АҒЗАҒА ЗИЯН ЗАТТАРДАН ДЕНСАУЛЫҚТЫ САҚТАУ АЛКОЛЬ ЖӘНЕ ДЕНСАУЛЫҚ

Тарихи деректерге қарағанда жүзім шырынынан алкоголь алу сонау V -ҮІ ғасырларда болганы байқалады. Бұл үрдісті жүзеге асырған көне араптар еді. Алкоголь ес ауыстыратын зат деген мағына береді. Кейде алкоголь- рахаттану деген мағна береді. Алгкоголь ағзаға қуат беретіні  сөссіз. Нерв жүйесін қоздыратын жасанды зат. Алкоголь миға бірнеше әсер етеді. Мида арнаулы түрде тұйық шеңбер құрылады. Қолайсыз сезімдер пада болады. Адам неше түрлі ойға батып, әргүрлі ауыр қылмыстар жасайды.

Әртүрлі ішімдіктерде алкоголь бір мөлшерде болмайды. Сырада орта есеппеи алғанда — 3-6 %, Кейбір сыраларда бұдан да көп мөл шерде алкоголь-спирт болуы мүмкін — 10- 17%, Шарапта — 10-14%.. виски, арақ, джин, бренди, ром, конякта 40-50% болады.

Қандағы алкогольдың мәні 0,01-0,02 % үлкен әрекет сездірмейді. Ал бұл мөлшерден алкоголь асса көз көрмей қалады, адамның координатасы бұзылады. Ал қанда алкоголь мөлшері 0,40% болса адам ес-түсінен айырылады. Ал алкоголь мөлшері 0,60-0,70 % болғанда адам өледі.

Алкоголилзм себебтерінің ішіндегі айтарлықтай тұрмыс-тіршіліктің сұрықсыздығы экономикалық жайсыздық, әлеуметтік тұрақсыздық, психологиялық, биологиялық тепе-тендіктің бұзылуы, санитарлық-гегиеналық тапшылық адам тұрмысының ауырлауы, кәсіби сәтсіздік медициналық–физиологиялық қолайсыздықтар, физиологиялық-биохимиялық және экологиялық факторлар.

Алкоголизмнің дамуының үрдісін Х.Қ.Сәтпаева үш кезеңге бөледі:

1) Невростеникалық. Ағзалар мен нерв жүйелері қызметіне орасан зор басылмайтын физиологиялық өзгерістер пайда болады да, олар дами түседі. Үйқы нашарлап кетеді. Ой жұмысына деген қабілет мүлдем жойылып кетеді. Бас ауырады, ашуланшақ бойлап алады. Не болса, соған ашулана береді.

2) Наркоманиялық алкогольдік психоз. Спиртке тәуелділік пайда болады. Адам ішпесе тұра алмайтын жағдайға келеді. Тұрақты маскүнемдік көзге көріне бастайды.

Алкоголь — ол биологиялық у. Ол барлық органдарды зақымдайды. Ағзаның жүқпалы ауруларға қарсы туратын қабілетін бірден жойып жібереді. Мұның бәрі адамның мезгілсіз уақытта өліп кетуіне әкеп соғады. Ішкен арақты аш ішек тез арада сіңіріп, қанға бірден өткізеді. Қан алкогольді барлық денеге таратады. Ол ең алдьмен мидың қызметін бұзады.

Адамның миы жұмыс істемей калады. Спиртгің у  концентрациясы 70-80%-ке дейін жетеді. Бұл мөлшер қандағы спирттің  мөлшерінен әлде қайда көп. Спирт бауырда да көп жиналады -48 %. Алкоголъ ағзаға өте тез арада сіңеді, небары 5-7 минут ішшде қанға сіңіп бірі-нешс биохимиялық-физиологиялық өзгеріетер тугызады. Нерв жүйесін бұзады. Эпилепция ауруын тудырады. Барлық бакытсыздықгы алкоголь тудырады.  Күнделікті тұрмыста болатын жаракдттардың 20 арақ ішуден болады. 50% автокөлік апаты осы арақ ішуден туындайды.

Алкоголь ағзалардағы болатын витамиңдердің (В1 , РР, С, А, Ғ) бәрін жойып жібереді. Сондықтан да зат алмасу үрдісі адамньң кенет төмендеп   кетеді.

Әрбір қылмыстық істердің қозғалуы  80-90% арақ ішіп  мас болғап  шақта жасалады.

Жанұяның берекесі кетеді. Мүндай жаңдайда балалар азап шегеді, ауыр салмақ балаларга түседі.

Маскүнем адам жұмыс істемейді. істесе де немқұрайлы қызмет атқарады. Алкоголъдің ауыр жүгі адамзат баласы биологиялық дсградацияға ұшырайды. Біртіндеп жер бстінен жоқ болады. Мұның бәрі ғылыми дәлелденген аксиома. Мұны популяциалық деградация деп атайды. Оньң белгілі коэфиценті  болады. Ф.Т.Угловтың  жазуына қарагаңда, 3% ақыл-ойы жетіспеген балалар дүнисі  келеді екен. Сонша адамзат баласыныд үрпағы келешекте нс болмақ. Әрбір ішімдік денсаулыққа залалын тигізеді.