Кәсіптік білім беруде тұлғаның іс-әрекеті және даму

Жоспар:

 • Тұлға кәсіптік білім берудегі тәрбие объекті және субъекті
 • Тұлғаны дамытудың парадигмасы

Пайдаланылатын әдебиеттер:

а) Негізгі әдебиеттер:

1.ҚР Білім туралы Заңы Алматы, 1990

2.ҚР 2015 жылға дейінгі Білім беруді дамыту тұжырымдамасы.

Астана, 2003

3.ҚР білім беруді дамытудың 2005-2010 жылдарға арналған мемлекеттік бағдарламасы. Астана, 20004

4.ҚР Президенті Н.Назарбаевтің Қазақстан халқына жолдауы. Астана, 2005

5.Айтмағамбетов З, Сәрсекеев М. Мектеп және мамандық таңдау. Алматы, 1983

6.Өстеміров К, Шаметов Р, Васильев И.Б. Професиональная педагогика. Алматы, 2005

б) Қосымша.

1.Акулова О.В. Информационная работа в условиях профилного обучения. Каро, 2005

2.Бақтыбаев Қ, Әлмағамбетова Д. Бастауыш кәсіптік білім мамандықтарына арналған оқу – жоспарының моделін жасау жөніндегі нұсқаулар. Алматы, 2002

3.Гладкая И.В, Ильина С.П, Ривикина С.В. Основы профилного обучения и предпрофильной подготовки. Каро, 2005

Лекция мәтіні

 • Белгілі орыс педагогы К.Д.Ушинский «егер педагогика адамды жан-жақты қатынаста тәрбиелігісі келсе, онда ол адамды жан-жақты білуі керек»

Тұлғаны зерттеудің мынадай әдістері бар:

 • Байқау әдісі (мақсатқа бағыттылық, жан-жақтылық, қысқа мерзімді, ұзақ)
 • Әңгімелесу әдісі
 • Анкета әдісі
 • Тест әдісі
 • Педагогикалық консимум
 • Жағдайатты модельдеу
 • Педагогикалық эксперимент
 • Кәсіптік білім беруде тұлғаны дамыту парадигмасы

Кәсіптік бейімделуде тұлғаны тәрбиелеуде мынадай әдістер қолданады.

мадақтау

жазалау

үйрету жаттықтыру