Кәсіптік білім берудегі тұлға тәрбиесі және дамуы

Жоспар:

 1. Кәсіптік білім беру міндеттері жауап беретін оқушылар іс-әрекетінің нәтижесін бағалау және есепке алу формасы Портфилио.
 2. Портфолионың негізгі типтері:
 3. Портфолио жасаудың технологиясы, кәсіптік білім беруде портфолионы пайдаланудың принциптері.

Пайдаланылатын әдебиеттер:

а) Негізгі әдебиеттер:

1.ҚР Білім туралы Заңы Алматы, 1990

2.ҚР 2015 жылға дейінгі Білім беруді дамыту тұжырымдамасы.

Астана, 2003

3.ҚР білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 2004

4.ҚР Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы. Астана, 2005

5.Айтмағамбетов З, Сәрсекеев М. Мектеп және мамандық таңдау. Алматы, 1983

6.Өстеміров К, Шаметов Р, Васильев И.Б. Професиональная педагогика. Алматы, 2005

б) Қосымша.

1.Акулова О.В. Информационная работа в условиях профилного обучения. Каро, 2005

2.Бақтыбаев Қ, Әлмағамбетова Д. Бастауыш кәсіптік білім мамандықтарына арналған оқу – жоспарының моделін жасау жөніндегі нұсқаулар. Алматы, 2002

3.Гладкая И.В, Ильина С.П, Ривикина С.В. Основы профилного обучения и предпрофильной подготовки. Каро, 2005

Лекция мәтіні

 1. Кәсіптік білім беруде бақылау әдісі шешуші роль атқарады. Ол жеке тұлғаның дамуын басқаруда қамтамасыз етеді.

Оқыту түрі мен формасына деңгейіне қарай білім санасын бақылаудың әр түрлі формалары қолданылады.

Мыс: тестілеу міндеттерді шешу, өндірістік жұмыстарды орындау, курстық жұмыстар, есеп беру, дөңгелек стол т.б.

 1. Бақылау жұмыстары кәсіптік білім беруде жарты жылда 1 рет өтіледі.
 2. Аттестациялау әдісі жарты жылда 1 рет өтіледі.
 3. Кәсіптік емтихандар.

Бақылау екіге бөлінеді.

Ағымдық және мерзімдік

Ағымдық бақылау мынаны қамтиды:

 • тыңдаушыларды сабақ үстінде бақылау;
 • бақылау және тексеру жұмыстары;
 • тестер (тақырыптар);
 • бақылаудың басқару түрлері;
 • Мерзімдік бақылау;
 • семестрлік зачеттер;
 • семестрлік емтихандар;
 • жылдық қорытынды есептер
 • жылдық қорытынды емтихандар
 • кәсіптік білімді бақылау емтихандары