant>Мұражайға бару

<question> Базалық сыныптарды көрсет

<variant>5 – 9 сынып

<variant>1 – 4 сынып

<variant>4 – 8 сынып

<variant>10 – 11 сынып

<variant>6 – 10 сынып

<question> Елімізде жалпы және орта білім беру жүйесінде түбегейлі бет бұрыс болған кезең.

<variant>1990 – 2000 ж.

<variant>1968 – 1991 ж.

<variant>1917 – 1990 ж.

<variant>1991 – 2004 ж.

<variant>2000 – 2006 ж.

<question> Қазақтың ұлттық мектебітұжырымдамасы қашан дүниеге келді?

<variant>1991 ж.

<variant>1990 ж.

<variant>1995 ж.

<variant>2000 ж.

<variant>2002 ж.

<question> Оқытудың практикалық әдістері

<variant>Ауызша – жазбаша жаттығулар

<variant>Схема, буклет, пікірлесу

<variant>Кесте, демонстрация

<variant>Ауызша жаттығу

<variant>Схема, кесте

<question> Оқушылардың алдына жоғары дәрежедегі теориялық және практикалық зерттеу міндеттерін қоятын әдіс.

<variant>Зерттеу әдісі

<variant>Саралап оқыту әдісі

<variant>Дамыта оқыту әдісі

<variant>Эвристкалық оқыту әдісі

<variant>Инновациялық әдіс

<question> Білімді берілген қалпында қабылдау арқылы екінші жақтың ойын ұғып қабылдауға, есте сақтауға үйрететін әдіс.

<variant>Репродуктивті

<variant>Зерттеу

<variant>Шығармашылық

<variant>Проблемалық

<variant>Саралап оқыту

<question> Кіріспе, қорытынды сабақтар неге жатады?

<variant>Сабақ және оның кезеңдеріне

<variant>Сабақ түрлеріне

<variant>Кіріспе сабақтар

<variant>Қорыту сабағына

<variant>Қайталау сабағына

<question> Суденттерді мұғалімдік мамандыққа баулудың жауапты кезеңі.

<variant>Педагогикалық іс – тәжірибе

<variant>Әдістеме сабағы

<variant>Өндірістік іс – тәжірибе

<variant>Оқу, танымдық іс – тәжірибесі

<variant>Фольклорлық іс – тәжірибе

<question> Ауызша сөйлеу мәдениетін дамыту мен орфоэпиялық дағдыларды қалыптастыру үшін жаттығуларды мақсаты мен орындау әдіс – тәсілдері жағынан неше топқа бөлінеді?

<variant>2

<variant>5

<variant>4

<variant>6

<variant>8

<question> Мәтіннің жағын, шағын өзгертіп мазмұндау қалай аталады?

<variant>Мәтіннің мазмұнын сақтай отырып, формасын өзгертіп мазмұндау

<variant>Ықшамдап мазмұндау

<variant>Сурет бойынша мазмұндату

<variant>Форма бойынша мазмұндату

<variant>Кітап бойынша мазмұндату

<question> Берілген мәтінді жетілдіріп қайта жазу неше бағытта жүргізіледі?

<variant>2

<variant>4

<variant>5

<variant>6

<variant>8

<question> Сөйлеу қандай құбылыс?

<variant>Физиологиялық

<variant>Психикалық

<variant>Педагогикалық

<variant>Лингвистикалық

<variant>Морфологиялық

<question> Орфографиялық дағдылардың қаншалықты берік қалыптасқандығына нақты көз жеткізу үшін не істеу тиімді?

<variant>Шығарма жаздыру

<variant>Диктант жаздыру

<variant>Бақылау жұмысын жаздыру

<variant>Тест жаздыру

<variant>Реферат жаздыру

<question> Чехтың ұлы педагогы Ян Амос Каменский “Дидактика” терминін кең ұғымда қолданып, әлемге тараған шығармасы

<variant>“Ұлы дидактика”

<variant>“Ақыл – ой дидактикасы”

<variant>“Оқыту дидактикасы”

<variant>“Дидактикалық принциптер”

<variant>Кітаппен жұмыс істеу

<question> Мұғалімнің баяндауы қандай әдіс арқылы жүзеге асады?

