Аутсорсинг дегеніміз не және PR менеджментің жобадағы салмағы?

«PM Expert», «PR Center» және басқалардың жұмысы.

Жарнама және оның қазақ баспасөзіндегі көрінісі. Жарнама материалдарының тілдік, стильдік айшықтары. Жарнаманың түрлері, стильдік, тілдік қызметі және берілу түрлері. Жарнамалық материалдарға қойылатын тілдік, стильдік талаптар. Жарнама тақырыптарындағы тілдің қызметі.

Телехабардың тілі туралы басшылыққа алатын негізгі тұжырым ол – Москва университеті дайындаған оқулықта айтылған. “Телевизионная журналистика” кітабында профессор А.Я.Юровский “Телевизия шығармашылықтың бір түрі ретінде өзіндік көркем тілі болады”, – дей келіп, оның тілі кинодан мұра етіп алынған және оның құрамдас үш бөлігі болатынын айтады. Экран тілінің бастауы кинода болғандықтан, кинотілдің пайда болуы және қалыптасуы туралы айтылады.

Тақырып 13. Бағдамалар саны: Project Manager, Primavera, Spider Project. Осы бағдамалардың әлсіз және мықты жақтары.

Әрбір телеберілімнің жанрлық ерекшеліктеріне қарай телетілдің де өз шектеулері мен сипаты болады. Айтар болсақ, дыбыстық тіл құрамдасы тележурналистиканың барлық жанрларында қолданылуы міндетті емес. Тіпті ақпараттық жанрларда олар артық болады деген пікір де бар. Ал дыбыстық тілдік көркемдеушілік қызметін екінің бірі біле де, байқай да бермейді. Міне осы мәселелер нақты мысалдармен түсіндіріледі.

Бейнебаян (экран) тілі мен дыбыстық тіл құрамдастарын үйлестіру шеберлігі. Телетілдің құрамдас үш құралын жеке танып олардың бір бірімен қалай қабысып,байланысатынын білгеннен кейін, олардың контекстегі көркемдеушілік қабілеті не тоқталамыз. Бұл дәрістің мақсаты телетілдің қарапайым функциясын айту емес, оларды қолданудағы шеберлік сырларына үңіле қарап ұғыну. Үш тілдік құрам бір ақпаратты бір мезгілде айтуы телетіл теориясы бойынша дұрыс емес. Бірақ мұны әдейі бұзу арқылы шығарманы көркемдеуге болады. Дәрістің мақсаты осы заңдылық пен еркіндіктің тайталасын ашып көрсету.

Қорытынды дәріс. Бұл сабақта сынақ сұрақтарына жауап болатын мәселелер сұрақ-жауап түрінде пысықталады. Сұрақты негізінен оқытушы қойып, жауапты пікіржарыс негізінде тұжырымдайды. Студенттердің сұрақ қою белсенділігі құпталады.

Тақырып 14. ПР жобаларды басқарудағы шаблондардың мәліметтері: «PM Expert» Project Management Consulting: Жоба уставы; жбоның мазмұнын жазу; Жобаларды басқарудың жоспары; жобаның өзгеруге рұқсат ; протокол совещания; реестр тәуекелі; жобаның есебінің статусы; жобаның біткен жұмысының есебі.

Талдамалы-публицистикалық, көркем-публицистикалық жанрларда жазылған материалдардың тілдік, стильдік табиғаты. Газет тілі мен стиліне қойылатын басты талап. Аз сөзбен көп мағына беру. Фактінің дәлдігін берудегі тілдік қолданыс. Сөйлемдегі сөздердің орын тәртібі және әрбір тілдің өзіне тән ішкі заңы, ережелерінің қатаң сақталуы. Қазақша сөйлемдегі сөздердің орын тәртібінің тұрақты болып келуі. Сөздерді саралап, таңдап дәл қолдануда газет жанрларының тіліне қажет лексика топтарын дұрыс, орынды, шебер қолдануға назар аудару. Тіл шұбарлылығы. Қысқарған сөздер т.б. түсінікті етіп берудегі тілдік бірізділік мәселесі.

«PM Expert» Project Management Consulting әсерлеуге берген анықтамасы. Тілдік шеберліктің сипатын білдіретін әдіс-тәсілдерін екі топқа бөліп қарастыру.

ПР қанатты сөздердің стильдік қызметі. Экспрессивті тұрақты сөз тіркестері. Көркемдегіш, бейнелегіш құралдардың жасалуы, оның құрылымдық түзілісі, бұл құралдардың лексикалық, грамматикалық ерекшелігі неде деген мәселелерді газет материалдарымен байланыстыра оқыту тиімділігі. Күнделікті газет бетіндегі қарапайым сөздердің өзі де қолдануда стильдік жағынан құбыла алатындығына көз жеткізу. Баспасөзде суреттеме құралдарды пайдалану сол тілдің мәнерлілігі мен көркемдігін, икемділігі мен бейімділігін, анықтылығы мен нақтылығын көрсетуде тиімділігіне көз жеткізу. Тілдің көркемдегіш құралдарын оқытуда оның қалай жасалатындығын, қалай қолданылатындығын және стильдік ерекшеліктерін таныстыру.

Тақырып15. Презентацияны қалай жасалуын көрсету

(Тұсаукесер типтік тәжірибелік үлгі ретінде)

Мысалы, телехабарда сөйлеудің өзін қысқа, бірақ мән-мағынасын бай етуге болады. Ол үшін, образды сөз, мақал-мәтел, өлеңдер, классик жазушыларымыздың ел арасына түгел тараған ойлы да ұтымды тіркестерін теле-сөзге енгізу керек.

ПР жобаны құру және жетілдірудің мүмкіндіктері қарастырылады. Теле-текстке қойылатын үш талап турасында айтылып, тәжірибеде пысықталады.

Қазақ әуен-саздарын өз мағынасы бойынша ақпарат беретін тіл етіп пайдалану.

Бұл мақсатқа жету үшін, ең алдымен жаранма тақырыбына орай, жарнама екпіні болатынын ұғындырамын. Көпшілікке белгілі жобаны талдай отырып, оның тілін нобайлап болса да түсінуге тырысамыз. Мысалы, кейбір брендтің қалай келуі жарнама мен байланысты талдауына мүмкіндік жасаймын.

Бизнес кухнясында осы ПР жобаны құру жұмыс істеу қалай жүзеге асырылатыны) жұмыстарымен таныстырылады.