«Ұстаз» мамандығы – бұл мақтаныш

Білім беру жүйесі қоғамның әлеуметтік институты бола отырып, сол қоғамнан талап ететін оның даму деңгейін сипаттайды. Дегенмен де, қоғамдағы әлеуметтік – мәдени дағдарыс кезеңіндегі мәдениетті таратудың негізгі өте маңызды қызметін сақтай отырып, білім қоғамдық қарым–қатынастардың дамуына ықпал ететін, дағдарысты жағдайларды шешудің белсенді компоненті болып қала береді.

Қазақстан Республикасының 2011-2020 жылдарға арналған білімді дамытудың Мемлекеттік Бағдарламасының мақсаттарыына сәйкесбәскеге қабілетті білімді жоғарылатудың, сапалы білімге қол жеткізуге қамтамасыз етуде адам капиталанаң дамуын, педагог мамандығының мәртебесін көтеру, білім беру жүйесіне перспективті технологияларды ендіру үшін қажетті жағдайлар жасау болып табылады.

«Ұстаз» мамандығы – бұл мақтаныш 4 – модулі болашақ педагогтың маңызды күшке ие тұлға, оның әлеуметтік және кәсіби шығармашылықтың мәдениет субъектісі ретінде рухани мүмкіндіктерінің дамуы мен баюына әсер етуге бағытталған.

Берілген модуль «Өзін -өзі тану» курсын соңғы сабақтарының мазмұнын құрайды және толығымен «педагог» мамандығының құндылықтары мен, сондай ақ, таңдап алынған мамндықтың мәртебесінің негізгі принциптерін оқып-үйренуге арналған.

Бұл модулдің міндеті «Білім» мамандықтарындағы топ студенттерінде өзін-өзі тану процесінде балаларға деген махаббат, руханилық, азаматтық, ақылдылық, гумманизм «педагог» мамандығының негізгі постулаттары болып қалатынын терең түсінуге және өздері таңдап алған мамандықтарына деген құндылықты

Бүгінгі күнде жас маманда қажетті кәсіби- маңызды қасиеттерді қалыптастыру бір актілі академиялық педагогикалық білімді алумен шектелмейді. Жаңа буын мамандары үшін бұл процесс ойы мен өмірінің бейнесі өзін- өзі дамытумен, өзін-өзі танумен және үздіксіз өзін-өзі жетілдірумен байланысты болып отыр.

Модулде студенттерге классикадан қазіргі заманға дейінгі мамандықтың рухани-адамгершілік негіздерін сақтай отырып, сондай -ақ қазіргі даму кезеңіндегі уақыт талаптарына жауап бере алатын жаңа педагог имиджін құруға деген тілегіне ықпал етуге бағытталған дәріс-әңгімелер, шығармашылық тапсырмалар, диспуттар, ойын әдістері, жаттығулар қолданылады.