<variant>Әңгіме әрі түсінік

<variant>Салыстырмалы әдіс

<variant>Жаттығу әдісі

<variant>Талдау әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс істеу әдісі

<question> Баяндау әдісінің құрамына қандай әдіс кіреді?

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Жаттғыу әдісі

<variant>Салыстырмалы әдіс

<variant>Талдау – жинақтау әдісі

<variant>Кітаппен жұмыс

<question> Оқушылар үшін әңгімелесу қандай еңбек болып табылады?

<variant>Коллективтік

<variant>Пікір алысу

<variant>Өнімді

<variant>Практикалық

<variant>Теориялық

<question> Кітап оқу — бұл …

<variant>Оқушылардың қабылеті мен ынтасын арттыру

<variant>Еңбекке баулу

<variant>Барлық жауап дұрыс

<variant>Заттар мен құбылыстарды ажырату

<variant>Эстетикалық білім

<question> Жаттығу арқылы қандай білім қайталанады?

<variant>Теориялық

<variant>Практикалық

<variant>Жүйелілік

<variant>Тәжірибелік

<variant>Бірізділік

<question> Жаттығу қандай функцияларға негізделеді?

<variant>Күрделі психологиялық

<variant>Философиялық

<variant>Биологиялық

<variant>Практикалық

<variant>Теориялық

<question> Талдау мен жинақтау жеке – жеке әдіс пе?

<variant>Талдау – жинақтау әдісі қосылып айтылады

<variant>Жеке әдіс

<variant>Жеке әдіс емес

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<variant>Барлық жауаптар дұрыс

<question> Мұғалімнің мақсаты не?

<variant>Оқушының ақыл – ойын дамыту

<variant>Оқушыны ойынға бейімдеу

<variant>Оқушыны еңбекке шақыру

<variant>Тазалықты сақтау

<variant>Барлығы дұрыс

<question> Орфографиялық жаттығулар орындалу сипатына қарай нешке бөлінеді?

<variant>2

<variant>4

<variant>7

<variant>6

<variant>5

<question> Орфографияны оқытуда қолданылатын әдістер нешеге бөлінеді?

<variant>8

<variant>10

<variant>4

<variant>1

<variant>2

<question> Кітаппен жұмыс істеу әдісінде оқушылар не істеуге тиіс?

<variant>Нақтылы материалдарды меңгеріп, одан тиісті қорытындылар жасауға

<variant>Алған білімін практикада қолдануға

<variant>Оқыған мәтіндерін баяндауға

<variant>Сауатты жазуға

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question> Талдау – жинақтау әдісі дегеніміз не?

<variant>Атқаратын қызметі мен алатын орнын біле отырып, логикалық қорытындылар жасап отыру

<variant>Тіл мәдениетін дамытады

<variant>Жаттығу арқылы оқушы білімін бекіте түседі

<variant>Сөйлемді талдап – жинақтап отырып, оқушының тіл заңдылығын үйретеді

<variant>Оқушылардың логикалық ой жүйесін дұрыс жинақтайды

<question> Сабақта орын алатын ақыл – ой жұмыстарының сипаты бойынша салыстыру нешеге бөлінеді?

<variant>2

<variant>10

<variant>42

<variant>15

<variant>17

<question> Объектінің көлемі бойынша бір ғана жолмен салыстыратын жай салыстыру және қандай мақсатпен жасалатын салыстыру жүргізіледі?

<variant>Әр түрлі жолмен салыстырылатын күрделі салыстыру әдісі

<variant>Сөздердің морфологиялық бөліктерінің ұқсастықтары жайлы әдіс

С.Грамматикалық категориялар мен олардың тұлғаларын салыстыру әдісі

<variant>Баяндау әдісі

<variant>Баяндау мен әңгімелесу әдісі

<question> Сабақта орын алатын жұмыстардың мақсаты қандай салыстырумен жүзеге асады?

