«Педагог» мамандығы бұл – мақтаныш» модулінің міндеттері

 • студенттердің «педагог» мамандығына деген дербес таңдауына лайықты қатынасын қалыптастыру;
 • Қазақстан Республикасында Білім беруді дамытудың 2011 – 2020 жылдарға арналған Мемлекеттік Бағдарламасының мақсатына сәйкес педагог мамандығының беделін арттыруға ықпал ету;
 • болашақ мамандардың өзін-өзі кәсіби дамытуға даярлықтарын дамыту;
 • студенттердің өзін-өзі кәсіби тану және дамыту әдістемесі мен теориясы туралы біртұтас түсінігін қалыптастыруға ықпал ету;
 • педагогикалық міндеттер мен жағдайларды шешудің тиімді жолын табу тәжірибесін қалыптастыру.

«Педагогтың өзін-өзі кәсіби тануы және дамытуы» модулі аяқталған соң студент төмендегідей біліктерді меңгеруі тиіс:

 • мамандықтын негізін құраушы қағидаларды, құндылықтарды, артықшылықтарды;
 • педагогикалық іс-әрекеттің құнды-мағыналы бастаулары;
 • өзін-өзі кәсіби дамытудың негізгі заңдылықтары;
 • педагогтың өзін-өзі кәсіби танудың және жоғары деңгейде дамытудың өзекті механизмдері мен жағдайлары;
 • студенттердің өзін-өзі тану үдерісінде педагогикалық қолдаудың негізгі қағидалары;
 • педагогикалық міндеттерді шығармашылықпен шешу;
 • кәсіби біліктілікті жүйелі арттыру;
 • кәсіби портфолионы жасау;
 • кәсіби қарым-қатынас мәдениетін.