«Өзін-өзі тану негіздері» модулінің міндеттері

 • тұлғаның өзін-өзі тану, өзін-өзі дамыту және өзін-өзі жетілдіру үдерістері туралы біртұтас ұғым беру;
 • қазіргі заманғы әлемдегі адамның құндылықтары туралы түсінік қалыптастыру;
 • аталмыш жас ерекшелігіндегі тұлғалық және даралық маңыздылықты жетілдіру;
 • студент тұлғасының жағымды және шығармашылық ойлауын жүзеге асыру дағдыларын белсендіру;
 • студенттердің рухани ақиқаттың «мәңгілігі» және олардың адам өміріндегі маңызы туралы түсініктерін кеңейту.

1 «Өзін-өзі тану негіздері» модулі аяқталған соң студент төмендегідей біліктерді меңгеруі тиіс:

 • өз Отанын – Қазақстан Республикасын сүйетін азамат болуға;
 • ел тарихына, отандық және әлемдік мәдени мұра құндылықтарына қамқорлықпен қарауға;
 • әлемді және өз-өзін тануда жасампаздықты танытуға;
 • өмірлік және кәсіби жағдаяттарда адамгершілік өлшемдерді басшылыққа алуға;
 • адамдармен жағымды қарым-қатынаста болуға және көзқарастары мен сенімдері өзгеше адамдармен толерантты болуға;
 • саналы түрде салауатты өмір салтын ұстанып, өзінің дене және эмоциялы-рухани жай-күйін қалыпта сақтауға.