<variant>Ұқсастық пен айрымашылық белгілерін анықтау

<variant>Жаттығулардың қажетін анықтау

<variant>Сөздердің лексикалық мағынасын салыстыру

<variant>Сөйлемдегі сөздерді салыстыру әдісі

<variant>Жаңа материалдарды түсіндіру әдісі

<question> Дидактикада мектепте оқытылатын барлық пәндерге тән оқытудың қанша заңдылығы қарастырылады?

<variant>6

<variant>16

<variant>26

<variant>22

<variant>1

<question> Орфографиялық сауаттылықта не есепке алынады?

<variant>Диктант я шығарма жаздыру

<variant>Бақылау жазу

<variant>Тест жаздыру

<variant>Реферат жаздыру

<variant>Баяндама жаздыру

<question> Мектеп мұғалімдерінің оқыту тәжірибесін жинақтай отырып, практикалық әдіс жазған кім?

<variant>Ә. Сәдуақасов

<variant>Ғ.Бегалиев

<variant>Жиенбаев

<variant>В.Құлмағанбетов

<variant>Ә. Садықұлы

<question> Оқушылар алдына ешқандай жаңа мақсат қоймайтын таза орфографиялық жұмыс

<variant>Диктант

<variant>Лекция

<variant>Тест

<variant>Бақылау жұмысы

<variant>Шығарма жазу

<question> “Қазақ тілін бастауыш кластарда оқыту әдістемесі” оқулығының авторы?

<variant>Ғ.Бегалиев

<variant>Жиенбаев

<variant>І.Кеңесбаев

<variant>Х. Басымов

<variant>Қ.Жұбанов

<question> Орфография грамматикаға негізделеді, грамматиканы білу дегеніміз не?

<variant>Сауатты жазу

<variant>Дұрыс оқу

<variant>Қатесіз жазу

<variant>Уақыт үнемдеп жазу

<variant>Көшіріп жазу

<question> Оқытуда жиі қолданылатын әдістің бірі қай әдіс?

<variant>Әңгімелесу әдісі

<variant>Бақылау әдісі

<variant>Жаттығу әдісі

<variant>Баяндау әдісі

<variant>Дұрыс жауабы жоқ

<question> Әдістеме ғылымында синтез қандай мәнде қолданылады?

<variant>Ой қорытындысын шығару тәсілі, амалы мәнінде қолданылады

<variant>Жалпылық деген мәнде қолданылады

<variant>Қосу, құрастыру, біріктіру мәнінде қолданылады

<variant>Аралық деген ұғымда қолданылады

<variant>Даралық деген ұғымда қолданылады

<question> Жылдық жоспардың белгілері

<variant>Бағдарлама бойынша тақырыптар, сағат саны, өтілетін уақыты

<variant>Тақырып, практика, тілдік материалдар, көмекші материалдар

<variant>Тақырыптың мазмұны, ескету т.б.

<variant>Сабақ тақырыбы, өткізу әдіс – тәсілдері

<variant>Көрнекі құралдар

<question> Сөзді контекст арқылы түсіндіру дегеніміз не?

<variant>Сөз мағынасын қажеттілігіне қарай мәтін ішінде игеру әдісі

<variant>Сөздің антонимін табу

<variant>Сөздің синонимін табу

<variant>Сөздің омонимін табу

<variant>Бір түбірлі сөздермен салыстыру

<question> Диктант түрі

<variant>Бақылау

<variant>Мазмұндама

<variant>Мақала

<variant>Сөйлем

<variant>Әңгімелесу

<question> Сөздің қолданылу ерекшеліктеріне, стилистикалық қасиеттеріне байланысты жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Философиялық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөз тура мағынасында немесе ауыс мағынасында қолдануына байланысты жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Лингвистикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөйлемде синонимдердің бар – жоқтығына байланысты жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Стилистикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөздің шығу тегіне қарай жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Стилистикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік

<question> Сөйлемде омоним мен көп мағыналы сөздердің ерекшеліктерін түсіндіруге байланысты жүргізілетін талдау

<variant>Лексикалық

<variant>Стилистикалық

<variant>Фонетикалық

<variant>Морфологиялық

<variant>Синтаксистік