Журналистикадағы ғылыми және әдеби шығармашылық

Журналистиканың тілдік ерекшелігі де сан алуан. Қазіргі зерттеулер бойынша журналистикада ғылыми, әдеби стильдер бар. Журналистік шеберліктің осыған негізделеді.

Адамның ең басты қабылеті-ой,ойлану.Ойлану,ой туғызу-жаңадан жиналған білімі өткен өмір тәжірибесінің отымен,қызуымен қорыту.Ой- тақырыптың тууына себепші болады.Ойдың өрбуінің қайнар көздері.

Ой дүниесінде міндет пен сезімталдықтың атқаратын ролі зор.Міндеттің ұланғайыр істердің басталуымен аяқталуында атқаратын қызметі ауқымды.Ал, интуиция сол зертпен не айналысып жүрген мәселеңді айқын көру.

Журналисттің творчествалық қызметі тақырып таңдаудан басталады.Ал тақырып қайдан туады?Бізді қоршаған күнделікті ортада қызғылықты,маңызды тақырыптар көп.Тек соларды байқап ,бақылап байыбына барып,мән беріп,тани білу керек.Міндет-тақырыпты терең зерттеп,қыры мен сырын тану,ашу,анықтау,талдау,көрерменге түсінікті жеткізу.Тапқырлық.

Журналистің өмірді зерттеу әдістерінің бірі –бақылау әдісі.Бұл тәсіл журналистикда – тікелей,іштей,ұзақ уақыт бақылау болып үшке бөлінеді.Бақылау жұмсы екі кезеңнен тұрады.Біріншіден,қойылған мақсатқа байланысты мәселелердің түйінін табуға талпынып оны іздеу кезеңі;екіншіден,табылған заттың нақ сол екенін біліп оны басқа соған ұқсас заттардан ажырата білу кезеңі.Бақылау прцесі деп әдетте адамның алдына мақсат қойып,жоспар жасап,белгілі нысандарда кездесетін құбылыстарды толық байқап,оларды тексеріп білу жұмысын айтады.Бақылау барысында есте қалдыру, есте сақтау және есте қалғандарды қайтадан есек түсірудің маңызы да орасан.

Зерттеу әдістерінің тғы бірі –сұрау салу.Мұның кең тараған түрі –интервью,анкета тарату.

Журналисттің кейіпкеріне қоятын сұрақтары:танысу-табысу-байланыс жасау;проггрмалық;бақылау;адрестік сұрақтар болып төртке бөлінеді.