Медиа дизайн пәнінен емтихан сұрақтары

Мамандығы: 5В050400 – Журналистика

4-курс, 7-семестр

1- Жай сұрақтар

 1. «inDesing» дизайн бағдарламасында жаңа бет ашу ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 2. «inDesing» дизайн бағдарламасында 6 бағаналы бет форматтау ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 3. «inDesing» дизайн бағдарламасында шаблон жасау ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 4. «inDesing» дизайн бағдарламасында мәтін орнату ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 5. «inDesing» дизайн бағдарламасында фотосурет орнату ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 6. «inDesing» дизайн бағдарламасында брошюра құрастыру ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 7. «inDesing» дизайн бағдарламасында мәтін асты фон әзірлеу ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 8. «inDesing» дизайн бағдарламасында 8 беттік газет форматтау ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 9. «inDesing» дизайн бағдарламасында абзацпен жұмыс істеу тәжірибесін жазыңыз
 10. «inDesing» дизайн бағдарламасында тақырыппен жұмыс істеу ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 11. «inDesing» дизайн бағдарламасында мәтінді бағаналау ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 12. «inDesing» дизайн бағдарламасында фотосуретті бағанаға лайықтап форматтау ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 13. «inDesing» дизайн бағдарламасында 4 беттік газет форматтау ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 14. «inDesing» дизайн бағдарламасында 16 беттік газет форматтау ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 15. «inDesing» дизайн бағдарламасында графика сызу ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 16. «inDesing» дизайн бағдарламасында бет алып-қосу тәжірибесін жазыңыз
 17. «inDesing» дизайн бағдарламасында сырттан фотосурет енгізу ерекшеліктерін мысалдап жазыңыз
 18. «inDesing» дизайн бағдарламасында 1 беттегі мәліметті алып тастау тәжірибесін жазыңыз
 1. «inDesing» дизайн бағдарламасында тасымал жасау тәжірибесін жазыңыз
 2. «inDesing» дизайн бағдарламасында қосымша элементтермен жұмыс істеу тәжірибесін жазыңыз

2-орташа сұрақтар

 1. СогеlDRAW графикалық дизайн бағдарламасы туралы баяндаңыз
 2. Adobe inDesign газет беттеу дизайн бағдарламасы туралы баяндаңыз
 3. Adobe Photoshop сурет өңдеу дизайн бағдарламасы туралы баяндаңыз
 4. PageMaker газет беттеу дизайн бағдарламасы туралы баяндаңыз
 5. БАҚ-тағы жарнама дизайнын сипаттаңыз
 6. Интернет дизайнын қазіргі порталдар мысалында әңгімелеңіз
 7. «Жас Алаш» газетінің дизайны туралы сипаттап жазыңыз
 8. «Айқын» газетінің дизайны туралы сипаттап жазыңыз
 1. «Оңтүстік Қазақстан» газетінің дизайны туралы сипаттап жазыңыз
 2. «Егемен Қазақстан» газетінің дизайны туралы айтып беріңіз
 3. «Алаш айнасы» газетінің дизайнын сипаттап жазыңыз
 4. «Хабар» арнасының интернеттегі сайтының дизайнын әңгімелеңіз
 5. Теле жобалардың титрын дизайндық безендіру жолдарын баяндаңыз
 6. Тақырыптарды безендіру жолдарын жазыңыз
 7. Дизайндағы композицияны баяндаңыз
 8. Плакат графикасы туралы сипаттап жазыңыз
 9. Газетті бағаналау ерекшеліктерін жазыңыз
 10. Веб-дизайн ерекшеліктерін жазыңыз
 11. Беттегі графикалық элементтер дизайны туралы сипаттап жазыңыз
 12. Түс және фон дизайны жайында сипаттап жазыңыз

3-күрделі сұрақтар

 1. Дизайн туралы ұғымға сипаттама беріп, өз түсінігіңізді жазыңыз
 2. Дизайнның пайда болуына шолу жасап сипаттаңыз
 3. Газеттегі цифрлық технологияға шолу жасап, баспасөз дизайны туралы түсінігіңізді жазыңыз
 4. Беттеуші-дизайн қызметі мен басылым сапасы туралы түсінігіңізді жазыңыз
 5. Компьютерлік дизайн бағдарламалары туралы кеңірек баяндаңыз
 6. Басылымның тұрақты элементтерін безендіру ерекшеліктерін баяндаңыз
 7. БАҚ-тағы дизайн мүмкіндіктерін ашып жазыңыз
 8. Жарияланымдарды беттеу жолдары мен басылымды шығару үрдісін сипаттаңыз
 9. Дизайншы құралы және газет мәтінінің графикасы туралы баяндаңыз
 10. Дизайн фотоиллюстрациясының ерекшеліктерін талдап жазыңыз
 11. Беттегі мәтіндерді орналастыру тәжірибесін кеңінен баяндаңыз
 12. Газет дизайны туралы баяндаңыз
 13. Журнал дизайны туралы баяндаңыз
 14. Беттеу дизайнынан хабардар етіңіз
 15. Журнал мұқабасының дизайнынан хабардар етіңіз
 16. Газет ашпа бетінің дизайнын сипаттап баяндаңыз
 17. Беттеушіге қажетті дизайн бағдарламаларының ерекшеліктерін баяндаңыз
 18. Дизайнда газет тақырыптарына қаріптерді пайдалану үлгілерін баяндаңыз
 19. Бет форматтарын талдап баяндаңыз
 20. Фото дизайны туралы кеңірек жазыңыз. Дизайнер құралдары туралы баяндаңыз

Емтихан билеттері қазақ филологиясы кафедрасының мәжілісінде талқыланды (№ 3 хаттама 22. 11. 2014 ж.)