Журналист шығармашылығының түрлері

Журналист шығармашылығының түрлері сан алуан. Олар мерзімді басылымдарда, телерадиода көптеп кездеседі. Және әрбір салада өзіндік ерекшеліктерге ие.

Тележурналистикада да очерк ең күрделі және ауқымды жанр. Өйткені очерк әдебиеттегі әңгіме жаирымен сабақтас. Әңгіме мен очерк бір-біріне ұқсас болғандықтан оны кей тұстарда ажырата алмайды. Мәселен: очеркте және әңгімеде материал белгілі бір оқиғаға құрылады. Екуінде де кейіпкерлер бейнеленеді. Осылардың түрлі жағдайдағы ішкі көз қарасы бағыт-бағдары психологиялы тізімі көрініс татады. Міне сондықтан да очерк және әңгіме ұқсастықтары осылайша байқалады. Алайда очерк пен әңгіменің айырмашылықтары бар. Атап айтқанда очерктегі кейіпкерлер және олардың есімдері дәлме дәл айтылады. Әңгімеде кейіпкердің аты және өзгеде кейіпкердің есімдері мүлдем өзгертіледі. Мысалы: Айтар болсақ Айгерім очеркте оқиғалар және түрлі жағдайлар нақты өмірдің өзінен ашып алынады. Ал әңгімде оқиғалар кейіпкерлер және олардың іс-әрекеттері, психалогиясы жазушылық ой қиялдан алынуы мүмкін.

Очеркке қарағанда әңгімеде көркемдік элементтер мол ку/ді. Очеркте бұл жағы кемшіл созады. Бұлар очеркпен әңгіменің аралығын ажырататын ерекшеліктер. Очерк қалайша әзірленеді. Ең алдымен очеркке қажетті материал іздестіруі қажет. Одан кейін негізі кейіпкер және негізгі тұлға жайлы тема материал әзірленеді. Негізгі кейіпкер қатысты телехикаяларды журналист пен оператор бейне таспаға түсіреді. Сценариді кадрлар дайындайды. Материал әзірленгеннен кейін кадрлар монтаждалады. Синхромды кадрлардан эпизоттар алынады. Теле очерк сюжетке қарағанда әлде қайда күрделі әрі сойқатпарлы тележайр, теле очерк телефильмнің қысқартылған немесе пікі/ей деуге әбден лайық. Теле очерк журн/к шеберлікті қажет етеді.