Delphi тіліндегі жойылған деректер модулдерімен жұмыс жасау

Қазіргі кезде жойылған деректер базасымен жұмыс жасау кең таралған. Деректер базасы белгілі бір серверде орналасады және онда көптеген клиенттік ұсыныстармен жұмыс атқара аласыз.

Delphi тіліндегі жойылған деректер және деректер модулдерімен жұмыс жасау әр түрлі әдістермен жүзеге асырылады. Осы мақсатпен  MTS транзакция серверін пайдалануға болады және CORBA немесе  OL Enterprise технологияларына да сүйенуге болады. Бірақ бұл варианттар қосымша түрдегі программалық қамтамасыз етулерді қажет етеді. Ең қарапайым варианты болып Windows ортасында құрылған DCOM технологиясы табылады. Деректермен жұмыс істейтін көпдеңгейлі ұсыныстар құратын негізгі механизмді қарастырайық.

  Бұл жалпы жағдайда келесі элементтерден тұрады:

  1. Жойылған деректер модулдері.

COM, DCOM немесе CORBA серверлері –клиенттер қол жеткізуін қамтамасыз ететін арнайы компоненттер және жойылған деректер базасымен байланысты ақпарат тасымалдаушысы немесе жеткізушісі болып табылады.

Ақпарат тасымалдаушысы –жойылған деректер модулдерінде орналасқан объектілер және клиенттерге қажетті ақпараттарды жеткізуші, яғни деректер жалпы жиыны немесе есептеулер нәтижесі. Сервер ұсынысының функцияларын орындайды.

Байланыс компоненттері.

Жеке құралатын системалар арасындағы байланысты қамтамасыз етеді.

Клиенттік ұсыныстар.

Жойылған деректер модулдеріне сұраныс жіберетін және деректер жиыныналуды қамтамасыз етеді.

Міне осындай барлық элементтердің жұмыстары келесі түрде ұйымдастырылады:

  • клиенттік ұсыныс серверлік компьютерлерде орналасқан жойылған деректер модулдерінен тұратын сервермен біріктіріледі;

Мысал ретінде жойылған деректер модулдерінен тұратын серверден құрылған көпдеңгейлі ұсыныстардан тұратынын қарастырайық. Яғни құрылған форма сервер терезесі болады.

Содан кейін оған жойылған деректер модулдерін серверге қосу қажеттілігі туындайды. Multitier(көпдеңгейлі қосымша) бетіндегі File/New/Other командасы орындалып, Remote Data Module(жойылған деректер модулдері) пиктограммасын таңдай аламыз.

  • CoClass Name терезесіне деректер модулдері құрылған интерфейс аттарын енгізу қажет . Бұл операциялар нәтижесі мынандай болмақ. Біздің жойылған деректер модулдерінің класс аттары   (TRemote Data Module класы) басында ‘Т’ символы бар атқа тең болмақ. Яғни –
  • Бұл класс интерфейстік бір атпен экспонделінеді және басында ‘I’ символы бар – IclRMD.