NT Windows 95 немесе OS/2 қарсы : алдыңғы қатарлы жұмыс станциясы

Көптеген компаниялар әлi күнке дейiн өздерiнiң жеке компьютерлерiнде windows-тiң келесi ұрпағына көшу үшiн шешiм қабылдай алмай отыр. Жұмыс орындарында қандай ОЖ қолданылуы керек: WINDOWS 95 немесе WINDOWS NT ? Немесе тiптi OS/2 Worp-қа көшу керек пе ?

Бiр жағынан WINDOWS 95 керi сәйкестiкке ие және де интерфейстi интернет қорғауын және Plug and play құрылғыларын пайдалануға мүмкiндiк бередi.

Бiр жағынан NT клиент-сервер күштi платформасын қамтамасыз етедi, ол өз алдына кез-келген бизнес- қосымшалардың жұмысына сәйкес келедi. NT қолдана отырып, сiз Windows 95-ң пайдаланушы интерфейсiне ие боласыз. Сiзге NT-i таңдауға не бөгет бола алады?

Жабдықтарға қойылатын талаптар көптеген компаниялар әлi күнге дейiн процессорлар базасы 386 немесе 8 мбайт немесе одан да аз ОЗУ-лы 486 компьютерлерiн қолданады. Бұл жүйелер NT –ны қолдануға мүмкiндiк бермейдi plug and play құрылғылары: мұндай жабдықтар болмауы әрине көп қолайсыздық туғызбайды. Көптеген компаниялар аппараттық жабдықтауды стандарттағаны сонша, iс жүзiнде оларды бiр немесе екi түрлi жеке компьютерлер кезiнде осы екеуiнiң ортасында ауысып отырып қолданылады. Егер сiз notebook немесе laptop типтi компьютерлермен жұмыс iстесеңiз NT-дағы қолдау pcmcia стандарттағы және басқа жабдықтарда Windows95 әлi де артта қалатыны сiзге жаңалық емес.

Мұрадан қалған код: кейбiр DOS және WINDOWS программалары WINDSOWS NT-де жұмыс iстемейдi , өйткенi олар нақты жабдыққа бейiмделiп жазылған немесе жадыда белгiлi бiр операциялар орындауды қажет етедi, бұл NT-да тыйым салынады (жасалмайды).